Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SANAL ORGANİZASYONLAR

No description
by

Ahmet ÇELİK

on 23 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SANAL ORGANİZASYONLAR

ORGANİZASYON TÜRLERİ
PROJE TİPİ ORGANİZASYON
MATRİX ORGANİZASYON
SANAL ORGANİZASYON
YIĞIŞIM ORGANİZASYON

ŞEBEKE ORGANİZASYON
1.Klasik organizasyon (örgütleme)
2.Proje tipi organizasyon (örgütleme)
3.Matrix organizasyon (örgütleme)
4.Şebeke organizasyon (örgütleme)
5. Yığışım organizasyon (örgütleme)
6. Sanal organizasyon (örgütleme)

Sanal organizasyon
, varlığı kısmen ya da tamamen, iletişim teknolojileri ile birlikte ortaya çıkmış olan internete, kablolu sistemlere, telefon sistemlerine vb. bağlı olan bir işletme, klüp, topluluk, enstitü, kurum veya benzeri kuruluşlardır.”
Bir proje adı altında toplanan tüm işlerin sorumluluğunun ve gerekli tüm kaynakların bir proje yöneticisine verilmiş olmasıdır.

Bu organizasyonda uzmanlık bölümleri içinde çalışan personel bir yandan uzmanlıkları nedeniyle ilgili bölümün yöneticisine (dikey ilişki); diğer yandan da bu uzmanlıklarını belirli bir projede uyguladıkları için bu projenin yöneticisine (yatay ilişki) karşı sorumlu oldukları yapılar.

Değişik disiplinlerden gelen kişilerin bir grup oluşturarak belli işleri gerçekleştirmeleri söz konusudur. Grup faaliyetleri hiyerarşik kontrol ile değil; grup üyelerinin kendi aralarında gerçekleştirdikleri bir düzen içinde yürütülür.

Bir mal veya hizmet üretebilmek için yapılması gereken iş ve faaliyetlerin ve bunun için gerekli olan kaynakların tek bir işletme bünyesinde toplanması yerine farklı işletmelere dağıtılmış olmasıdır.

SANAL ORGANİZASYONLAR
ŞUAN YAPMAKTA OLDUKLARINIZI YAPMAYA DEVAM EDERSENİZ... SADECE ŞUANDA SAHİP OLDUKLARINIZA, BELKİ DE DAHA AZINA SAHİP OLURSUNUZ !!!
KLASİK ORGANİZASYON
Birinci kademede üretim,
Muhasebe,
Pazarlama vb. fonksiyonlar yer almaktadır.

SANAL ORGANİZASYONLAR
SANAL ORGANİZASYONLARIN ÖZELİKLERİ
• Farklı kişiler ya da kuruluşlar ortak bir amaç için sahip oldukları bilgi ve uzmanlık temelinde iletişim teknolojileri ile birbirine bağlanmıştır.

• İnformal iletişim çok yoğundur. Resmi kuralların, prosedürlerin, açık raporlama ilişkilerinin olmamasından dolayı, informal ilişkilere kapsamlı olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

• Başarısı, şebeke içinde yer alan birimler arasında yüksek düzeyde güven olmasına bağlıdır.

• Hiyerarşik kademeyi belirten örgütsel ünvanlar önemini kaybetmekte, yerini işin niteliğini belli eden ünvanlara bırakmaktadır.

• Uyum yeteneği yüksektir. Bilgi ve uzmanlık temeline bağlı değişik mekanlardaki kişi ve organizasyonları birleştiren sanal gruplar, müşteri ihtiyaçlarına son derece hızlı cevap verme yeteneğine sahiptir.
SANAL ORGANİZASYON
Çalışanların belli bir yerde toplanmadığı,
Değişik mekanlardaki işletmeler,
Bilgisayar ve teknoloji olanakları ile sürekli haberleşme
Sanki tek bir organizasyon gibi müşterilerine mal veya hizmet sunan bir organizasyon yapısı.
SANAL ORGANİZASYONLAR
SANAL ORGANİZASYON – HİYERARŞİ - ÇALIŞAN İLİŞKİSİ
Bugün artık klasik çalışma mekanları aşılmaya başlanmış ve “teleworking / homeworking” yani uzaktan çalışma ya da evde çalışma olarak adlandırılan atipik (standart dışı) çalışma biçimleri giderek ağırlıklı biçimde görülmektedir. Teleworking, bilgi teknolojilerinin ve telekominikasyonun hızlı gelişimiyle beraber ortaya çıkmıştır. Faks ve e-postanın sağladığı avantajlarla insanlar dokümanlar içinde aynı binada çalışma ihtiyacından kurtulmuşlardır.
SANAL ORGANİZASYONLARIN AVANTAJLARI

• Daha yüksek oranda insan istihdam edilebilir.
• Çalışma saatlerinde büyük esneklik sağlar.
• Uzaktan çalışma, seyahat zamanını ortadan kaldırır, ofis malzemeleri ve mobilya maliyetlerini düşürür.
• Üretim maaliyetleri düşer.
• Uzak pazarlara en az maliyetle açılma fırsatı doğar.
• Güçlü oldukları alanlarla ilgili ortaya çıkan ortaklıklar ile kısa süre hızlı bir büyüme ivmesi yakalama imkanına sahiptir.

SANAL ORGANİZASYONLARIN DEZAVANTAJLARI
• En büyük dezavantajı sosyal faktörlerdir. Uzaktan çalışan bireylerde bir izolasyon sorunu ve kendilerini bir organizasyon ait hissedememe durumu ortaya çıkabilir.

• Bazı yöneticiler -özellikle kontrol mekanizmasını çok kullananlar- bu uzaktan çalışanları denetleyemedikleri için memnuniyetsiz olacaklardır.

• Yüksek bir güven seviyesini zorunlu kılmaktadır. Üzerinde durulması gereken nokta, işin nerede ve ne zaman yapıldığının kontrolünden çok doğru olarak yapılmasıdır.
SONUÇ
İletişim teknolojilerinin internetle beraber çok daha büyük bir boyut kazanmasıyla ve zaman-mekan kavramlarının tümüyle ortadan kalkmasıyla, günlük yaşam ve iş hayatı da köklü değişimlere uğramıştır.

Sanal organizasyon kavramı doğmuştur. Internet ortamında ticari firmaların faaliyete geçmeye başlamasıyla beraber organizasyonlar eski geleneksel hiyerarşinin terk etmek durumunda kalmışlardır.

2000’li yıllarla beraber iletişim ve bilgi teknolojilerinin çok daha hızlı bir şekilde gelişeceği düşünüldüğünde geleceğin organizasyonlarının da giderek şebeke ve sanal yapılanmaya kayacağı açıktır.
Full transcript