Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

mutilación genital femenina
by

Maria Martinez

on 1 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

Maria Martinez Pascual
MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA
pràctica cultural??
violència de gènere??
SOCIALS :rito d'iniciació a l'edat adulta
sentiment de pertinença al grup
SEXUALS :control de la sexualitat femenina
preservar virginitat /honor familiar
SALUT:fertilitat/part més segur
HIGIÈNIQUES:dones impures
"blackjoro"
ESTÈTIQUES:falta de genitals = dona bella i pura
RELIGIOSOS : pràctica cultural i social
NO religiós
precepte religiós
pràctica preislàmica
Clitoridectomía
Excisió
Infibulació
Pràctiques de severitat variables
TIPO I
TIPO II
TIPO III
TIPO IV
Altres
MOLTES GRÀCIES
Indicadors de sospita de MGF
Tristesa i manca d'interès
Canvis de caràcter
Caminar amb les cames juntes o molt separades
Neguit a l'hora d'asseure's
Símptomes d'anemia aguda o subaguda
No voler realitzar exercici físic
Comentaris a les companyes
Absentisme escolar al.legant motius de salut
LA MGF , QUALSEVOL QUE SIGUI EL TIPUS PRACTICAT, ÉS UN DELICTE DE LESIONS TIPIFICAT I SANCIONAT EN L'ORDENAMENT JURÍDIC DEL CODI PENAL
ARTC 147-150
EDUCACIÓ SANITÀRIA: alimentació
MEDIADORA CULTURAL
CAS DE INFIBULACIÓ
DESINFIBULACIÓ ENTRE 20- 28 SETMANES
POT REALITZARSE EN LA SEGONA FASE DEL PART
INFORMACIÓ DE TÈCNICA I AVENTATGES
"La MGF no és un acte cultural,
no té aspectes tradicionals
ni religiosos.
És un crim que requereix justícia."

Waris Dirie
RITUAL :
SEPARACIÓ
MARGINACIÓ
AGREGACIÓ
Conseqüències immediates
Intens dolor
Hemorràgia severa/Shock hipovolèmic

Infecció local/ Septicèmia
Conseqüencies a llarg i mig termini
Generals :
Infeccions vulvars, urinàries, ginecològiques
Anèmia severa
Complicacions psicològiques
Obstètriques:
Estrips
Retenció urinària
Incontinència urinària /fecal
Hemorràgia post part per atonia
Fístula obstètrica
Major mortalitat materna
Ginecològiques:
Retenció/incontinència d'orina
Infeccions d'orina
Hematocolpos
Dismenorrea
Modificacions de la sensibilitat sexual
Vaginisme

Por
Angoixa
Complicacions obstètriques , ginecològiques i sexuals
Disparèunia
Anorgàsmia
MANEIG HABITUAL
ASSOCIACIÓ DOLOR PART/TRAUMA MGF
VALORAR ELASTICITAT DE TEIXIT
NO EPISIOTOMIA SISTEMÀTICA
ATENCIÓ ASPECTES PSICOLÒGIQUES
SI DESINFIBULACIÓ EN L'EMBARÀS:
Analgesia adequada
Limitar exploracions vaginals
EML NO sistemàtica
Expulsiu: 1.Episiotomia Anterior (abans que el teixit es tensi)
2.Episiotomia ML ( en cas necessari)
Transmissió d'infeccions: HIV, Hepatitis , Tetanus
SI NO DESINFIBULACIÓ: fer-ho en contracció
PRIMERA VISITA : COL.LABORACIÓ AMB EL MARIT O DONA TRADUCTORA DE LA COMUNITAT
CONTROL DELS SENTIMENTS DEL PROFESSIONAL RESPECTE A LA MGF
ANOTAR EN LA HISTÒRIA ,NO ABORDAR EL TEMA EN LA PRIMERA VISITA
200 milions de dones afectades
2 milions de dones són mutilades cada any
6000 nenes cada dia (4-10 anys)
POSPART IMMEDIAT:
suturar episiotomia deixant clítoris (o restes) coberts amb pell
suturar ambdós costats de la infibulació per separat i els possibles estrips de l'expulsiu amb sutures fines i atraumàtiques (dexon /vicryl 3/0-4/0)
Controls habituals post part/ coordinació AP / Pediatria
Assesorament per inici de RS
ATENCIÓ SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA
RECOMANACIONS PELS PROFESSIONALS
Proporcionar els coneixements necessaris als professionals
Assegurar-se que les famílies coneguin les conseqüències
Treballs de reflexió amb els grups practicants
Promoure l'acció de dones africanes
En casos de consumació actuar segons dicta la llei
Suport psicològic de la dona en totes les etapes
Treball en xarxa amb la resta de professionals i associacions
2030: 84 milions
...86 milions en el 2030
Problemes d'alcoholisme i
abús de drogues,
secundàris a impossibilitat
de practicar coit
Impotència per por a fer mal a la seva dona en la penetració.
Cerca del plaer sexual
fora de la parella :
> ITS , depresions etc
Pràctiques que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions als òrgans genitals de les dones
per raons culturals, religioses o d'altres amb finalitat NO terapèutica
I NOSALTRES QUE PODEM FER ...??
primers casos en1993
Dr Barri Soldevila
Responsable del Programa de Reconstrucció de l'Institut Dexeus (2007)
Dr Ivan Mañero.
Director de IM
Barcelona 2015
CAMERÚN
GUINEA BISSAU
WORLD VISION
KENIA
114 MICROCRÈDITS A "TALLADORES"
PER EMPRENDRE NOU OFICI
15.000 FAMILIES HAN REBUT INFORMACIÓ
S'HA EVITAT LA MGF DE + 3000 NENES
Proposta d'alternatives al ritual

