Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TÖRZSFA

No description
by

Csaba Rigóczki

on 30 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TÖRZSFA

Témaköreink
Evolúció
Genetika
Sejt
Öt világ
Törzsfa
Anyag - energia - információ
Etológia
Élet-jelenségek
atomi-
molekuláris

Fogalmak
"Élet alatt"
egyed felett
óravázlat
telepes szerveződés
gombafonalak
kitinsejtfal
szaprofita, szimbionta, parazita
ezred mm (mikrométer)
gömb, pálcika, csavart
sejtfal, tok (nyálkás burok) egy vagy több ostor lehet.

korha­déklakók (szaprofiták)
erjesztő baktériumok a tejtermékek és savanyítás
együttélő (szimbionták) pillangós
élősködő (paraziták) tüdőbaj, a tetanusz, a vérbaj.
autotróf (fotoszintetizáló kemoszintetizáló)
pl. zöld szemesostoros
autotróf
heterotróf
homeosztázis
Többségük édesvizekben
Populációk:
az azonos fajba tartozó élőlények természetes szaporodási közösségei.
Társulások
:
különböző fajokhoz tartozó, egymással szoros kölcsönhatásban élő populációk. (tér és idő - jó időben jó helyen”)
Biomok
:
egy-egy éghajlati övezet társulásai. (környeet >> egyed)
Bioszféra
:
az összes földi élőlény (geoszféra)

300 pontért
Az
ökológia
tudománya azt vizsgálja, milyen tényezők együttes hatásai eredményezik az életközösségek kialakulását, fennmaradását és változásait.
Ökológia
I. COHN
II. K Na Ca MG Fe
III. (nyomelemek)
Szerves molekulákSzervetlen molekulákBiogén elemek
https://www.mozaweb.hu/Lecke-BIO-Biologia_11-A_sejtek_felepitese-102501
Szén atom - lego hasonlat
egyed alatt
Foszfogliceridek
Itt egy cikk "csak" az érdeklődő legjobbaknak
http://termtud.akg.hu/okt/10/kemia/8zsirok.htm
Fogalmak
:
glicerid, triglicerid, észter, észterkötés, lipid, zsír, olaj
https://www.mozaweb.hu/Lecke-KEM-Kemia_10-Az_eszterek-100256
Kémia
észter:
Háttér
Itt egy cikk "csak" az érdeklődő legjobbaknak
Foszfogliceridek esetében a glicerin egyik hidroxilcsoportja foszforsavval létesít észterkötést, a másik kettőhöz valamilyen karbonsav csatlakozik. A molekulának a foszforsav része (feji rész) poláris, a karbonsavláncokat tartalmazó része (farki rész) apoláris.

A foszfoglicerideknek jelentős szerepük van a sejtmembránok kialakításában. A sejteket határoló membrán két rétegből áll, kifelé mindig a poláris részek (feji rész) helyezkednek el, míg befelé az apolárisak (farki rész).

A mellékelt (sejtmembrán) ábrán a lilás színű gömböcskék szimbolizálják a feji részt, a sárga szálak a farki részt. A barnás részek, amelyek egy része átér a membránon, másik része nem fehérjéket jelölnek, az ezekhez kapcsolódó zöld színű láncok szénhidrátok.

A sejteknek azokat az alkotórészeit, amelyek vízben nem, csak ún. "zsíroldószerekben" oldódnak, összefoglaló néven lipideknek nevezzük.
Itt egy cikk:
Fehérjék
Fogalmak
:
aminosav, amino- és karboxilcsoport peptidkötés, peptid, polipeptid, fehérjedenaturáció, I. II. III. IV. szerkezet, fibrilláris, globuláris fehérje
Amit tudni kell
https://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_11-A_viz_biologiai_szempontbol_fontos_tulajdonsagai-102502
Olvasd el itt!
A vírus nem élőlény!
olvasd el itt
https://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_10-A_virusok-104947
Sejtekből kiszabadult makromolekuláris rendszer, melynek működési feltétele a gazdasejt.
9.
Mikrobiológia 3 3 3
Növények és gombák 5 2 2
Állatok 5 2 2
Kapcsolatok az élő és az élettelen között 7 4 4
Az állatok viselkedése 7 3 3
Másfélmillió lépés Magyarországon 5 2 2
A tanulók teljesítményének mérése 4 2 2

