Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Medier, aviser, genrer

No description
by

marianne brandt

on 11 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Medier, aviser, genrer

Mediehistorie
Hvad er medier egentlig for noget?
medier, (af lat. medium i bet. 'mellemled'), midler, der benyttes ved kommunikation. Den direkte eller personlige kommunikations medier er tale, gestik og skrift. Massekommunikationens medier er enten trykte, fx aviser og ugeblade, auditive, fx radio og grammofonplader, eller billedbaserede som film, tv og video.
Hvad bruger vi medierne til?
Brug 10 minutter med din sidekammerat på at besvare spørgsmålet!
Nyhedskriterierne
Aktualitet - nyheder skal være friske!
Væsentlighed - tæt på modtagerens verden (tid, kultur, geografi)!
Konflikt - gode nyheder er dårlige nyheder
Identifikation - modtageren skal kunne spejle sig
Sensation - "mand bider hund" er en bedre nyhed end "hund bider mand"
Journalistiske fortælleformer
Nyhedstrekanten
hvem, hvad, hvor
hvornår, hvordan
hvorfor
hvad så nu?
Find eksempler på dagens nyheder og undersøg i hvilken grad de opfylder nyhedskriterierne!
Nyheder d. 3. januar:
Jægersoldat er blevet dræbt
HA-rockere tævet i lufthavn
Se hvor mange der er snuppet for børneporno
Sneskred i Norge
Gavekortkaos
Aviser i Danmark
Paropgave: Hvilke aviser er der i Danmark? Undersøg hvad der karakteriserer følgende avistyper og find eksempler på de forskellige typer:
a) omnibusaviser
b) tabloidaviser
c) nicheaviser
d) regionalaviser
e) gratisaviser
Hvem læser de forskellige aviser? Brug eventuelt minervamodellen...
Avisens genrer
Information
Opinion
Nyhedshistorie
Referat
Reportage
Baggrund
Feature
Interview
Kommentar
Leder
Anmeldelse
Læserbrev
Kronik
Objektivitet
Subjektivitet
Undersøgende, dybdeborende journalistik
Belyser problemer af væsentlig interesse for læseren, afsløre ulovlige forhold eller forhold der kan angribes moralsk
Reportagen
Opgave 1
Læs reportagen "Rend og hop" på http://aiu.dk/mediehandbogen/wp-content/uploads/2013/06/Reportage-Frederiksborg-Amts-Avis-Rend-og-hop.pdf
Hvad karakteriserer sproget? Hvordan skabes nærvær i teksten? Hvordan passer form til indhold?
Opgave 2
Lav to beskrivelser af, hvad der er sket, fra du stod op, til du mødte i skole. Skriv først et referat uden brug af hverken tillægsord eller sanseindtryk. Skriv dernæst den samme historie som reportage med brug af tillægsord samt sanseindtryk fra mindst tre forskellige sanser.
Feature: bygger på sansninger og oplevelser.

Featuren minder lidt om reportagen, fordi den ofte har én eller anden form for ’nyhedskrog’ og samtidig er malende i sine beskrivelser af, hvad der foregår.

Men til forskel fra reportagen er featuren ikke altid bundet op på en aktuel begivenhed eller hændelse, men tager i højere grad et emne op på den måde, at den forsøger at tage temperaturen på et eller andet område, f.eks: "Hvordan er det at vokse op på Vesterbro i København?" eller "Hvordan er det at være patient på et hospital i provinsen?"

Journalistens opgave er at give læseren den samme oplevelse, som han selv eller hans hovedperson har haft. I featuren viser journalisten, hvad der sker - han fortæller ikke om det. Eller som journalisterne siger det: ’Dont’ tell it, show it’. Featuren skrives i nutid.

