Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marketing mix - 4P

No description
by

Bartek Kaczmarek

on 5 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marketing mix - 4P

Bartek Kaczmarek
Marketing mix - 4P
Marketing mix
Zbiór kontrolowanych, taktycznych narzędzi marketingowych (produkt, cena, dystrybucja
i promocja), które firma stosuje w celu wywołania pożądanej reakcji rynku docelowego
Produkt
Wszystko, co można zaoferować na rynku
w celu przyciągnięcia uwagi klientów, zakupu, wykorzystania bądź konsumpcji i co zaspokaja jakąś potrzebę lub pragnienie.
Cena
Suma pieniędzy pobierana za produkt (usługę) albo suma wszystkich wartości, które klienci wymieniają na korzyści z posiadania lub używania produktu (usługi).
4P a 4C
product - produkt

price - cena

place - dystrybucja

promotion - promocja
customer solution - rozwiązanie dla klienta

customer cost - koszt dla klienta

convenience - dogodność nabycia

communication - informacja, komunikowanie
Usługa
Działanie oferowane klientowi w celu zaspokojenie jego potrzeb i osiągnięcia korzyści. Usługa w swojej istocie jest nie-materialna i nie skutkuje nabyciem prawa własności.
Poziomy produktów (usług)
Rdzeń produktu (podstawowa wartość
dla klienta)
Produkt rzeczywisty
(postrzegany)
funkcje
(cechy)
design
opakowanie
poziom
jakości
nazwa
(marka)
Produkt poszerzony
serwis po
dokonaniu
zakupu
gwarancja
doradztwo
dostawa
i kredyt
Klasyfikacja produktów (usług)
Produkty konsumpcyjne - produkty nabywane przez konsumentów ostatecznych do własnego użytku:
Produkt wygodnego zakupu - produkt konsumpcyjny, który konsumenci kupują
z dużą częstotliwością, bez namysłu i przy minimalnym wysiłku, bez porównywania różnych ofert

Produkt wybieralny - produkt, który przed zakupem klienci zwykle wybierają spośród kilku dostępnych ofert, biorąc pod uwagę stopień, w jakim produkt odpowiada ich potrzebom oraz jego jakość, cenę, design

Produkt specjalny (luksusowy) - produkt o unikatowych cechach i funkcjach, bądź też marce, dla którego nabycia znaczna część klientów jest skłonna zadać sobie wiele trudu

Produkt niepostrzegany - produkt, o którym klient nic nie wie albo w normalnych okolicznościach nie myśli o jego zakupie
Opracowywanie produktu - kluczowe decyzje
Atrybuty produktu
Branding
Opakowanie
Oznakowanie produktu
(etykieta)
- jakość
- cechy i funkcje
- stylistyka, design
Marka - nazwa, pojęcie, znak, symbol, design, względnie połączenie tych elementów, identyfikujące produkty (usługi) jednego sprzedawcy bądź grupy sprzedawców i odróżniające je od produktów konkurencji
Dodatkowe usługi wspierające
Cechy charakterystyczne usług
Niematerialność - usług nie da się zobaczyć, posmakować, dotknąć, poczuć, usłyszeć czy powąchać przed zakupem ;)

Nierozdzielność - są produkowane i konsumowane jednocześnie, nie da się ich oddzielić od dostawcy

Różnorodność - jakość zależy od tego, kto, kiedy, gdzie
i w jaki sposób świadczy usługi

Nietrwałość - nie da się ich magazynować czy składować, by użyć lub sprzedać usługi później
Opracowywanie nowych produktów
Poszukiwanie
pomysłu
Ocena i selekcja
pomysłów
Opracowanie
i testowanie
koncepcji
Przygotowanie
strategii
marketingowej
Analiza
biznesowa
Opracowywanie
produktu
Testy
rynkowe
Komercjalizacja
Cykl życia produktu
Przebieg sprzedaży i zysków z produktu w czasie jego funkcjonowania. Dzieli się na pięć odrębnych faz: opracowywanie produktu, wprowadzanie go na rynek, wzrost, dojrzałość i spadek.
Cykl życia produktu
Faza wprowadzenia - faza cyklu życia produktu, w której rozpoczyna się dystrybucja produktu i zostaje on udostępniony do sprzedaży.

