Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of FILIPINO 2

No description
by

melanie castro

on 11 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of FILIPINO 2

LAYUNIN NG KOMUNIKASYON PANGKOMUNIKASYON KOMUNIKASYON Ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Isang interaksyonal o konsyus na paggamit ng anumang simbolong tunog o anumang uri ng simbolo na makapagpadala ng katotohanan, ideya, damdamin o emosyon mula sa isang indibidwal tungo sa iba. Proseso ng pagpapadala at pagtanggap nag mga mensahe. PINAGMULAN Tumutukoy sa tao o pangkat ng mga taong pinagmulan ng mensahe. Sila ang nag-eenkowd ng mensahe. MENSAHE Mensaheng pangnilalaman o panglinggwistika
Mensaheng relasyunal o mensaheng di-berbal TSANEL Dalawang kategorya :
1.Daluyang Sensori o tuwirang paggamit ng paningin,pandinig, pang-amoy,panlasa at pandama.
2.Daluyang institusyunal–pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng sulat,telegrama,mga kagamitang elektroniko. TAGATANGGAP Nagbibigay-pakahulugan sa mensaheng kanyang natanggap.
Siya ang nag dedekowd.
Katulad ng nagpapadala ng mensahe, ang kawastuhan ng pagde-decode niya sa mensahe ay maaring maapektuhan ng kanyang layunin, kaalaman,kakayahan, pag-uugali, pananaw o persepsyon at kredibilidad. TUGON Ang pagbibigay ng tugon o fidbak ay isang mahalagang paraan ng pagkontrol sa mga sagabal sa komunikasyon.
Ito maaaring mauri sa tatlo :