EMBERA KATÍO
EMBERA CHAMÍ
L'EXISTÈNCIA DE LA LLEI ÉS UNA AJUDA IMPORTANT, PERÒ EL MÉS EFECTIU ES APOSTAR PER TREBALLS DE SENSIBILITZACIÓ , EDUCACIÓ I INFORMACIÓ.
LA MGF ÉS UN DELS PRINCIPIS DE JUSTICIA UNIVERSAL
57.251 dones
( > 40%respecte a 2008)
ZAMBIA
OMÁN

Experiències negatives :
Pèrdua de les seves filles

Lesions en els teixits veins
França : 2003
cobert SSP
15 hospitals
1950. Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans

1995. Declaració i Plataforma de Pekin 1995
2009. Parlament Europeu
2001. Consell de l'Unió Europea
ÀMBIT INTERNACIONAL
FACTORS DE RISC
Familia/ Ètnia practicant
Antecedents de familiars amb MGF
Intenció de retorn al seu país
Proximitat d'un viatge o vacances al país d'origen
SEMPRE PARTINT DEL CONEIXEMENT DE LA SEVA CULTURA I ELS SEUS MOTIUS .
PROCÉS D'ABANDONAMENT LENT I PROGRESSIU
Les estratègies per eradicar aquesta pràctica comporten una transformació social , cultural i religiosa més enllà de prohibicions legals o decrets que difícilment son respectats i acatats .
Àmbits d'actuació
Total de població procedent de països practicants :204.434
Neonatals :
Increment de la tasa de mortalitat neonatal
Major index de SFA: més reanimacions neonatals
1966. Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics
1995. IV Conferència Mundial sobre la dona, Beejing
Coneixer els seus valors , relacions i estil de vida
Àmbit Social: Treball families
Àmbit Educatiu: Població de risc
Àmbit Sanitàri :AP/AE
L'eradicació de la MGF ha de ser abordada de forma integral
Titulars dels drets : dones i nenes MG o en risc.
Titulars de les obligacions : estats, sistemes públics de salut , educació , justicia.
Titulars de les responsabilitats: familíes, autoritats tradicionals , circuncidadores ,líders religiosos, societat civil organitzada ( ONGS) mitjans de comunicació .
Professionals privats de la salut
"DONES ARUNTE "

93%
88%
96%
76%
Introcisió
Increment de nenes en risc de MGF:
61,4% en els darreres 4 anys
Infeccions vaginals /uterines
Sexuals :
Vida sexual amb dificultats
ASSISTÈNCIA AL PART MGF I ,II
ASSISTÈNCIA AL PART MGF III
ANALGESIA!!
ORIGENS
Ells també necessiten informació, consells i recolzament

