Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mitä aivoissa tapahtuu, kun kädet tekevät käsitöitä

Minna Huotilainen, Työterveyslaitos ja CICERO Learning -verkosto
by

Minna Huotilainen

on 2 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mitä aivoissa tapahtuu, kun kädet tekevät käsitöitä

Käsityö tekee hyvää aivoille
Miten aivotoimintaa voidaan tutkia
Kuvia tutkimusmenetelmistä
Miten aivot toimivat?
Aivojen toiminnan ja järjestymisen periaatteista
- esimerkkinä musiikkiharrastus
Vanhat ja uudet aivot
Mikä säätelee toiminnan tilaamme?
Ajattelun raamit
Mihin kaikkeen käsityö voi aivoissa vaikuttaa?
Miten käsityö voi vaikuttaa
oppimiseen?
Mindset eli miten selitämme onnistumisen
Selitys onnistumisen ja epäonnistumisen syistä vaikuttaa ihmisen toimintaan ja siihen, mitä hän ryhtyy tekemään (Weines, 1979)
Lukittu malli
: Ihmisen
lahjakkuus on ominaisuus
, sitä joko on tai ei ole. Virhe osoittaa lahjattomuuden ja epäonnistuminen paljastaa tyhmyyden.
Kasvun malli
:
Lahjakkuus on dynaamista
, kehittyvää, muuttuvaa. Jatkuva ponnistelu omien taitojen ylärajoilla aikaansaa onnistumisen tulevaisuudessa (prof. Carol Dweck)
Oman keskeneräisyyden ja tyhmyyden sietäminen on keskeistä älyllisen kehittymisen kannalta.
Vinkkejä mukaan otettavaksi
Miten voi itse hyödyntää näitä oppeja?
Käsityö haasteena
Aivot tarvitsevat vaikeita
pähkinöitä purtavaksi
Käsityö voi tarjota mielekkään tekemisen lisäksi älyllisiä ja taidollisia haasteita.
Haastavuus on palkitsevaa ja tekee aivoille hyvää.
Uudenlaisen käsityön opiskelu
Omien luovien ratkaisujen kehittely
"Moka on lahja!"
Mitä aivoissa tapahtuu,
kun kädet tekevät käsitöitä

Minna Huotilainen, @minnahuoti
Työterveyslaitos
CICERO Learning -verkosto

Toiminnallinen magneettikuvaus fMRI
PET-tutkimus
MEG
EEG
EEG
Aktiivisuusmittaukset
Aivot pyrkivät muuntautumaan uusiin tilanteisiin sopivaksi
Kaikki, mitä teemme, muokkaa aivojamme
Gaser & Schlaug, 2003
Bengtsson et al., 2005
Esimerkiksi muusikon aivoissa laajentumia tunto-, kuulo- ja motorisilla alueilla, otsalohkossa, pikkuaivoissa, valkean aineen radoissa
Käsityö aktivoi aivoja
otsalohko
päälaenlohko
ohimolohko
takaraivonlohko
suunnittelu
tunto
liike
näkö
muisti
tarkkaavaisuus
Harrastuksen aiheuttama aivotoiminnan tehostuminen näkyy myös muilla elämänalueilla
Harrastukseen keskittyminen ja sen parissa harjoittelu kehittävät aivoja yleisemmin kuin vain kyseisen harrastuksen osalta
näköjärjestelmä
hahmottaminen
tuntoaisti
hienomotoriikka
keskittyminen
kolmiulotteisuuden taju
luovuus
U
Pakene tai taistele
Flow eli virtaus
Palautuminen kasvaa
Oppiminen kasvaa
Stressi ja uhka kasvaa
Ärsykkeiden määrä kasvaa
Toiminnan tilat aivoissa
U
Pakene tai taistele
Flow eli virtaus
Palautuminen kasvaa
Oppiminen kasvaa
Stressi ja uhka kasvaa
Ärsykkeiden määrä kasvaa
Miten siirryn
toiminnan tilasta toiseen?
musiikki
musiikki
uhka
kiire
deadline
suru
pelko
häpeä
nauru
ystävyys
fyysisyys
arvostelu
Unimittaukset
käsityö
käsityö
Lapsena on tärkeää päästä tekemään käsin
Nuorena nopea taitotason hyppäys
Itseilmaisu
Rentoutumisen opetteleminen
Aktiivisuus ikääntyessä
Sosiaalisten suhteiden ylläpito
Huom! Varo istumista!
vaikeiden käsitteiden hahmottaminen konkretisoimalla
koulussa taito- ja taideaineilla on tärkeä rooli
luova toiminta aktivoi oppimaan
oppimisen aikana tehtävä käsityö vie hyvään oppimisen tilaan
erityisesti jos on tarkkaavuuden ongelmia
(oikean) käden ja puhekielen vahva yhteys
vaikea kielellinen materiaali: kuuntele moneen kertaan, tee samalla käsitöitä, muovaile, leivo
Lapset: Luovuuden ruokkiminen, temperamentin huomioiminen
Stressin ja palautumisen tasapaino: Jos teet stressaavaa työtä tai opiskelet, valitse monotoninen ja helppo käsityö. Jos työsi on monotonista, haasta itsesi käsityöllä.
Sosiaalinen käsityö: Käsityö on hyvä tapa löytää seuraa: kurssit, työpajat, neulontaillat, olisiko sinusta opettajaksi iltapäiväkerhoon?
Oppiminen ja käsityö
Luovuus ja käsityö
Muistisairaat ja laitospotilaat: Tutkimusten mukaan kaksi kertaa viikossa tarjottu ohjattu käsityö paransi muistisairaiden potilaiden elämänlaatua ja hoidettavuutta. Laitoksissa tulisi olla mahdollisuus tehdä käsitöitä.
Design: Jun Takahashi
Design: Anna Bananna
Design: Lani Rae
Full transcript