Tuwirang Tugon
Di-tuwirang tugon
Naantalang Tugon PROSESO NG KOMUNIKASYON Komunikasyong Mass Media Komunikasyong Interkultural LAWAK NG KOMUNIKASYON Komunikasyong Intrapersonal Komunikasyong Interpersonal Pangkatang komunikasyon -Ibang termino sa pag-iisip. Isa itong kognitibong proseso. Pakikipag-usap ito sa sarili. -Sa interbyu, meeting, hinaing, umpukan,
pagbahagi ng karanasan at kaalaman at iba pa. -Ito ay komunikasyon sa pagitan ng mga tao.
-Halos lahat ng komunikasyon sa lipunan ay interpersonal. Pampublikong Komunikasyon -Pagharap ito sa madla na may layuning magbigay
ng kaalaman, manghikayat, magbigay ng opinyon, pagpapahalaga at iba pa. -Kabilang dito ang pelikula, telebisyon, radyo, pahayagan, aklat at internet. (nakakaimpluwensya sa tao at naiimpluwensyahan ang tao). -Komunikasyon sa pagitan ng mga taong
nabibilang sa iba’t ibang kultura sa loob
ng isang bansa. Pagtuklas o pagkilala sa sarili. ... small Pagpapatatag ng relasyon sa kapwa. Pagtulong sa kapwa. Panghihikayat Pagbibigay ng kaalaman o kabatiran. Pagpapahayag ng sarili. Pagpuna/pagmulat Komunikasyong Verbal Komunikasyong Di Verbal (cc) photo by medhead on Flickr URI NG KOMUNIKASYON -Gumagamit ng wika sa pakikipag-ugnayan. (Ang wika ay sagisag lamang ng reyalidad,
hindi ito ang reyalidad. -Pakikipagkomunika sa iba’t ibang paraan na
hindi gumagamit ng wika o salita. Group Group Kulay Espasyo (Proxemics) TYANEL NG KOMUNIKASYON Oras (Chronemics) -Mahalaga ang oras. Ito ay isang bagay na
kulang sa maraming tao. -Maaring may kahulugan din ang espasyong inilalagay natin sa pagitan ng ating sarili at ng
ibang tao. Katawan (Kinesics) - Maraming sinasabi ang ating katawan, minsan pa nga’y higit pa sa mga tunog na lumalabas sa ating bibig. Kaya nga may tinatawag sa Ingles na body language. Pandama (Hoptics) -Ito ay tumutukoy sa paggamit ng sense of touch sa pagpapahatid ng mensahe. Simbolo (Iconics) -Sa ating paligid ay maraming kang makikitang simbolo o icons na may malinaw na mensahe.
-Ang kulay ay maari ring magpahiwatig na damdamin o oryentasyon. Paralanguage -Ito ay tumutukoy sa paraan ng
pagbigkas ng isang salita. -Ang mga bagay na gawa ng tao ay magagamit sa komunikasyon. Artifact MAKRONG KASANAYAN SA
AKADEMIKONG KOMUNIKASYON – PAKIKINIG Upang magsuri Upang maaliw LAYUNIN
NG
PAKIKINIG Upang magkaroon ng kaalaman o matuto. GAMPANIN NG PAKIKINIG Alamin ang layunin sa pakikinig Magtuon ng matamang pansin sa pinakikinggan. Alamin ang pangunahing kaisipan sa pinakikinggan. Maging isang aktibong kalahok. Iwasang magbigay ng maagang paghuhusga sa kakayahan ng tagapagsalita. Tandaan ang mga bagay na nakita at napakinggan Iwasan ang mga tugong emosyunal sa naririnig. TWO-EARED LISTENER tagapakinig na ginagamit ang utak sa pakikinig. RELAXED
tagapakinig na hindi kakikitaan ng anumang reaksyon habang nakikinig. BUSY BEE tagapakinig na abala sa ibang gawain habang nakikinig. (cc) image by nuonsolarteam on Flickr SLEEPER
tagapakinig na inaantok. TIGER
tagapakinig na laging handang magreak sa anumang sasabihin ng nagsasalita. EAGER BEAVER
tagapakinig na ngiti ng ngiti o tangu ng tango ngunit hindi talaga naiintindihan ang pinakikinggan. BEWILDERED
tagapakinig na kahit anong pilit ay walang maintindihan sa naririnig. FROWNER
tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Uri ng Tagapakinig LUGAR KONSEPTO NG SARILI KULTURA TSANEL NAKAKAAPEKTO SA PAKIKINIG EDAD O GULANG ORAS KASARIAN - ito ay pakikinig habang may ginagawang ibang bagay. •Analitical/Mapanuring Pakikinig •Atentiv/Wastong Pakikinig •Pakikinig na Apreciativ URI NG PAKIKINIG - pakikinig na ang layunin ay ang kawastuhan ng pagkaunawa sa teksto. -ginagawa kapag ang layunin ay ang pagtataya kung sapat, valid, mahalaga, o karapat-dapat ang teksto. Sa ganitong uri ng pakikinig tinataya ng indibidwal ang narinig batay sa sariling karanasan o sa dati na niyang kaalaman. -ito ang pinakamadaling uri dahil hindi mo kailangan ng masusing atensyon. Ginagawa ito ng isang tao para sa sariling kasiyahan. •Pasiv/Marjinal na Pakikinig URI
NG
PAKIKINIG Pasibong Pakikinig Masusi/Mapanuring Pakikinig Aktibong Pakikinig -ito ay pakikinig habang may gina-
gawang ibang bagay. -pakikinig na ang layunin ay ang kawastuhan
ng pagkaunawa sa teksto. -ginagawa kapag ang layunin ay ang pagtataya kung sapat, valid, mahalaga, o karapat-dapat ang teksto. Sa ganitong uri ng pakikinig tinataya ng indibidwal ang narinig batay sa sariling karanasan o sa dati na niyang kaalaman. I think this is about facts! I think this is about feelings! I think this is about data! Kung bata ang nakikinig ng pahayag, di kailangang mahaba ang pahayag dahil masyadong maikli ang kanilang interes, bukod pa sa kanilang kakulangan sa pang-unawa.
Sa mga may edad na o matatanda na hindi rin ay hindi rin mabuti ang mahabang pakikinig hindi dahil sa nababagot sila kundi dahil sa mga nararamdamang nila sa katawan bunga ng kanilang kantandaan, katulad ng pag-atake ng rayuma at ang kahinaan na ng kanilang pandinig Ang isang tagapakinig na tawagan sa hatinggabi o sa madaling- araw ay di kasing linaw ng pakikinig niya sa oras na gising na gising na ang kanyang kamalayan. Ang mga lalaking tagapakinig ay ayaw sa babaeng tagapagsalita dahil maligoy masyado sa pagsasalita at maraming sinasabi o ipinaliliwanag na nagiging negatibo para sa kanila kaya hindi pinakikinggan. At gusto rin nilang pinakikinggan ay ang paksang may pansarili silang interes.