1993. Resolució d l'Assamblea General de l'ONU 48/104
2003. Protocol de Maputo
2008. Assemblea Mundial de la Salut de la OMS .Eliminació de la MGF
2012. Resolució 67/146 Assemblea General de Nacions Unides
Una historia real...
Una reflexió
2015
"Aunque algunos argumenten que esta práctica es una "tradición", debemos recordar que la esclavitud, los llamados crímenes de honor y otras prácticas inhumanas se han defendido con el mismo argumento débil. El hecho de que una práctica perjudicial haya existido durante mucho tiempo no justifica que se continúe.
Todas las tradiciones que degradan, deshumanizan y lesionan son violaciones de los derechos humanos que debemos combatir activamente hasta que desaparezcan",
AP-ASSIR
Dona sol.licita visita per a reconstrucció al Servei de Ginecologia de l'HCB
1ª Visita a l'HCB Servei de Ginecologia : VALORACIÓ
2ª Visita a l'HCB
Servei de Ginecologia
+
Cirurgia Plástica
Cirurgia Reconstructiva
Derivació a
l'AP- ASSIR
amb informe
CIRCUIT DERIVACIÓ CIRURGIA RECONSTRUCTIVA MGF
Temps màxim 1 mes des de la sol.licitud
Postoperatori Immediat
Visites post-alta
Ban Ki-moon, Secretario General Naciones Unidas, 2014.
Retenció d'orina
Formació de quistes, abscessos, queloides
Shock neurogènic pel dolor, el traumatisme i esgotament pels crits i la resistènca
MIP, Neuromes
Resolució WHA61.06
i de les Llibertats Fonamentals
ÈTNIES PRACTICANTS:
SARAHULES, DJOLA, TUCULAR, MANDINGUES, FULAS,
SONINKES, BÀMBARA, DOGON, EDOS, AWUSA, FANTE

ÈTNIES NO PRACTICANTS :
WOLOF, SERER, NDIAGO,
Els resultats d'entrevistes als homes : complexa xarxa cultural per mantenir la pràctica de la MGF
Cura de caràcter genéric ( necessitats de la dona )
Factors sexuals i religiosos son de gran importància ( poligamia -->sistema androcèntric )
Els arguments dels homes son majoritàriament refutables
Treball en xarxa
Posicionament a favor de la MGF
Lluitar contra la medicalització de la pràctica : intervenció sanitària /legititmizació /negació acte violència
Població empadronada
Per cada dona / 4 homes
PREVENCIÓ
DISSUADIR
Informar
Sensibilitzar
ANTICIPAR
DETECTAR
Detectar situacions de risc
Actuar abans que succeeixi
Dones i nenes mutilades i fer
prevenció per evitar nous casos
Àmbit comunitari : Asociacions , ONGs, Med.Interculturals
Àmbit Judicial
Forçes de seguritat
FORMACIÓ
Personal qualificat
ACTUACIÓ
Diferents àmbits
spmc16@hotmail.com
When men are opressed, it's tragedy
When women are opressed, it's tradition
Letty Cottin Pogrebin
Cada vez que una mujer se levanta por si misma posiblemente, sin saberlo, sin clamarlo, se levanta por todas las mujeres.
Maya Angelou
58%
97%
70%


1. El dret a la llibertat sexual.
2. El dret a l'autonomia, la integritat i la seguretat sexual del cos.
3. El dret a la privacitat sexual.
4. El dret a l'equitat sexual.
5. El dret al plaer sexual.
6. El dret a l'expressió sexual emocional.
7. El dret a la lliure associació sexual.
8. El dret a la presa de decisions reproductives lliures i responsables.
9. El dret a la informació basada en el coneixement científic
10. El dret a l'educació sexual integral.
11. El dret a l'atenció de la salut sexual.Els drets sexuals són drets humans universals basats en la llibertat, dignitat i igualtat inherents a tots els éssers humans ja que la salut és un dret humà fonamental
DECLARACIÓ DELS DRETS SEXUALS
La salut sexual és el resultat d'un ambient que coneix, respecta i exerceix aquests drets sexuals:
Dr Pierre Folbes
Hospital Bichat Claude Bernat
Full transcript