10.
A sejt felépítése és működése 5 2 2
A táplálkozás 3 2 2
A légzés 2 2 2
Nedvkeringés és kiválasztás 4 2 2
Mozgás és testalkat. A bőr. 5 2 2
Az immunrendszer 4 2 2
A hormonális szabályozás 4 2 2
Az idegrendszer 5 2 2
A tanulók teljesítményének mérése 4 2 2

11
Az öröklődés törvényei 5 2 2
Molekuláris genetika 5 3 3
Szaporodás, szexualitás 5 5 5
A biológiai evolúció 5 2 2
Az ember egyéni és társas viselkedése 5 2 2
Gazdálkodás és fenntarthatóság 7 2 2
A tanulók teljesítményének mérése 4 4 4
Szerveződési szintek
szerves anyagok fő tömege >> energarakár, szerkezeti egység
mono~ di~ poli~
Érettségizőknek itt:
https://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_11-A_szenhidratok-102503
makromolekula
monomer
polipeptid. poliszacharid
http://termtud.akg.hu/okt/10/3/9feherje.htm

fibrilláris (fonalas) pl a haj (keratin), a selyem (fibroin)
globuláris >> az oldalláncok közötti különféle kötéstípusok.
redő hélix
I. II. III. IV.
A fehérjék aminosavakból épülnek fel. A természetben nagyon sokféle aminosav fordul elő, de az élőlények szempontjából fontos fehérjék felépítésében csupán húsz vesz részt.
Fehérjék építik fel
a hajszálakat,
a szarut,
az izmokat,
funkcionálnak enzimként (biokatalizátor), hormonként
és különböző szállítóanyagként (hemoglobin).
Nukleotidok
- ATP ( adenozin-trifoszfát).
- NAD NADP (koenzim)
kémia itt: http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=c8848306-600a-48b1-915a-0946fdf92480&cid=c400773c-ffe3-466f-af43-2812d9e19c7c
Nukleinsavak
Amit tudni kell
Funkcó
http://regi.sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=c8848306-600a-48b1-915a-0946fdf92480&cid=c400773c-ffe3-466f-af43-2812d9e19c7c
Az érdeklődő legjobbaknak
ÉS kémiai háttér Itt van két cikk :
Fogalmak
:
szuperhélix, hisztonfehérjék, nukleoszóma
https://www.mozaweb.hu/Lecke-Biologia-Biologia_11-A_nukleotid_tipusu_vegyuletek-102506

ATP >> akumlátor
Az egymást követő bázisok kódolják a fehérjék aminosavsorrendjét.
Forma
A nukleinsavak makromolekulák. Építőegységeiket nukleotidoknak nevezzük.
A nukleotidok egy pentóz, egy foszforsav és egy nitrogéntartalmú szerves bázis kapcsolódik össze
Polinukleotid - DNS és RNS
purin- és pirimidinbázisok
DNS-ben adenin, guanin, timin és citozin,
RNS-ben a timint uracil helyettesíti.
A pirimidin váz egy hatos gyűrű, két nitrogénnel.

A purin alapváza kilencatomos, egy hatos (pirimidin-) és egy ötös (imidazol-) gyűrű kondenzálódása, mely négy nirogénatomot tartalmaz. Az azonos alapvázú bázisok az oldalláncokban, a funkciós csoportokban térnek el egymástól.
A bázispárosodás szabálya: : G ≡ C, A = T, A = U.
DNS: az élő rendszer örökítő anyaga és a fehérje képzésének közvetett irányítója (feladata az információtárolás és -továbbítás).
RNS: a fehérjék képzését közvetlenül biztosító nukleinsavak (molekulái az örökítő anyag információját továbbítják a fehérje képzéséhez, és részt vesznek a fehérjeszintézisben).
Típusai:
– hírvivő RNS;
– szállító-RNS;
– riboszóma-RNS;
– ribozim stb.
DISZACHARIDok
A maltóz és a cellobióz lebontási köztestermék.
A laktóz (tejcukor) és a szacharóz (répacukor, nádcukor) a heterotróf élőlények tápanyaga. A tejcukor két hexóza a galaktóz és a glükóz.
A szacharózt a glükóz és fruktóz alkotja.


