Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De dokter als God

Profielwerkstukpresentatie Pleuni Jolink & Christine Nguyen
by

Pleuni Christine

on 5 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De dokter als God

De dokter als God Pleuni Jolink
&
Christine Nguyen Voor- en tegenstanders Wat is euthanasie? Euthanasie in Nederland Euthanasie in Nederland De arts dient dodelijke middelen
toe aan patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Toetsing levensbeëindiging op verzoek
en hulp bij zelfdoding Actieve en passieve euthanasie Directe en indirecte euthanasie Actief: wordt dodelijk middel toegediend Passief: behandeling gestopt bij terminale patiënt Direct: middel toegediend met bedoeling te doden Indirect: middel toegediend om pijn te bestrijden,
gevolg is overlijden Euthanasiewet vastgesteld in 2001 door parlementaire meerderheid Géén plicht van de arts, géén recht van de patiënt Euthanasie: Als de arts weigert, moet hij de patiënt doorverwijzen naar een andere arts -De arts is ervan overtuigd dat de vraag van de patiënt om euthanasie vrijwillig en weloverwogen was.

-Er is sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt.

-De arts heeft de patiënt geïnformeerd over zijn situatie en zijn vooruitzichten.

-De arts is met de patiënt tot de conclusie gekomen dat er voor de patiënt geen redelijke andere oplossing was.

-De arts heeft ten minste 1 andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien. Deze arts heeft schriftelijk zijn oordeel gegeven over de situatie, op basis van de zorgvuldigheidseisen.

-De arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig uitgevoerd. Zorgvuldigheidseisen: Duitsland Behalve in Nederland, Zwitserland, Luxemburg en België in alle Europese landen verboden 1939 t/m 1945 werd het moordprogramma T 4 door de nationaalsocialistische overheid "euthanasie" genoemd Meer dan 100.000 verstandelijk en fysiek beperkten vermoord 'Sterbehilfe' Kritiek van Duitsers op Nederlandse wet Rechtvaardiging
van euthanasie De vroegmoderne periode weerlegging van de drie argumenten Afwijzing
van euthanasie Geschiedenis Conclusie De moderne periode Twee factoren van belang: Vreugde en leed voor de individuele mens Nut en schade voor de samenleving Men wil niet afhankelijk zijn Baas over eigen lichaam Afbreuk van de rechten van de mens Overgaan tot illegale euthanasie Een geschenk van God Basis van de samenleving Geen inkomsten Beïnvloeding van de omgeving Twijfel Niet in staat om te communiceren Verstandelijk beperkten Kinderen Geen prikkels Niet in staat om te communiceren De voormoderne periode De vroegmoderne periode De moderne periode De voormoderne periode 1.Zelfdoding gaat in tegen de natuur, namelijk het natuurlijk streven naar zelfbehoud en zelfliefde 2.Ze gaat in tegen de gemeenschap waarvan de mens deel uitmaakt en schaadt deze 3.Ze gaat in tegen de schenking van het leven door God, tegen zijn macht om over het leven en over de ontvanger ervan te beschikken Vragen? Nederland is goed op weg Geen 'exact vak' Het mens zijn moet altijd de boventoon voeren Artsen kunnen nu alleen achteraf voor hun daden veroordeeld worden, dit moeten we misschien anders doen. We weten nu: Wat euthanasie is; Hoe het in Nederland geregeld is; Hoe Duitsland tegen onze euthanasiewet aankijkt; Wat argumenten voor en tegen euthanasie zijn Hoe de denkwijze in de loop van de geschiedenis veranderd is; Mensen niet bekijken als object, maar wel
met voldoende afstand en nuchterheid Wat is euthanasie? Hoe ziet de Nederlandse euthanasiewetgeving er uit? Wat is de geschiedenis van opvattingen over euthanasie? Voor- en tegenargumenten van euthanasie Hoe kijkt Duitsland tegen de Nederlandse
euthanasiewet aan? 0 - 1400 1400-1800 1800 - heden Hoe kunnen wij de Nederlandse
euthanasiewetgeving zo goed
mogelijk maken? Ethische inzichten, religieuze opvattingen en morele overtuigingen moeten tegen elkaar worden afgewogen Hoe kunnen wij de Nederlandse euthanasiewetgeving zo goed mogelijk
maken? Eed van Hippocrates
Full transcript