Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rola banków w gospodarce rynkowej

No description
by

on 24 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rola banków w gospodarce rynkowej

Rola banków w gospodarce rynkowej
Czym jest bank?
Bank to instytucja, której przedmiotem działania są operacje pienieżno-kredytowe, na przykład emisja banknotów , przyjmowanie depozytów, udzielanie pożyczek, wykonywanie różnych czynności na rachunek i zlecenie klientów itp.
Nazwa „bank” pochodzi od francuskiego słowa banque oraz od włoskiego słowa banco, oznaczających ławę (stół) , przy której włoscy handlarze (zwłaszcza złotnicy) wymieniali monety kruszcowe od jednych klientów do drugich.
Nazwa
Polski system bankowy

Wszystkie banki działające w Polsce tworzą system bankowy naszego kraju. System Bankowy składa się na :

-
Bank Centralny
-jest podstawą systemu bankowego w kraju. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski. Pełni on trzy podstawowe funkcje:
1. Banku państwa - obsługuje budżet państwa
2. Banku emisyjnego - emituje pieniądze
3. Banku banków - udziela pożyczek innym bankom

-
Banki komercyjne
- mogą być własnością publiczną, lecz najczęściej są spółkami akcyjnymi. Zajmują się one głównie przyjmowaniem depozytów i udzielania kredytów oraz dokonywaniem na ich podstawie rozliczeń bezgotówkowych. Wszystkie banki komercyjne posiadają rachunki w banku centralnym który nadzoruje ich działalność .
Rola banków w gospodarce
Banki są dziś elementem ułatwiającym życie ludnosci i funkcjonowaniu gospodarki. W gospodarce rynkowej są ważnymi instytucjami, handlującymi kapitałem pieniężnym i pośredniczącymi między wierzycielami a dłużnikami. Kumulują one ogromne kapitały oraz drobne oszczędności, a także udzielają kredytów na działalność gospodarcze i inwestycje. Koncentracja kapitału w bankach powoduje, że pełnią one funkcje rozliczeniowe między przedmiotami w skali krajowej oraz międzynarodowej.
Funkcje banków
1.
Gromadzenie depozytów

Depozyty bankowe są to powierzone na przechowanie bankowi kwoty pieniężne. Każdy klient składający depozyt, czyli lokatę w banku, posiada w nim rachunek depozytowy.Obowiązkiem banku jest wypłacanie oprocentowania za złożone pieniądze. Wysokość oprocentowania ustala bank.
Depozyty bankowe dzielą się na:

depozyty a’vista
to przede wszystkim nadwyżki finansowe, którymi klient banku może dysponować w każdym momencie , nie mamy określonego terminu na jaki chcemy złożyć pieniądze a co za tym idzie przez to oprocentowanie takich lokat jest niskie;

depozyty terminowe
są to środki pieniężne powierzone bankowi na określony okres czasu i okreżlony procent. Zarówno długość tych okresów, jak i wysokość oprocentowania zależą wyłącznie od banku, stanowią elementy oferty bankowej, którą klient może przyjąć lub odrzucić.
3.
Udzielanie kredytów
Polega na udzieleniu kredytu (pożyczki pieniężnej) na określony przez klienta cel i czas, w którym zostanie spłacony w zamian za określony procent.
kosumpcyjny
- udzielanie osobom na przykład na zakup samochodu - pełni on funkcje typowej pożyczki

produkcyjny
- udzielany przesiębiorstwom na finansowanie bieżacej działalności lub inwestycje

lombardowy
- udzielany pod zastaw, na przykład złota, papierów wartościowych

hipoteczny
- najczęsciej na budowy domu, zastawem jest wtedy wybudowany dom
Rodzaje kredytów można wyróżnić na:
2.
Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
Rozliczenia pieniężne przeprowadzane przez banki następują za pośrednictwem rachunku bankowego w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Gdy w rozliczeniach stosowana jest
forma gotówkowa
, wówczas następuje równoczesna wymiana pieniądza na towar i towaru na pieniądz. Jeśli jest stosowana w rozliczeniach
forma bezgotówkowa
, wtedy moment otrzymania zapłaty jest opóźniony w stosunku do wydania (sprzedaży) towaru.
Rozliczenia gotówkowe przeprowadzane są za pomocą:
czeku gotówkowego
dowodu wpłaty na rachunek bankowy

Formy rozliczeń bezgotówkowych to:
polecenie przelewu
polecenie zapłaty
czek rozrachunkowy
karta płatnicza
Full transcript