Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ryska Revolutionen

No description
by

E A

on 20 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ryska Revolutionen

Ryska Revolutionen 1917
En
absolut monarki
, industriellt efterbliven med en medeltida samhällsstruktur
Ryssland före 1917
1917- Februarirevolutionen...
Hungersnöd och upplopp i Petrograd.
Myteri inom armén.
Nicholas II
abdikerar.
Den socialistiska arbetarrörelsen, organiserad i de stora städerna, lyckas locka många människor. Rörelsen är delad i bl.a. de
revolutionära Bolsjevikerna
och de
reformistiska Mensjevikerna.
Inbördeskriget 1918-1922
Revolutionens betydelse
...och Oktoberrevolutionen
Anarki råder i stora delar av Imperiet
En
tillfällig regering
bildas i Moskva men
- sovjeterna har mer makt och de flesta militärer är medlemmar i olika sovjeter, inte regeringstrogna.
- regeringen vill fortsätta delta i världskriget
I Petrograds sovjet styrde
Bolsjevikerna
.
Lenin
återvände 1917 och tog på sig ledarskapet för partiet. Han får ekonomiskt stöd av tyskarna som hoppas kunna skapa oro i Ryssland.
"De vita" Tsartrogna, i imperiets utkanter (sibirien/ukraina) angriper de röda och försöker återta makten. De får hjälp av utländska styrkor från Frankrike, Storbritannien, USA m.fl som oroar sig för revlutionens potentiella spridning.
С
оюз
С
оветских
С
оциалистических
Р
еспублик

U
nion of
S
oviet
S
ocialist
R
epublics

1919 bildas
Röda Armén
och kriget pågår till 1922 då kommunisterna säkrat greppet.
Sovjetunionen
utropas officiellt.
Familjen Romanov och det Ryska Imperiet
Ätten Romanov regerade Ryssland i över 300 år fram till 1917 när de greps och sköts av revolutionärer i Ekaterinburg.
Som hovlig rådgivare blev den excentriska mystikern och munken Rasputin en symbol för maktens världsfrånvända och impopulära styre.
Lyxen i vinterpalatset i Petrograd stod i skarp kontrast mot vanliga ryssars vardag
Endast bland
intelligentsian
i städerna, oftast i små grupper, fanns socialister och liberaler som försökte organisera politiskt motstånd.
- ibland genom terrorism:
Under 1900-talets början växer missnöjet.
1905
1904
Ryssland förlorar ett
krig mot Japan
Strejker, demonstrationer och
myterier drabbar hela imperiet.
Ett parliament (duman) inrättas.
1914
Det Ryska Imperiet var mestadels landsbygd med jordbrukare och landägare.
Livegenskap
fanns kvar till 1861.
Under första världskriget råder revolutionära stämningar i många länder i Europa,
Lenin
bland andra revolutionärer lever i exil.
Första världskriget innebär ett tillfälligt lugn för den Ryska staten, men kriget blir snabbt en
katastrof
. Samtidigt drabbas landet av
missväxt
.
1917
...
Dödsstraffet för desertering avskaffas - armén kollapsar.
Statskuppen
Lenin
Trotsky
Zinoviev
Kamenev
Bukharin
Stalin
Efter dåliga valresultat upplöser
Bolsjevikerna

duman
och förklarar att sovjeterna ska styra. Enligt marxistisk teori införs nu "
proletariatets diktatur
" - ett samhälle där de fattiga och de som arbetar har makten - men styrt av ideologer.
Ledande Bolsjeviker 1917 och senare toppskiktet i Sovjetunionens kommunistparti.
Bolsjevikerna är, liksom resten av världen, chockade, och oförberedda på att ha lyckats ta makten. De medlar snabbt fred med Tyskland (Brest-Litovsk-fördraget, 1918) trots att det innebär att en tredjedel av Imperiets yta och befolkning (bl.a. Finland) försvinner.
Många av de områden som tidigare ingått i det Ryska imperiet drabbades av inbördeskrig mellan "röda" som ville ansluta sig till den nya socialistiska Sovjetunionen och "vita" som ofta ville utropa självständiga icke-socialistiska stater.
När Finland blev självständigt fanns ingen regering och ett inbördeskrig mellan röda och vita bröt ut 1918. Under bara några månader dog ca 40 000 människor i strider och avrättningar. Kriget är fortfarande mycket kontroversiellt och ett öppet sår i Finlands historia.
Revolutionen blev en inspirationskälla för arbetarrörelsen och socialistiska partier/rörelser över hela världen
För Ryssland
Internationellt
För Arbetarrörelsen
Från 1917 - 1991 var Ryssland hjärtat i Sovjetunionen och en militär, politisk och ekonomisk supermakt.
Sovjetunionen utgjorde ett politiskt och ekonomiskt alternativ till västvärldens kapitalism och samtidigt ett stort politiskt och militärt hot, ända från 1917 till kollapsen 1991.
Från ett tsarrike till en stat som upplevde stora framsteg och bakslag, förbättrade mågas liv men
genomled enorma brott mot mänskligheten.
I praktiskt taget i alla stater delades arbetarrörelsen i två huvudgrupper. De reformistiska, ofta socialdemokratiska partierna, och de revolutionära kommunistiska partierna
Motsättningarna mellan Sovjetunionen och särskilt USA under kalla kriget dominerade internationell politik under nästan 50 år
I sverige likaså - där bröt sig en grupp ur Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti och bildade Sveriges kommunistiska parti.
Slutet på Tsarväldet och ett nederlag för konservatism och religionen, stora förändringar för vanliga människors levnadsätt.
1881 mördas Tsar Alexander II
1887 planeras ett mord på Alexander III
1916
Nicholas II beger sig till fronten
Rasputin mördas i December 1916
Bönder
konfiskerar
landägarnas jord
Lokala råd, "
sovjeter
", inrättas som tar över landets styre.
Kirov
Molotov
Bolsjevikerna framförde tre krav:
1. Ryssland ska villkorslöst dra sig ur första världskriget
2. Landägarnas jord ska övergå till de arbetande bönderna
3. Att all regeringsmakt skulle gå till sovjeterna
Många fattiga ryssar var förstås positiva till förslagen
Full transcript