Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Forholdet mellom religion og vitenskap

No description
by

Oda Deraas

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Forholdet mellom religion og vitenskap

Forholdet mellom religion og vitenskap
FONTS
Vår refleksjon
Vi mener at foroldet mellom vitenskap og religion har vært mer splittet tidligere, enn i dag. Vi mener ikke at uenighetene er helt borte, men at partene har fått større respekt for hverandre.
Kilder
Horsonter. Kapittel 5. Gunnar Holth og KJell Arene Kallevik.
Innledning
Innhold
Innledning
Fire ulike syn
Vår refleksjon
Laget av Karine og Oda
Fire ulike syn
Tro på vitenskap-nei til all religion
Tro på religonens sannheter-konflikt med deler av vitenskap
Religion og vitenskap handler om forskjellige ting
Det fnnes mange spørsmål i den religiøse verden som vitenskapen ikke har svar på. Det er fordi vitenskapen prøver bare å svare på vitenskapelige spørsmål, og ikke de religiøse spørsmålene som eks. "Hva er meningen med livet?", "Hvordan skal vi leve" eller "Er det liv etter døden?" I slike sprørsmål gir religion og vitenskap forskjellige svar.
Enhet og sammenheng mellom vitenskap og religiøs visdom
Kritikk
Siden det er så stor forskjell mellom vitenskapen og religionens syn på verden, har det skapt uenigheter. Dette har før til kitikk mellom begge parter. Slik har det vært i alle år, og det vil mest sannsynlig fortsette.
Vitenskapen og forskning har svært stor betydning i det moderne samfunnet vi har i dag. Naturvitenskapen har gitt oss mange ting som i medisinskbehandling, telefonen og sykehusene. Selv om vitenskapen har gjort fremskritt, har ikke religionene blitt borte. Fremdeles mange lever på en religiøs måte, og troen deres lever fortsatt i det moderne samfunnet, uansett om de blir preget av vitenskapens sterke stilling.
Vitenskapsmannen Charles Darwin la grunnlaget for at alt liv på jorda er i slekt med hverandre, og da ble det store uenigheter mellom vitenskap og religion.
"Hvordan er egentlig forholdet mellom religion og vitenskap?" Det spørsmålet er det mange som lurer på, men hvordan vi ser på forholdet mellom disse to, har noe med troen eller livssynet vi har. I samfunnet vi har i dag, kan vi skille mellom fire ulike syn, og de skal du lese om i dette foredraget.
Noen tror på vitenskapens resultater. De mener at alt vi ikke kan oppfatte gjennom sansene våre, og ikke besises med vitenskap, ikke finnes. At religion er unødvendig, og at de troende har en feilaktig oppfatning av livet og verden, er noe de også mener. Den britiske biologen og ateisten Ricard Dawkins er èn av mange som tar del i denne oppfatningen.
"Når de religiøse påstandene ikke finner noen støtte i vitenskapen, burde de troende innrømme at de har tatt feil. I det minste burde de innrømme åpent at troen deres ikke har støtte i vitenskapen"
RICHARD DAWKINS
"Er det bare uenigheter mellom synene, eller kan de gå hånd i hånd?"
Charles Darwin
Immanuel Kant
"Kant sto for dette tredje synet, og han mente at naturvitenskap, rettsvesen, kunst og religion har hver sin tenkemåte og burde derfor ikke blades sammen i et moderne samfunn.
Det er også de som tror på religionene. De religiøse støtter vitenskapen, så lenge den ikke går imot deres egen religion. De mener at de hellige skriftene aldri tar feil, og at vitenskapen ikke kan gi oss sannheten mellom kjærligheten og lidelsen. Da Charles Darwin la ut sin teori om livets utvikling, skapte det stor motstand hos de kristne, siden teorien gikk i mot bibelen.
Eller
"Vitenskapen kan ikke gi oss sannheten mellom kjærligheten og lidelsen"
I det fjerde synet blir det sagt at vitenskapen og religion henger sammen. De som står for dette synet mener at det som står i hinduismens hellige tekster, stemmer med dagens vitenskap. Det handler også om fortåelse av tid og rom, årsak og virkning, og de underlige naturlovene i et atom.
"Deres ønske er at splittelsen mellom religion og vitenskap vil bli erstattet av helhet og harmoni"
Google.com/image
Full transcript