Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

bài thuyết trình

Best practices on how to use simple flash animations in combination with prezi Path and Frames - to achieve a strong narrative.
by

Le Ninh

on 24 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of bài thuyết trình

2.
fig. 1
VD2
: Người hacker bị thực hiện các hành vi hack phần mềm và bị phạt tiền, pạt án là 1 năm không được sử dụng máy vi tính. Như vậy người này vẫn có thể làm thuê ở các công việc không liên quan đến máy tính.
Những điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa
Thứ hai
, người có sức lao động không còn có tư liệu sản xuất cần thiết để tự mình thực hiện lao động và cũng không có của cải gì khác buộc phải bán sức lao động cho người khác sử dụng
Thứ nhất
, người có sức lao động phải được tự do về thân thể, làm chủ được sức lao động của mình và có quyền bán sức lao động của mình như một hàng hóa
Sức lao động là toàn bộ những năng lực (thể lực và trí lực) tồn tại trong một con người và được người đó sử dụng vào sản xuất. Sức lao động là cái có trước, còn lao động là quá trình vận dụng sức lao động.
Vì vậy việc
nghiên cứu

hàng hóa sức lao động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng thị trường lao động ở Việt Nam. Để hiểu rõ vấn đề trên, chung ta sẽ đi tìm hiểu đề tài “ Hàng hóa sức lao động. Liên hệ vào thị trường lao động Việt Nam.”
Ví Dụ
3.
Điều kiện thứ I
:
Sức lao động chỉ xuất hiện trên thị trường với tư cách là hàng hóa nếu nó do bản thân người có sức lao động đem ra bán.Người lao động đó phải tự do về thân thể, có quyền sở hữu sức lao động của mình thì mới đem bán sức lao động được


Khái niệm sức lao động
1.
Sức lao động và điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa
nhóm 6
Thành viên
HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG
Để có thể tiến hành sản xuất nhằm thu được giá trị thặng dư, nhà tư bản phải mua được một loại hàng hóa đặc biết – hàng hóa sức lao động

...và cả nhóm rất vui vì được các bạn chú ý và khám phá bài
vì thế
HÃY THƯ GIÃN NÀO

ĐIỀU KIỆN 2


tên và ảnh

MỞ ĐẦU
Ph.Ăngghen cho rằng C.Mác có hai phát hiện lớn: một là phát hiện ra quan niệm duy vật lịch sử, hai là phát hiện về giá trị thặng dư. Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng của lý luận kinh tế chính chính trị của Mác. Trong đó, lý luận về hàng hóa sức lao động của Mác lại là cơ sở cho học thuyết giá trị thặng dư của ông. C.Mác thấy rằng trong chế độ tư bản chủ nghĩa, để đạt được giá trị thặng dư, nhà tư bản bắt buộc phải tìm ra trên thị trường một loại hàng hóa mà bản thân giá trị sử dụng của nó có một thuộc tính đặc biệt là nguồn gốc sinh ra giá trị. Loại hàng hóa đặc thù đó chính là sức lao động của con người mà nhà tư bản tìm thấy trên thị trường. Ở Việt Nam khái niệm về hàng hóa sức lao động cũng như thị trường sức lao động (hay còn gọi là thị trường lao động) mới được hình thành sau khi đất nước bước vào đổi mới, khi mà nền kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường nên còn nhiều hạn chế. Vì vậy việc nghiên cứu hàng hóa sức lao động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng thị trường lao động ở Việt Nam. Để hiểu rõ vấn đề trên, chung ta sẽ đi tìm hiểu đề tài “ Hàng hóa sức lao động. Liên hệ vào thị trường lao động Việt Nam.

muahh.....

MỞ ĐẦU
Ph.Ăngghen cho rằng C.Mác có hai phát hiện lớn: một là phát hiện ra quan niệm duy vật lịch sử, hai là phát hiện về giá trị thặng dư. Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng của lý luận kinh tế chính chính trị của Mác. Trong đó, lý luận về hàng hóa sức lao động của Mác lại là cơ sở cho học thuyết giá trị thặng dư của ông. C.Mác thấy rằng trong chế độ tư bản chủ nghĩa, để đạt được giá trị thặng dư, nhà tư bản bắt buộc phải tìm ra trên thị trường một loại hàng hóa mà bản thân giá trị sử dụng của nó có một thuộc tính đặc biệt là nguồn gốc sinh ra giá trị. Loại hàng hóa đặc thù đó chính là sức lao động của con người mà nhà tư bản tìm thấy trên thị trường. Ở Việt Nam khái niệm về hàng hóa sức lao động cũng như thị trường sức lao động (hay còn gọi là thị trường lao động) mới được hình thành sau khi đất nước bước vào đổi mới, khi mà nền kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường nên còn nhiều hạn chế. .

VD1
: Sức lao động của người nô lệ không phải là hàng hóa, vì bản thân người nô lệ thuộc sở hữu của chủ nô, anh ta không có quyền bán sức lao động của mình
Ví dụ
: Trong các xã hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến, người nô lệ và nông nô không thể bán sức lao động được vì bản thân họ thuộc quyền sở hữu của chủ nô hay lãnh chúa phong kiến.Do đó việc biến sức lao động thành hàng hóa đòi hỏi phải thủ tiêu chế độ chiếm hữu nô lệ và phong kiến
Người lao động bị tước đoạt tư liệu sản xuất buộc phải bán sức lao động của mình để nuôi sống bản thân và gia đình. Nếu chỉ có điều kiện người lao động được tự do về thân thể thì chưa đủ điều kiện để biến sức lao động thành hàng hoá, vì nếu người lao động được tự do về thân thể mà lại có tư liệu sản xuất thì họ sẽ sản xuất ra hàng hoá và bán hàng hoá do mình sản xuất ra chứ không bán sức lao động. Vì vậy, muốn biến sức lao động thành hàng hoá, người lao động phải là người : Không có tư liệu sản xuất, chỉ tron g điều kiện ấy người lao động mới bán sức lao động của mình, vì họ không còn cách nào khác để sinh sống
3
THỰC TRẠNG
=>Sự tồn tại hai điều kiện trên tất yếu biến sức lao động trở thành hàng hóa.Sức lao động trở thành hàng hóa là điều kiện quyết định để tiên biến thành tư bản.Tuy nhiên để tiên biến thành tư bản thì lưu thông hàng hóa và lưu thông tiền tệ phải phát triển tới một mức độ nhất định.
-Chính sự xuất hiện hàng hóa sức lao động đã làm cho sản xuất hàng hóa trở nên có tính chất phổ biến và báo hiệu sự ra đời của một thời đại mới trong lịch sử xã hội-thời đại của chủ nghĩa tư bản
Full transcript