Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Deventer GG/ZZ-Visie voor zorgaanbieders, huisartsen, POH,

Presentatie bij start beweegstimulering met stappentellers
by

Bettery Institute

on 21 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Deventer GG/ZZ-Visie voor zorgaanbieders, huisartsen, POH,

Individuele en collectieve gezondheid
Let's play!
Individuele en collectieve gezondheid
ZZ
GG
z i e k
gezond
gezondheid
gedrag
ziekte
zorg
leven!
3e lijn
2e lijn
GGZ
Somatiek
1e lijn
huisarts
POH-S
POH-GGZ
Fysiotherapeut
Maatschappelijk werk
psycholoog
apotheker
WMO
buurt
studie
televisie
internet
arbeid
sport
welzijn
cultuur
overheid
milieu
bewegen
eten
zitten
contacten
werken
sociale media
sporten
tv kijken
voeding
relaties
.
probleem analyse oplossing
klacht diagnose therapie
verzuim analyse reïntegratie
Wij kunnen niets bij u vinden, u heeft een symptoomloze stoornis!
individueel
medisch/sociaal
deskundige
planmatig
objectief
voorspelbaar
preventie
WHO: Gezondheidsbevordering: mensen in staat stellen om meer invloed op hun gezondheid te krijgen om die te verbeteren.
wijkverpleegkundige
COMPLEX ADAPTIEF SYSTEEM: een verzameling adaptieve agenten die interactie vertonen
grenzen vaag
verandering in tijd
interactie geeft verandering
spanning en paradox
non-lineair
onvoorspelbaar
patronen
attractoren
zelf organisatie
eenvoudige basisregels
Gezondheidsbenadering

Functioneren
Subjectief
Meer
Mens
Handelen
Onvoorspelbaar
Groepsdoelen
Promotie
1) zie de ander
2) beweeg met de ander
3) beweeg naar de groep
Vitaliteit
Plezier, zin
(Mee)doen, veilig
Diversiteit
Talent
Ervaren kwaliteit
Feedback
Groepsdoel
Over grenzen
Onvoorspelbaarheid
Gezondheid en Gedrag
Ziektebenadering
Klacht
Objectief
Minder
Professional
Behandelen
Voorspelbaar
Doelgroepen
Preventie
Promotie en preventie!
van ZZ naar GG:
In ZZ aandacht voor GG
voldoende vitamine A, B en C
Vit D,E,F,G: doen, ervaren, feedback en groei
flinke dosis vitamine Z: ambitie: (groeps)doel
Oordeel en doelen mens leidend: GG-App
aansluiting aan maatschappij
1) zie de ander
2) volg de ander
3) zoek de groep
sex
ICF
ICD/DSM V
godsdienst
geloof
1) zie de ander
2) beweeg met de ander
3) beweeg naar de groep
5%
Omgeving
10%
15% Sociaal
Four
Gezondheidszorg
30% Genetisch
40% Gedrag
Gedrag 40%
(cc) photo by medhead on Flickr
Leven
Dood
Vermijdbare sterfte
Genetisch 30%
Sociaal 15%
Gezondheidszorg 10 %
Omgeving 5%
ERVAREN GEZONDHEID: SOMATISCH?

-30-40% ziekenhuis: LOK
-Sterke relatie chronische ziekte => psychische stoornis (DM:20-40%)
-Frequent gebruik ZZ
-Slaap, moe, chronische pijn, spier- en buikpijnen
-Geneesmiddelmisbruik, verslaving
-Arbeidsverzuim
Basis GGZ
Ervaren gezondheid
GG=
Richting én Actie
Somatische- én GGZ-behandeling
Kosten 2.2x zo hoog ( Hiller ,2003)
€ 5.000 per jaar gemiddeld, hoge uitschieters
Verschil € 2700 per jaar
12.000.000 volwassen verzekerden, 5 % = 600.000
€ 1,6 miljard per jaar extra schadelast

Maatschappelijke kosten:
Verzuim 78 dagen langer
Uitkeringen
Kosten SOLK
Somatisch, GGZ, maatschappelijk
Mirjam, 44 jaar

Spannings- en hoofdpijnklachten, door verlies vader en broer, oorlogservaringen, problematisch huwelijk.
Meerdere somatische aandoeningen waarvoor medicatie; pijnstillers voor hoofdpijnen.
Enkele malen psychiatrische hulp; gediagnosticeerd met borderline persoonlijkheidsstoornis, wil geen psychiater meer..
TS gedaan in het verleden.
“Ik heb minder vaak hoofdpijn en gebruik minder pijnstillers. Als ik hoofdpijn heb,
ga ik bewegen.”
Na BigMove: vervolg
1x per week wandelen met groepsgenoot
Deelname aan groeps-fietsplan van gemeente
Blijft in contact met huisarts over Dm en functioneren
A=D
en samen!
A=F+D
(ICF+ICD)
sociaal wijkteam
participatie
werk en inkomen
opvoeding
jeugdzorg
vrijwilligers
veiligheid
familie

vrienden
preventie
promotie

Gezondheid en ziekte
Patiënt en professional
Deelkunst: waarheid en waarde
Uitkomst: functioneel en medisch
Registratie: ICF+ICD
Verbinding: sociaal-medisch
Wetenschap: NEJM
ICT: CASVan A=D naar A=F+D