Ang mga babae naman ay ayaw sa lalaking tagapagsalita dahil sa may katipiran ng mga ito sa pagbibigay ng paliwanag.
Higit na mahaba ang pasensiya ng babae sa pakikinig kaysa sa mga lalaki dahil madali silang mainip Paggamit ng instrumento sa paghahatid ng mensahe ay malaking tulong upang magkaunawaan gaya ng cellphone, telepono, mikropono, radyo atbp. Ang pagkakaiba-iba ng kultura ng tao ay nagiging dahilan din ng mabuti at di-mabuting kawilihan sa pakikinig. Ang tagapakinig ay may katalinuhang taglay na maari niyang magamit sa pagkontra o pagsang-ayon sa sinasabi ng tagapagsalita. Ang tahimik at malamig na lugar ay lubusang nakahihikayat at nakapagpapataas ng level ng konsentrasyon ng isang tagapakinig ng isang panayam. Internal o Panloob na Distraksyon Pagkukunwaring Pakikinig Ang hangaring magsalita BALAKID SA PAKIKINIG Mga Personal na Pakikinig Eksternal o Panlabas na Distraksyon PRODUKTIBONG PAKIKINIG •Alamin ang layunin sa pakikinig •Magtuon ng matamang pansin sa pinakikinggan •Alamin ang pangunahing kaisipan sa pinakikinggan •Maging isang aktibong kalahok •Iwasan ang mga tugong emosyunal sa naririnig •Tandaan ang mga bagay na nakita at napakinggan MAGTANONG SENSITIBO SA VERBAL
AT DI-VERBAL IWASAN ANG PAGHUHUSGA MAKINIG MABUTI PAGTUUNAN ANG MAHALAGA MAGTALA LAYUNIN copy paste branches if you need more.... ISTRATEHIYA SA PAKIKINIG MABUTING TAGAPAKINIG Maiiwasan ang di pagkakaunawaan Makatutulong sa kapwa •Ito ang mga salik sa labas ng tagapakinig na nakahahadlang sa pakikinig. •Ito ay yaong mga salik sa loob ng tagapakinig na nakahahadlang sa pakikinig. •Pagnanais na magsalita sa halip na makinig lalo na pag ang paksa ay mahirap unawain o yaong wala sa kanilang interes at pangangailangan. Ito ay nagpapahintulot sa isang tao na maging sarado sa pagtanggap sa isang tiyak na usapin o paksa at tao. •Ito ay nangyayari kung hindi interesado ang nakikinig sa paksang tinatalakay at di-verbal itong ipinapakita. MAKRONG KASANAYAN SA AKADEMIKONG KOMUNIKASYON: PAGSASALITA Pagpapaliwanag ng sarili Pagbibigay ng impormasyon Paglilinaw ng argumento (cc) photo by medhead on Flickr LAYUNIN NG PAGSASALITA - Pagpapahayag ng sariling pananaw at pagpapakahulugan sa sarili bilang bahagi ng lipunan. Pagbabahagi ng impormasyon sa iba. Paglalahad ng opinyon o katotohan
tungkol sa isang isyu. Pagkakaroon ng pagbabago Pagsasalita upang matamo ang pagbabago. Kilos Tindig Tinig Kumpas SALIK SA PAGSASALITA Bigkas
PAGAHAHANDANG PAGTATALO Pangangalap ng kinakailangang datos Pagawa ng dagli o balangka Pagpapatunay ng katuwiran Ang pagtatalo ay tagisan ng isipan. Hindi madaling ipaglaban ang pani-
nindigan kung walang sapat na katibayan.
Kaya napakahalaga na bago sumugod sa labanan ay naihanda muna ng makikipagtalo ang kanyang mga sandata at mga panangga. Mahalaga ang pagbuo ng balangkas sa paghahanay at paglalahad ng ihahanay o ilalahad ng katuwiran at patunay. Makakatulong ito upang magkaroon ng kaayusan, kaisahan at kalinawan ang kanyang pagpapahayag. Ang pagtatalo ay tagisan ng isipan. Hindi madaling ipaglaban ang paninindigan kung walang sapat na katibayan.
Kaya napakahalaga na bago sumugod sa labanan ay naihanda muna ng makikipagtalo ang kanyang mga sandata at mga panangga. PAGTITIPON NG DATOS O PANANALIKSIK Ang pagtitipon ng mga nakalap na datos ay kinakailangang gagamitin sa pagmamatuwid ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagtatala ng mga tunay na pangyayari buhat sa paniniwalaan napapanahong aklat sanggunian o magasin. BALANGKAS NG PAGTATALO PANIMULA Sa panimula, ipahayag ang paksa ng pagtatalo, ang kalahagahan sa kasalukuyan ng paksa, mga kinakailngang pagbibigay katuturan ng mga talakay at ang pagpapahag ng isyu. KATAWAN Ang katawan ng dagli ay binubuo ng mga isyung dapat sagutin. Pumili ng mga tatlo o apat na mga isyu at ilagay sa wastong ayos. Bawat isyu ay binubuo naman ng mga patunay, mga katibayan o mga katuwirang siyang magpapatotoo sa patakarang pinanghahawakan o pinapanigan. WAKAS Ang pangwakas na mga pangungusap ay siyang buod ng mga isyung siyang binibigyan ng mga patunay. Chapter 1 INTRODUCTION
The emergence of sophisticated technology has led to a faster and easier way of processing information. Hence, most of the companies now are using computer-based system in order to process large amount of data and generate more accurate transactions.
An information system, as a discipline, focuses on exploring the interface between management, information science and computer science. Computer science focuses on information technology: software. Information Systems mediates the two opposing worlds of human activity systems and information technology. As such, information systems interrelate with data systems on the one hand and activity systems on the other. It is a form of communication system in which data represent and are processed as a form of social memory. An information system can also be considered a semi-formal language which supports human decision making and action.
The manual transaction of the hospital uses a system of record-keeping, transaction processing and billing. Considering this, the developers aim to develop a patient monitoring & billing system that provides more accurate and efficient transaction.
A monitoring & billing system is considered as a kind of Transaction Processing System (TPS). Nowadays, most of the companies use this kind of system for more precise transaction


Full transcript