POLISZACHARIDOK
A poliszacharidok több száz vagy több ezer monoszacharid összekapcsolódásával (kondenzációjával) létrejövő makromolekulák.

A poliszacharidok monomerje a glükóz. A különbséget a monomerek típusa és száma, valamint összekapcsolódási módjuk adja.

A cellulózban több ezer glükóz hosszú, el nem ágazó egyenes láncot alkot.
A láncok között hidrogénkötések stabilizálják a molekulákat. Földünk legelterjedtebb összetett szénhidrátja. Csak néhány baktérium, illetve alacsonyabbrendű eukarióta képes lebontani.

Keményítő a fotoszintézis eredményeként képződik, majd fajra jellemző alakú szemcsék formájában raktározódik. Szénhidrátot bontja az amiláz enzim.
A keményítő (amilum) két különböző összetevője az amilóz és az amilopektin (szemcsénkénti arányuk 20 : 80 százalék).
A glikogén gerincesekben apró szemcsék formájában a májban és a harántcsíkolt izmokban tárolódik.
A szénhidrátoknak is kialakulnak az élő rendszerekben származékaik. Az állatok és a gombák kitinje például fontos vázanyag.Trióz - glicerinaldehid az anyagcsere-folyamatok köztesterméke
Pentóz a nukleotidok felépítője
Hexóz szőlőcukor (glükóz), fruktóz (gyümölcscukor)
a sejt
az emberi test
anyagforgalom
az immunrendszer és a bőr
az életműködések szabályozása
egyéni és társas viselkedés
genetika
szaporodás
evolúció
gazdálkodás és fenntarthatóság
Sejt: az élővilág legkisebb önálló életre képes egysége.
Prokarióta: olyan sejt, mely nem tartalmaz elkülönült sejtmagot.
Eukarióta: olyan sejt, mely tartalmaz elkülönült sejtmagot, és fejlett membránrendszere van.
80%-a víz, gél, fehérjeszálai és -csövei sejtvázat alakítanak ki.
citoplazma
ű.él
A
sejtmaghártyán
belül a maganyag, melyet magnedvre és
kromatin
(állomány)ra különítünk el. A magnedv a citoplazmához hasonló.
A kromatin DNS-molekulákból és fehérjékből áll. A hiszton fehérjék a DNS-sel összekapcsolódva alkotják a nukleoszómákat.
A sejtmag állományában membránnal nem határolt
sejtmagvacska
az a terület, ahol a
riboszómák
összeszerelődnek az ott képződő rRNS-ből és a citoplazmából odaszállított fehérjemolekulákból.
RER SER
Felület; lakás sok szobával


Sejtmembrán

- folyékony-mozaikmodell.
Ld a lipideknél!
GOLGI: annál több van, minél erőteljesebb a váladéktermelés. A fehérjeláncokat membránhólyagokba „csomagolva” irányítja helyükre.
Elvek
Aktualizmus
küldső - belső környezet
forma - funkció
fogalom és ellentéte
definíció kötelez
Anyag - energia - információ
stabil és rugalmas
összeköt és elhatárol
sa
géntechnológia
http://www.diverziti.hu/1174/mi-fan-terem-a-gentechnologia/
Az érdeklődőknek arról, hogy működik
Az élőlények sejtjeinek genetikai módszerekkel történő manipulálása oly módon, hogy azok genetikai programjai megváltozzanak.
Hitted volna?
az illatos rózsaolaj előállításáért felelős gén ugyanaz, mint amely a paradicsom kellemes ízét határozza meg.
Adalékok
A Floridai Egyetem munkacsoportja meghatározta azokat géneket, amelyek az illatért felelősek. (2010)

... felvillantja annak a lehetőségét, hogyhasználhatunk mikroorganizmusokat miniatűr gyárakként például bioüzemanyagok termelésére.

Tengeri hőkedvelő mikrobát izolátak, amely 100 Celsius fokos közegben a legaktívabb. Beültettek egy másik organizmusból származó gént, hogy alacsonyabb hőmérsékleten 78 Celsius fokon is "dolgozzon".

