Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Csongor és Tünde

No description
by

Hajna Kelemen

on 9 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Csongor és Tünde

KERT
(dél)
Mirígy szobája
Barlang
Kietlen táj
(éjjel)
Mirígy szobája
Mirígy udvara
labirintus palotával
(hajnal)
hármas út
hármas út
Kert
(éjfél)
téridő
minden keresés körkörösségbe torkollik
zárókép: a kietlen éjszaka sötétje és kilátástalansága
föloldás csak érzelmi szinten sikerül
a szerelem nem válasz a világra,
hanem menedék a világ elől
a világ elviselhetőségének lehetősége
nem logikus a boldog végkifejlet, mesei fordulat
A halhatatlan Tünde Csongor szerelmére vágyik
föladja halhatatlanságát „rövid gyönyörnek kurta évei”-ért
Tünde problémája a halhatatlanság és időlegesség ellentéte
Balga és Ilma fiziológiai szinten, a mindennapokban találja meg a boldogságot
ironikus: az ő „jóllakottság-boldogságuk” nem alacsonyabb rangú Csongor és Tünde keresésénél
a végeredmény ugyanaz (a boldogság)
A boldogság és kiteljesedés problémájával az összes szereplőnek szembe kell néznie
Vörösmarty Mihály
Csongor és Tünde
1831

drámai költemény
Az emberi lét alapvető kérdéseire keresi a választ.
Mi adhat értelmet és vigaszt a mulandó ember életének?
Lehetünk-e boldogok, és mit kell tennünk a boldogság elnyeréséért? Képes-e a szerelem arra, hogy az ember általa felülemelkedjen a véges emberi lét tragikumán?
KÉTSZINTES DRÁMA
világértelmezése egy e világi (földi) és
egy tapasztalaton túli – menny-pokol,
jó (pl. tündér) <-> gonosz (pl. boszorkány) –
világszintet tételez fel
a szereplők és a tér-idő viszonyok is a két világszinthez szerveződnek
a drámai viszonyváltás is a két szint között megy végbe
a drámai cselekmény határhelyzetben, a két világszint határán játszódik
Az ember feletti világszint normát: törvényt, cselekvési mintát ad.
Az e világi pedig a normához igazodó,
esetleg a norma ellen lázadó.
A Csongor és Tünde zárlatában a két szint kiegyenlítődik:
Tünde a földi boldogsággal a mulandóságot vállalja
Csongort a szerelem az égi szférához (földi üdv) közelíti
Nyelv, stílus
A mű rétegeinek megfelelően összetett:
– köznapi (a dialógusokban), természetesen mondható szöveg
– archaikus nyelvi réteg
pogány kori hagyományok
Mirigy, ördögfiak
filozofikus, emelkedett nyelvi réteg
nagymonológok, pl. Éj
népies, nyers, ízes réteg (Balga, Ilma)
Téma Gergei Albert XVII. századi széphistóriájából (Árgyilus királyfi és Tündér Szép Ilona) + népmese
mindhárom műnem sajátosságai
a rétegek egymást tükrözik
sokszínű egység a világban
- Balga a maga módján – örökké éhesen – éppúgy átéli a vágyak kielégítetlenségét, mint Csongor
- akkor ér oda gyalog, amikor Csongor a varázstárgyakkal
A nyelv mágikus hatalmával eljutni az ellentmondások, az élet rejtélyeinek megértéséhez – asszociatív, képteremtő nyelv – ellentétes minőségek, sokféleség -> nyugtalanság
Alakjai, terei, cselekménye szimbolikus
fa (három világot összekötő, az ember szellemi, lelki, fizikai síkját képviseli)
a hármas út a választásokat
a kút a vágyakat
Csongor (égbe vágyódik, cselekvésképtelen a gyakorlatban, ha cselekedni kellene, elalszik)
Balga (fizikai vágyak – széket ölelget, Tündének hiszi –eszménytől elszakított testi szerelem -> Csongorhoz sem hűséges => a puszta fizikai kielégülést taszítónak ábrázolja V.
mindkettő kielégítetlen marad: Balga örökké éhes, Csongor nem képes elérni célját – végül Tündén múlik, hogy egymásra találnak. A két figurának ki kellene egészíteni egymást, mindhárom világban otthon kell lennie az embernek.
Téma: boldogságkeresés
Vörösmarty a romantika alapkérdéseire: a személyiség kiteljesedésének lehetőségeire, a boldogság mibenlétére keresi a választ.
A mű középpontjában Csongor út- és boldogságkeresése áll
Térben keresi a boldogságot, a kiteljesedést
kiindulópont a virágzó kert
végpont az elvadult kert
Önmagába visszatérő út
az emberi boldogság és kiteljesedés nem a tér függvénye
A kert jelképesen: az ember természetes élettere Édenkert, ahonnan kiűzetünk, elvágyódunk a világba, de ahova visszatérve már nem leljük föl otthonunkat, a paradicsomi állapotokat
A hármas út
A polgári világ háromféle kiteljesedési lehetőségét jelképezi
A Kalmár a polgári világ haszonelvűségét, a pénz mindenhatóságát
A Fejedelem a Napóleon-kultusz jelképe, a világot leigázni tudó emberi erőt
A Tudós a felvilágosodás racionalizmusának jelképe, az ész mindenhatóságába vetett hit kifejezője
Tévút: mindhárom allegorikus szereplő kisemmizve ér vissza
Kereskedő: nyomor
Fejedelem: vereség
tudós megőrült => senki nem érhet célt Csongor összegez:
„Elérhetetlen vágy az emberé. Elérhetetlen, tündér, csalfa cél.”
Időben keresi a boldogságot, a kiteljesedést: A történet estétől éjfélig, sötétedésig, egy kozmikus napig tart. A körkörösség, az önmagába visszatérés ismét azt jelzi, hogy a boldogság nem a múló idő függvénye.
Téridő: Hajnal palotája, Éj országa.
az Éj monológja Vörösmarty mitikus metafizikájának összefoglalása, hatalmas romantikus vízió a semmiből születő és a semmibe tartó világegyetemről, amelyben percnyi közjáték csupán az ember élete, sőt az emberiség története is
középpontjában a mulandóság: A világ a teremtés sötétségéből a pusztulás sötétségébe tart
Ez a romantikára jellemző tragikus világszemlélet kihat Vörösmarty antropológiájára is:
– tragikus ellentét feszül az emberi lélek halhatatlanságra való törekvése és a test időlegessége között
– a világ időlegessége ironikus távlatba helyez mindenfajta kiteljesedést vagy harmóniát (az ember, de alkotása is veszendő)
Filozófiai szinten
Jőj, kedves, örülni az éjbe velem, Ébren maga van csak az egy szerelem.
Full transcript