Wzrost - faza, w której sprzedaż zaczyna się dynamicznie zwiększać.

Dojrzałość - faza, w której wzrost sprzedaży ulega spowolnieniu bądź osiąga stały, wyrównany poziom.

Spadek - faza, w której sprzedaż ulega zmniejszeniu
Ustalanie cen oparte na wartości dla klienta
Kalkulacja ceny na podstawie postrzegania wartości przez klienta, a nie kalkulacji kosztów sprzedawcy:
ustalanie cen oparte na korzystnej relacji cena-jakość - oferowanie adekwatnego połączenia jakości i dobrej usługi za uczciwą cenę,
ustalenie cen oparte na wartości dodanej - uzupełnianie produktu o dodatkowe funkcje i usługi, które wyróżnią ofertę firmy i jednocześnie uzasadniają wyższe ceny
Ustalanie cen oparte na kosztach
Określanie ceny na podstawie wydatków na produkcję, dystrybucję
i sprzedaż produktów z uwzględnieniem odpowiedniej stopy zwrotu
z tytułu podjętych wysiłków i ryzyka:
ustalanie cen metodą narzutu na koszty - dodawanie do kosztów standardowej marży (narzutu na koszty),
ustalanie cen na podstawie progu rentowności (metodą zysku docelowego) - określanie ceny w taki sposób, by osiągnąć próg rentowności, tj. pokryć koszty produkcji i marketingu produktu, lub ustalanie ceny gwarantującej docelowy zysk (zwrot z inwestycji)
Rodzaje kosztów - stałe, zmienne, całkowite
Ustalanie cen oparte na porównaniu z cenami konkurencji
Wyznaczanie cen z uwzględnieniem strategii, cen, kosztów i oferty rynkowej konkurencji
Ustalanie cen nowych produktów
Cenowa strategia zbierania śmietanki z rynku - ustalenie wysokiej ceny początkowej, a następnie stopniowe jej obniżanie w celu osiągnięcia zysków z kolejnych, coraz bardziej wrażliwych cenowo segmentów nabywców.


Cenowa strategia penetracji rynku - ustalenie niskiej ceny początkowej, żeby pozyskać dużą liczbę nabywców i osiągnąć znaczny udział w rynku.
Dostosowywanie cen
Rabat - obniżka ceny na zakupy w wyznaczonym okresie lub na zakupy większej ilości produktu,
Ustalanie cen w zależności od segmentu - sprzedawanie tego samego produktu (usługi) w co najmniej dwóch odmiennych cenach w sytuacji, gdy różnica w cenie nie znajduje uzasadnienia w różnicy kosztów,
Ustalanie cen z uwzględnieniem aspektów psychologicznych - metoda, w której bierze się pod uwagę psychologiczny wymiar ceny, a nie tylko czynniki ekonomiczne, wykorzystując cenę do pozycjonowania produktu,
Ustalanie cen promocyjnych - czasowe wyznaczanie cen produktów na poziomie poniżej ceny podstawowej, a niekiedy nawet poniżej kosztów, w celu zwiększenia sprzedaży krótkookresowej,
Dynamiczne ustalanie cen - ciągłe modyfikowanie cen, aby dopasować je do profilu i potrzeb indywidualnych klientów oraz sytuacji rynkowej
Ćwiczenie
Pomyśl o jakimś problemie, który Cię nurtuje lub o potrzebie, której nie zaspokaja obecna oferta rynkowa. W grupach przeprowadźcie burzę mózgów i wymyślcie produkt (usługę), który rozwiązywałby ten problem / zaspokajał potrzebę.

Wymyślcie trzy różne nazwy dla zaproponowa-nego produktu (usługi).

Zaproponujcie strategię cenową.
Full transcript