Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nyreligiösa rörelser

Nyreligiösa rörelser
by

Anders Söderberg

on 31 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nyreligiösa rörelser

Nyreligiösa rörelser Nyreligiösa rörelser är ett begrepp som blivit accepterat inom religionsvetenskapen först på senare år. Begreppet är egentligen en paraplybeteckning. Nyreligiös rörelse - struktur och organisation
Nyreligiositet - strömningar och trosföreställningar Ny-Religiositet / Nya-Rörelser ?? Vad är religiositet?
Vad är religiöst? Nyreligiösa rörelser - Svårdefinierbart Vissa rörelser tar avstånd från att vara religiösa och trycker istället på andra inslag som viktiga medan andra använder sig av religiösa inslag som ett PR-trick! Nyreligiös rörelse / Sekt / Kult Varför pratar vi om nyreligiösa rörelser?
Vare sig vi vill eller inte så tar nyreligiösa rörelser plats i vårt samhälle. Att de gör det grundar sig framförallt i att de gemensamt på något sätt slår tillbaka mot det normsystem vi har i världens olika samhällen. Celibat-fri sex- arrangerade äktenskap Scientologi/modern psykiatri - hjärntvätt - "diktaturer". Vad kännetecknar den samtida nyreligiositeten? Nyreligiösa rörelser / Vetenskap / Religion Psykologi
Psykologiska teman
Stresshantering
Uppväxt
Positivt tänkande
Självförverkligande
Reinkarnation och Karma Gud som en princip eller en energi.
Gud identifieras med den inre mänskliga potentialen
istället för ett övermänskligt väsen. Inom många rörelser står individen i fokus och de möjligheter individen har till självförverkligande och personlig utveckling. Lika viktigt är tanken om ”den egna upplevelsen”. Individens frihet att välja sin upplevelser genom rörelserna är centrala. Historisk belysning Nyreligiösa rörelser - Lika gamla som kristendomen
Anpassade till den tid de uppstått i. Gnosticism - Människosjälen är en gudomlig gnista
Genom att uppnå rätt kunskap - rätt gnosis kan människorsjälen
återförenas med ljuset. Nyplatonism – Människosjälen är instängd i materia och ju längre ifrån urväsendet denna materia är desto lägre grad av verklighet och godhet infinner sig Kabbalah – Mystisk gren av judendomen där det centrala är att själen skall återvända till gud via olika sefirot (gestalter) som man använder som meditationsobjekt. Rötter i det ockulta. Astrologi, numerologi, alkemi och magi. En mytomspunnen grupp är Rosenkorsorden som lade grunden för många av de kommande ockulta rörelserna. Man sades besitta högre andlig kunskap och högre andliga krafter och medlemmarna reste runt för att sprida denna kunskap. Det sades också att de kunde hela sjukdomar. Dess symbol var rosen vilket också var symbolen för guld (alkemi) och många nyreligiösa författare under 1800- och 1900-talet har inspirerats av Rosenkorsorden. Gemensamt - Svar på existensiella frågor Nutid - Samtid - Modernitet
Full transcript