Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Magyarország Külgazdasági Stratégiája 2011-2015

No description
by

Matyas Szentivanyi

on 17 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Magyarország Külgazdasági Stratégiája 2011-2015

Magyarország Külgazdasági
Stratégiája Helyzetelemzés Pozíciónk a világexportban nem javult
<->
Régiós versenytársaink minden tekintetben lényegesen előbbre léptek A válság a kkv-k exportját kevésbé érintette
->
kkv-k részaránya a válság alatt is nőtt A kkv-k áru- és szolgáltatás exportjának főbb jellemzői:

Jellemzően saját előállítású késztermékek értékesítésével vannak jelen, elsősorban szomszédos országok piacain, ugyanakkor elenyésző azok aránya, akik az eladott ter-mékekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával is megpróbálják erősíteni versenypozícióikat.

Export struktúrájukban a feldolgozóipari, ezen belül is a könnyűipari termékek dominálnak, bár az EU csatlakozással a mezőgazdaság, és az arra épülő élelmiszeripar is szerepet játszik. Nem jellemző ugyanakkor, az egyes országok termékstruktúrájának külön-bözőségéből adódó komplementaritási elv tudatos érvényesítése, mint motivációs tényező.

A szolgáltatásnyújtás terén leginkább a fogadó ország infrastruktúra fejlesztésébe be-kapcsolódni képes építőipari tevékenység vezet, különösképpen a határ menti térségek-ben. A határ menti régiókban terjeszkedő „nagyokat” általában követik a Magyarországon már meglévő kisvállalkozói beszállítói partnerek.

A versenyképességüket erősítő és a vállalkozási erőt fokozó határon átnyúló kooperáci-óban és hálózatosodásban (pl. közös értékesítés és marketing területén), valamint az új perspektívát nyitó, határon átnyúló gazdasági-vállalkozói formációk elterjedésében eddig érdemi előrelépés nem történt.

Árfolyam-érzékenységük, illetve árfolyamkitettségük sokkal nagyobb a nagyvállalatokénál, ugyanakkor döntő többségük nincs felkészülve az ebből adódó kockázatok kezelésére.

A közbeszerzési kiírásokban általában önállóan nem, inkább alvállalkozóként, illetve be-szállítóként vesznek részt. ITD Hungary Kereskedelem fejlesztés - szakmai rendezvények Enterprise Europe Network (EEN) - EB vállalkozásfejlesztési hálózata

kkv-k nemzetközi kereskedelmi együttműködését, innovációs, technológiai és k-f aktivitását segítik elő Hazai válalkozások tőkekihelyezését elősegítő programok

Tőkekivitelt segítő rendezvények

Tőkekiviteli projektek gyűjtése és célzott eljuttatása a külföldi befektetést tervező magyar vállalatokhoz

Tőkekiviteli tanácsadási tevékenység

A tőkekivitelt segítő magyarországi szervezetek koordinálása

Információs pontok

Nemzetköziesedést elősegítő program. Beszállítói program

Rendezvények

Képzések, felkészítések

Tanácsadás

Hazai kkv-k regionális terjeszkedését segíti elő. Befektetés-ösztönzési eszközök

Nemzetközi szabályozási rendszer
Támogatási rendszer
Befektetés-ösztönzési programok -> Nemzeti Külgazdasági Hivatal Külgazdasági stratégia céljai Erőteljes keleti nyitás - dinamikusan fejlődő gazdaságok

Kína: orvosi műszer és berendezés, alternatív energia, korszerű gyártási technológiák

Oroszország: magas hozzáadott értékkel rendelkező ágazatok

Korea: gép- és járműipar, elektronikai ipar Erős rácsatlakozás a nagy európai exportőrökre

Németország...
Ausztria
Skandinávia - erős kkv-k V4 országok

gépipar, elektronika
vegyipar, gyógyszeripar
optikai és számítástechnikai berendezések

Lengyelország felé nagy lehetőségek... Kárpát-medence Gazdasági Együttműködés

Új Széchenyi Terv támogatja... Célok megvalósulását szolgáló eszköz- és
intézményrendszer fejlesztése Tervezett programok, intézkedések

Kereskedőház

Exportakadémia A kormány a támogatási kérelmek elbírálásánál és a támogatási intenzitás megállapításánál különösen az alábbi szempontokat mérlegeli:

a beruházás nemzetgazdaságra gyakorolt hatása (jövedelmi hatás)

a beruházás által teremtett új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt idő-tartam

a beruházás által érintett régió elmaradottsága

a beruházás ösztönző hatása, különös tekintettel annak regionális gazdaságélénkítő hatására

a magyar beszállítók minél magasabb arányú bevonása

a beruházással érintett iparág által termelt hozzáadott érték

a beruházó tartós magyarországi jelenléte.
Full transcript