A tervek szerint a mamutsejtek magjával helyettesítik az elefánt petesejtjeinek a magját, ily módon az embrió a mamut génállományát hordozza majd. A petesejtet a továbbiakban az elefánt méhébe ültetik be. A japán tudósok reményei szerint a tudományos programot 5-6 éven belül siker koronázza. (2011)
arról, hogy Soha nem volt közelebb a géntechnológia és a mesterséges intelligencia kutatása humanoidok előállításához, mint ma, és holnap még közelebb lesz.
http://hvg.hu/sorkoveto/20090513_sperma_csimpanz_humanoid_kimera_ember
FEHÉRJEMÉRNÖK
gén
genotípus
genom
DNS
fehérje
tulajdonság
fenotípus
evolúció
nemesítés, tenyésztés
géntech
A gén a DNS azon szakasza, mely egy fehérje kódját (és a regulációs szekvenciákat) tartalmazza.

A növényi géntechnológia során géneket viszünk át egyik fajból (donor) a másik növénybe.

A transzgénikus növények azok, melyek sejtmagjába (genomjába) idegen gént (transzgén) juttatunk be és az működik és öröklődik.

A
transzgén
származhat vírusból, baktériumból, gombából, rovarból, állatból, sőt emberből is.
A "START jel'
A DNS-en a gén előtt található rövid szakasz bázissorrendje ljelöli a START-ot. Ezek a szakaszok nagyobb arányban tartalmaznak adenin és timin bázisokat, ezért itt a DNS két lánca gyengébben rögzül egymáshoz (TATA-régió, CAAT-régió). Ezt ismeri fel az
RNS-polimeráz
enzim.
Az az
RNS-polimeráz
enzim a START ponttól kb. 17 bázispárnyi szakaszt kinyit a DNS-ből

Az RNS-nukleotidok beépítése gyorsan (50 nukleotid/sec sebességgel) halad. (1 hiba/104–105 bázispár).
Transzkripció
("átírás")
Érettségi szint
https://www.mozaweb.hu/Lecke-BIO-Biologia_11-A_sejtciklus_es_a_DNS_bioszintezise-102518
A DNS szintézis itt
élet kora?
tőrzsfa definició?
3 kutatási iránya?
közös eredet és annak bizonyítékai?
prokarióta vs eukarióta?
evolúció definició?
evolúció - öröklődés, mutáció szelekció?
Baktériumok jellemzői?
KÉRDÉSEK
öröklődés
mutáció
szelekció
Sejtmag
A szénhidrátok rövid,
néhány mo­no­sza­charidból álló láncai (zöld)
pl. a vércsoportok „jelei”.

1. Szénhidtátok
2. Lipidek
3. Fehérjék
4. Nukleinsavak
FORMA
Egy fehérjének négy egymásra épülő szerkezete (struktja) lehet

Érettségizőknek

Tudd lerajzolni az aminosa képletét!
Mit jelent az R?
Vedd észre a ként a ciszteinben. Ezek kötése (=diszulfid híd) eredményezi a goboly szerkezetet.
Tudd lerajzolni a peptid kötést
peptidkötés >> peptidnek >> polipeptidek.
FUNKCIÓ
Érettségizőknek
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/3het/biosz/biosz3.html
Fogalmak és magyarázatuk


Készítsünk egy közös törzsfát!
választasz egy élőlényt
gyűjtesz infot
elkészíted a slite-ot
feltöltöd ide
elhelyezed a fán
Egyéni otthoni munkavégzés
Sivatagi show
páros munka
Mikor készült?
Mi a jó a filomben, mi a rossz?
populációk kölcsönhatása rajz 40 élőlénnyel (lehet a filmben nem szereplő is; HÁLÓZAT legyen, rendszerszemlélet!
ősember állapot és a busman létben mi a közös, mi a különbség?
Írj 5 pédát a humanizálsára!
(felhő támad, sakál aljas,
"zúgva bőgve törte át a gátat")
vicces
youtube.com/watch?v=R-Drd3V_BKs
mitózis
youtube.com/watch?v=DwAFZb8juMQ
meiozis
youtube.com/watch?v=xAnp2OkYYSg
sejtosztódás
Full transcript