Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przedsiebiorczosc

No description
by

Oliwia Wizner

on 26 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przedsiebiorczosc

Umowy smieciowe
rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w celu ominięcia prawa pracy.

Umowy cywilnoprawne Umowa o dzielo Umowa zlecenia Umowa agencyjna SANKCJE ZA ZASTĘPOWANIE UMOWY O PRACĘ UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ
1.Umowa ta to zamowienie na indywidualnie oznaczony rezultat pracy- umowa rezultatu .
2.Przyjmujacy zamowienie zobowiazuje sie do wykonania oznaczonego w zamowieniu dziela, tzn. dzialan, w przewidzianym terminie, a zamawiajacy do odebrania dziela i wyplaty wynagrodzenia okreslonego w umowie; w roli zamawiajacego i przyjmujacego zamowienie moze wystepowac zarowno osoba fizyczna jak i osoba prawna
3.Forma jej zawarcia jest dowolna, ustna lub pisemna.
4.Regulowana przez Kodeks Cywilny. 1.Umowa ta to swiadczenie okreslonego dzialania przy dolozeniu nalezytej starannosci, tak aby ten efekt osiagnac- umowa starannego dzialania.
2.Przyjmujacy zlecenie zobowiazuje sie do wykonania czynnosci prawnej dla dajacego zlecenie; w roli dajacego zlecienie(zleceniodawcy) i przyjmujacego zlecenie(zleceniobiorcy) moze wystepowac zarowno osoba fizyczna jak i osoba prawna.
3.Nie zawsze ma charakter odplatny.
4.Roszczenia wynikajace z umowy zlecenia przedawniaja sie z uplywem dwoch lat. 1.Przyjmujacy zlecenie(agent) zobowiazuje sie, w zakresie dzialalnosci swego przedsiebiorstwa, do stalego posredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umow na rzecz dajacego zlecienie przedsiebiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.
2.Do zawierania umow w imieniu dajacego zlecenie oraz do odbierania dla niego oswiadczen agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.
3.To umowa o swiadczenie uslug, agent pelniac swoje obowiazki zachowuje samodzielnosc. Umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest świadczenie pracy, nie mogą być zawierane dla pozoru w celu obejścia przepisów prawa pracy. Działania polegające na dążeniu do ukrycia istnienia stosunku pracy są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Podmiot zatrudniający, który w miejsce umowy o pracę zawiera umowy cywilnoprawne, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny (art. 281 pkt 1 k.p.) od 1000 zł nawet do 30 000 zł. Negatywne konsekwencje zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną mogą przybrać również wymiar karny. Dlaczego umowy smieciowe sa niekorzystne?
Umowy śmieciowe nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji u pracowników. Mają oni świadomość, że w każdym momencie mogą zostać zwolnieni. Niewątpliwie doskwiera konieczność częstych zmian godzin pracy, zmienność zarobków, brak ustalonych urlopów oraz zabezpieczenia finansowego na wypadek choroby.
Full transcript