Dr Üstün, WHO, 2014


Zorg: soort en zwaarte
Ligduur
Uitkomst
Arbeidsparticipatie
Sociale integratie“D+F” voorspelt beter:

Dr Üstün, WHO, 2014

Zorgzwaarte
Ligduur
Uitkomst
Functieverbetering
Arbeidsparticipatie
Sociale integratie“D” voorspelt slecht:

De burger
blijft aan het stuur en bepaalt het plan
handelt zelf (informeel, sociaal en medisch domein)
registreert zelf, real-time, via de ICF
Dat biedt: monitoring, effect, verantwoording
Professional: aanvullend, “van ZZ naar GG”-gericht
ICD en ICF: verbinden medisch en sociaal domein
Samenhang beleid gemeente/verzekeraar
Beheersing budgetten

Samenhang groeit...

Van stapelen naar bouwen:

Sluit aan op het gezondheidsplan van de patiënt;
Werkt van ZZ naar GG;
Registreert ZZ én GG;
Sluit aan op lokale ondersteuningsstructuren:
Sociaal domein
Informeel netwerk
Evalueert effect: gezondheidswinst;

Een Gezonde Eerstelijn

Gezondheidswinst
ervaren gezondheid
functioneren
participatie, arbeid
Kostenbeheersing
zorgkosten
uitkeringen
kosten schulden, veiligheid, etc
Kwaliteit van zorg
klanttevredenheidEffecten Triple Aim

Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Huber, 2012)


Positieve gezondheid

Één eigenaar: de persoon (burger, patiënt,...)
Één plan: van en door de persoon zelf
Z.n.: informele steun (netwerk, vrijwilligers)
Z.n.: professional (sociaal of medisch)

Één visie sociaal én medisch domein
Één taal: de ICF
Afstemming: informeel, sociaal en medisch
Financiering GG
Persoon zelf
Netwerk
Sociale wetten
Verzekeraar
Werkgever
Maatschappelijke organisaties
Woningbouwvereniging
Sociaal investeerder

Positieve Gezondheid
‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Huber)
Patronen
Attractoren
Zelforganisatie
Eenvoudige regels


Één specialist: jezelf


Sterke relatie met:
gebruik van zorg
ziekteverzuim,
sterftekans
Ervaren gezondheid
ICF
ICPC/ICD/DSM V
Ervaren gezondheid 5,6 => 6,6 (Schaal 1-10)
Kwaliteit van Leven: 6 =>  6,9
Patiëntactivatie: 6 =>  6,45
Afname ziekte: GAF 4,5 =>  6,3
Zorg : 20 % afname huisartsbezoek
Maatschappelijk:
GG/ZZ-visie + ICF
samenwerking gemeente, zorgverzekeraar, zorgorganisaties
SROI : 7,74

Complexe problematiek
Specialistische GGZ
Ervaren gezondheid en ziekte
6 maanden: individueel en groep
Eigenaarschap: ICF
Systeemaanpak, de zorg uit

BigMove GGZ-behandeling:
Effecten GG
Doel:
Ervaren gezondheid
Sociale kwaliteit
Kostenbeheersing
Beleid
Stimuleert sociale netwerken;
Brengt samenhang aanbod:
Informeel
Sociaal
Medisch
Evalueert effect;

Een Gezonde Gemeente

Sluit aan op het gezondheidsplan van de burger/patiënt;
Werkt van ZZ naar GG;
Registreert ZZ én GG;
Sluit aan op lokale ondersteuningsstructuren:
Informeel netwerk
Sociaal/medisch domein
Evalueert effect: gezondheidswinst;

Een Gezonde Zorgaanbieder

Het kind binnen het gezin
Vertraging in ontwikkeling
Participatie
Externe factoren
Aandacht ICF-CY voor
4 onderwerpen:
Britnell: Perfecte zorgsysteem

Patiëntactivatie
ervaren gezondheid beter
tevredenheid hoger
8%-21% minder kosten
Drempels:
Belangrijk, niet urgent
Machtsverhouding verschuift
GG/ZZ
1) zie de ander
2) beweeg met de ander
3) beweeg naar de groep
COMPLEX ADAPTIEF SYSTEEM: een verzameling adaptieve agenten die interactie vertonen
Patronen
Attractoren
Zelforganisatie
Eenvoudige regels

grenzen vaag
verandering in tijd
interactie geeft verandering
spanning en paradox
non-lineair
onvoorspelbaar

Patiënt centraal
Empowerment pt. met technologie
Gerespecteerde zorg professional
Procesintegratie door samenwerken
Wegnemen concurrentieprikkels

Succesfactoren
Waar GG?
Ketenzorg
Chonische ziekten
Leefstijl
Alle GGZ, SOLK
Oncologie
Ouderen
Frequent attenders
Palliatief
Kinderen
etc.....

Full transcript