Feature-træk indgår efterhånden i de andre genrer, f.eks. som indgange. Man kan således tale om feature-reportager, feature-nyheder, feature-interviews og baggrundsartikler med feature-elementer.
Interview
Vi skal arbejde med interview-genren som optakt til en feature (se evt. http://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/feature), som I skal skrive.
Arbejd i grupper på 3 til 4 personer og gå frem på følgende vis:
1. Opstil kriterier for det gode interview - brug de tekster, der linkes til på skemabrikken
som udgangspunkt og diskuter i gruppen, hvad der karakteriserer de to interviews. Hvad kan I godt lide, hvad fungerer mindre godt? Hvilket af de to interviews kan I bedst lide - og hvorfor?
Formuler efterfølgende "reglerne" for det gode interview - vi samler op på dette på klassen, før I arbejder videre.
2. Lav selv et interview i gruppen: eksempelvis om hvorfor I har valgt hhx/IBB, jeres indtryk af udvekslingen i USA, en fritidsinteresse, et job.....
3. Skriv interviewet - vær opmærksomme på, hvordan I starter (skal fange læserens interesse) og hvordan I bruger de forskellige elementer i interviewet (direkte tale, parafrase, beskrivelser...)
Inddel reportagen i afsnit og giv hvert af disse en overskrift: http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?command=getDocument&documentId=1DD305C44BB3EC73C12574820042DF05


Hvilken kompositionsmodel er der tale om? http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?command=getDocument&documentId=0AF2447811653C2FC125714000356C9B

Sammenlign "Jagten på papirerne" med "Det spanske paradoks" - hvilken komposition er der brugt her? http://www.avisnet.dk/AvisNET/application.do?command=getDocument&documentId=6DD54E4226B329C7C12574820042ABB8
Svar på følgende spørgsmål:
Sammenlign hvilke kilder der er brugt i de to artikler.
Sammenlign vinklingen på artiklerne.
Sammenlign kompositionen af de to artikler.
Sammenlign de to artiklers skrivemåde - fx brug af citater, beskrivelser, og sanseindtryk.
Giv et resume af artiklerne og sammenlign dem - hvad er essensen af hver af artiklerne?
Hvilken effekt har det, at de to artikler er skrevet forskelligt?
Hvilke styrker og svagheder har hver af artiklerne set i forhold til det, der skal formidles?
Efterbehandling af interviews: I skal bytte tekst med en anden gruppe og give respons på teksten.
Overvej, hvad der fungerer godt og hvad der kan forbedres. Vær konstruktive!
Bruges der både direkte citater og refererende/parafraserende passager - og er balancen mellem de to fremstillingsformer passende?
Er der en intro til og afrunding af interviewet?
Kan der skabes en større grad af nærvær i teksten (fx via beskrivelse og sanseindtryk)?
Er der sproglige fejl og mangler?
Når I har fået respons på jeres interview, skal I bruge den konstruktive kritik til at ændre jeres tekst, så den bliver endnu bedre:)
Skriv selv en feature
Den næste afleveringsopgave i dansk er en feature.
Du bestemmer selv emnet for din feature.
Din feature behøver ikke at tage udgangspunkt i noget, der er aktuelt/nyhedspræget, men skal behandle et emne, der er er væsentligt for den tid, som vi lever i.
Brug de næste 10 minutter på at brainstorme sammen med sidekammeraten. Hvilke emner er relevante?
Vælg et emne ud og nedskriv i punktform dine ideer til, hvordan du kan behandle emnet.
Diskuter efterfølgende med din sidekammerat, hvordan du kan disponere dit stof, så det får feature-præg.
Husk featurens mantra er "show it, don't tell it" - hvilke scener vil kunne vise dit emne?
Et eksempel:
Emne: Kropsidealer i 2014
Emnebehandling: Urealistiske idealer præger vores virkelighed, fx via mediernes fremstilling. Unges syn på reklamer og mediers fremstilling af kroppen.
Disponering af stof:
Scene: En tur gennem byen, beskrivelse af de reklamer, som viser idealet.
Problem: Svært for unge at leve op til ideal.
Handling:
Udvælg en nyhedsartikel og inddel den i afsnit, sådan at du viser, om artiklen er opbygget efternyhedstrekanten.
Full transcript