Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leerjaar 1 Marketing plan

Hoofdstuk 4 Marketing
by

Joery den Biggelaar

on 31 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leerjaar 1 Marketing plan

Strategisch Marketing Plan

H4

Strategie
* Lange termijn
* Hoeveel omzet?
* Hoeveel winst?
* Hoeveel afzet?
Bepalen WAT je wilt bereiken
Segmentatie
- Omvang van de segmenten
Is er voldoende omzet te bepalen om kosten terug te verdienen?
Vraag per afnemer x aantal afnemers
Positionering
Waardepropositie voor
één bepaalde doelgroep
Marketing
MIX

5 P's
P roduct
P rijs
P laats
P romotie
P ersoneel
per doelgroep
Marktbenaderingsstrategie
Afhankelijk van het soort product hebben demografische factoren invloed.
- Geslacht
- Leeftijd
- Etnische afkomst
- Gezinssamenstelling
- Etc.

Bijvoorbeeld vraag naar voetbalschoenen:
- Voornamelijk mannen
- Voornamelijk leeftijd 6 t/m 30
Demografische factoren
Invloeden die groepen uitoefenen op jouw als consument:

Face to face groep: bijvoorbeeld zelfde scheermethode en scheermerk als vader of vrienden.

Associatieve groep: groepen of personen waarmee je je wilt associëren, bijvoorbeeld Gillette reclame: Tiger Woods, Thierry Henry, Roger Federer

Sociale klasse / welstand klasse: bijvoorbeeld Dacia Duster of Bentley.
Sociologische factoren
Reden dat mensen iets kopen is altijd vanwege de wens om een bepaalde behoefte te bevredigen.

5 basisbehoeftes in piramide van Maslow.
Psychologische factoren
Prijzen en inkomen
-> Invloed inkomen: wanneer inkomen stijgt -> stijgt de vraag
-> Invloed prijzen: wanneer benzine prijs stijgt -> vaker met de fiets of stijgende vraag naar lpg-installaties
Economische factoren
- Nominaal inkomen

Het nominaal loon van deze persoon is dus gelijk gebleven in 3 jaar

- Reëel inkomen: Wanneer tussen 2009 en 2012 alles 2 x zo duur is geworden, dan is zijn reële loon maar de helft. Hij kan namelijk nog maar de helft kopen van wat hij voorheen kocht.

- Discretionair inkomen: het werkelijk vrij besteedbare inkomen
Vb.

Bruto inkomen:
Afdragen inkomstenbel/premies
Netto inkomsten
Vaste lasten
Discretionair inkomen
Invloed v/h inkomen
2009 Netto salaris van 2.500 euro
2012 Netto salaris nog steeds 2.500 euro
3.800 euro
1.300 euro
2.500 euro
1.400 euro
1.100 euro
Evi =
Elasticiteiten
Doelgroep bepalen
- Voorbeeld: bouwbedrijf
- Particuliere woningbouw
- Segment 300.000 tot 400.000 euro
- Regio Breda

Indien uit een klantanalyse blijkt dat zij voornamelijk woning bouwen van meer dan 400.000 euro?
-> communicatie of beleid aanpassen!
Bedrijfsconcept:
Essentieel voor herkenbaarheid en positieverwerving.
Goed voorbeeld
Slecht voorbeeld (parijs)
Bedrijfsimago
Identiteit overeenkomstig met P's en identiteit
Goed voorbeeld
Slecht voorbeeld
Bescherming imago: tegengaan kopieën
Procentuele verandering hoeveelheid
Procentuele verandering inkomen

Bij een inkomenstijging van 15 % stijgt de vraag naar scooters van 200.000 stuks naar 240.000 stuks. Wat is de Evi?
Evp =
Procentuele verandering hoeveelheid
Procentuele verandering prijs

De prijs van sigaretten stijgt van 5,90 euro naar 6,00 euro. Het aantal rokers daalt met 1%. Wat is de Evp?
Evx =
Procentuele verandering hoeveelheid product 2
Procentuele verandering prijs product 1

Opgave 15
Product en Prijs:
Assortimentsbeleid =
Analyse van productgroepen a.d.h.v. omzet en winstgevendheid

Omzet voor aftrek kortingen = bruto omzet
Omzet na aftrek kortingen = netto omzet
Plaats en promotie:
Distributiebeleid =
Hoeveel distributiepunten (winkels) hebben we?
Wordt ons product verkocht bij grote of kleine winkels?

Promotiebeleid =
Naamsbekendheid en imago
Strategie
Vervolgens HOE wil je dit bereiken: strategisch (marketing) plan

Lange termijn richting
bijv. 5 jaar
SMART
VB doelstellingen:
1. Wij willen zo snel mogelijk een zo groot mogelijke omzet behalen!
2. Wij willen een omzet halen van 250.000 euro!
3. Wij willen over 3 jaar een omzet halen van 375.000 euro!
SMART
S pecifiek
M eetbaar
A cceptabel
R ealistisch
T ijdsgebonden
Duidelijk+Concreet
Hoeveel stuks/omzet
Draagvlak creëren
Haalbaar
Binnen 3 jaar
- Bereikbaarheid
Via welke kanalen verkopen?
Via welke kanalen communiceren?
Ongedifferentieerd
* Met 1 marketingmix benaderen we alle segmenten
* Geen rekening met verschillen tussen de segmenten
* Je past deze strategie toe wanneer de verschillen tussen de segmenten klein zijn of wanneer segmenten erg klein zijn
* VB Suiker van suikerfabrieken
Gedifferentieerd
* Voor elk segment maak je een specifieke marketingmix
* Voorbeeld auto merken
- VW
- Audi
- Skoda
Geconcentreerd
* Gericht op slechts 1 segment of marktdeel met 1 speciaal hierop afgestemde marketingmix
* VB Dacia
Beeld van jouw product
Positionering van jouw product
Gezochte kenmerken door afnemer
Beeld van concurrerende producten
http://www.eenvandaag.nl/economie/40802/mini_geeft_nedcar_weer_sex_appeal
H5: Operationeel marketingplan
Invulling van je strategisch plan op bijv. jaarbasis
Samenhang tussen strategisch en operationeel
Candybars
*impulsaankoop bij trek

Product: lekker tussendoortje
Prijs: 0,60 - 1,00 euro
Plaats: Kassa, benzinestations en automaten in kantines
Promotie: displays, tv, acties etc
Rekening houden met:
1. Gekozen marketingmix, doelgroep en positionering
2. Interne factoren, zoals je beschikbare budget
3. Externe factoren zoals de wetgeving
4. Samenhang tussen de instrumenten
H6: Markt instrumenten uitgelicht
PRODUCT
Geheel van materiële en immateriële eigenschappen

Voor het invullen van de marketingmix moet je dus weten welke behoeften je wilt bevredigen
PLAATS
PROMOTIE
Elk middel dat wordt ingezet om informatie over te dragen tussen vragers en aanbieders.

USP bepalen
PERSONEEL
Personeel dat direct of indirect invloed heeft op omzet en succes van het bedrijf.

* Hoe klantgericht
* Hoe wensen en behoeften invullen
PRIJS
* Meest eenvoudig aan te passen
* Hierdoor komen ondernemers in verleiding dit aan te passen

Rekening houden met:
*Kosten (inkoop en overig)
*Concurrentie (buyers market - sellers market)
*Positionering (Prijs kan bijv. kwaliteit uitstralen)
*Afnemer (value for money, hoe gewaardeerd?)
*Overheid (accijns, belasting etc.)
Materiele eigenschappen zijn:
- de eigenschappen die in het product zelf aanwezig zijn (zoals vormgewicht, smaak, capaciteit)
- de eigenschappen die de producent heeft toegevoegd. (zoals verpakkingen, garantie en service)
Immateriële eigenschappen zijn:
- de eigenschappen die de consument aan het product verbindt (zoals status, imago, exclusiviteit en goede naam)
Waarde van een product:

* Gebruikswaarde
* Emotionele waarde
PRODUCT
PRODUCT
Toegevoegde eigenschappen
(onderscheiden op design, verpakking, merk, garantie etc.)
Afgeleide eigenschappen
Beeld die consument heeft en waarde die zij toekennen
Fysieke eigenschappen
Vaststellen:
* Merknaam
* Ontwerp
* Toepassing materialen
* Verpakking
* Service
* Garantie
* Assortimentsbeleid
- Productgroepen
- Diepte- en breedte van het assortiment
- Winstgevendheid
PRODUCT
Plaats/Distributie
De schakels die worden gebruikt door een bedrijf om de verkrijgbaarheid van zijn producten te realiseren

*Bepalen lengte van distributiekanaal
*Bepalen via welke distribuanten

P.72
*indirect kanaal
*direct kanaal -> rechtstreeks

Type distrbuanten
* Detailhandelbedrijven
* Groothandelsbedrijven
* Tussenpersonen (handelsagent)
PLAATS
* Reclame
* Salespromotion-merchandising
* Beurs
* Direct mailing
* Verkoop
-Persoonlijk
-Semi-persoonlijk
-Onpersoonlijk
* Public relations
Stappenplan p.76
PROMOTIE
* Prijselasticiteit
Verband tussen prijs en hoeveelheid

Prijselasticiteit = % verandering van de hoeveelheid
% verandering van de prijs

* Psychologische prijsstelling
* Bevorderen klantentrouw
- Bonuskorting
- Kwantumkorting
PRIJS
Full transcript