Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A polisz születése - A démosz és arisztokrácia küzdelme

No description
by

Derszu Uzala

on 19 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A polisz születése - A démosz és arisztokrácia küzdelme

Elözmények
POLISZ
A görög gyarmatosítás
Krétai kultúra (Kr. e. 2. évezred)
városállam
elzözmények:
A polisz születése
Mükénéi kultúra (Kr.e. XVI-XIII: század)
Átmeneti korszak (XII-VIII század)
mükénéi kp-ok hanyatlása
nincsenek uralkodói háztartások
-Az ott élők maguk szervezik a mg. term.-t
- kis közösségekben intézik a különböző ügyeket
- az lehet a közösség teljes jogú tagja, akinek van földje
(nem azért kapja a földet, mert tagja a közösségnek, mint régebben)
érdekelté válik a termelésben a termelő
új típusú állam jön létre
város és közvetelen körny.
gazdasági és politikai önállóság
saját törvények
saját katonaság
földtulajdon=teljes jogú polgárj g
Társadalom
királyság
arisztokratikus
köztársaság
arisztokrácia
- nagybirtokosok
démosz
- kereskedők, kézművesek
parasztok
Politikai berendezkedés
- túlnépesedés- kevés lesz a föld
-parasztság problémái:
-eladósodik- adósrabszolgaság
-versenyképtelen lesz
- földjét veszti- polgárjogát veszti
napszámos
földet bérel
kivándorlás
Kr.e. VIII-VI. század
görög gyarmatosítás
arisztokrácia helyzete: birtokai nőnek, munka erő van, politikai hatalma nő
IRÁNYAI
Hatása
arisztokrácia:
levezeti a társ.-i feszültséget
parasztság:
-önálló poliszok alapítása
-gazd. és pol.-i hatalma kevés
kézművesek:
- jó lehetőség
- ipar, keresk fellelndül
-gazd.-i súlya nő
-pol.-i hatalma nincs
DÉMOSZ
ARISZTOKRÁCIA
A démosz és arisztokrácia polgárjogi küzdelme Athénban
elözménye:
- a görög gyarmatosítás miatt kialakult politikai helyzet
politikai hatalma változatlan
/arkhóni méltóság/
Föbb állomások
Drakón- Kr.e. 621
-a törvények kodifikálása
Szólon arkhón- Kr.e. 594
- eltörli az adósrabszolgaságot
-elengedi az adósságokat
-vagyoni helyzet alapján osztja be a társ.-t:
-500 mérősök
-lovagok
-zeugithészek
-thészek
arkhónok
hivatali tisztségek
népgyűlés, héliaia
politikai tisztség
lovas katonák
hoplita
könnyű gyalogosok
katonaságban betöltött szerep
- fellebezési jog
-politikai passzivitás büntetése
-földbirtok nagyságának max.
-családjogi intézkedések
- létrehozza az Areioszpagoszt (volt arkhónokból)
-megszervezi a bulét (400 fős tanács)
Szólon jelentősége:
-megteremti a demokrácia alapjait
-politikai egyensúly helyzet alakul ki:
DÉMOSZ
ARISZTOKRÁCIA
A türannisz (Kr.e. 560-510)
- az egyensúly helyzetet kihasználva kerülnek hatalomra
- egyeduralmat /zsarnokságot/ vezetnek be
türannisz
vezetője:
türannosz
Peisztratosz türannisza (Kr.e. 560-527):
- Athénban volt türannosz
-intézkedései:
- földosztások
-mozgó bíróságok felállítása
-óriási építkezések
-előnyös keresk.-i szerződések
az intézkedések a démoszt segítik
a gazdaságilag megerősödik
a türannisz a további poli.-i, gazd.-i fejlődés akadálya lesz
Kr.e. 510- a zsarnokokat megölik /Hipparkosz/ és elüldözik /Hippiász/
Kleiszthenész reformjai- Kr.e. 508
-területi beosztás alapján sorolja be a polgárokat
-Attikát három részre osztja be:
-tengeri, városi, belső (mg.-i)
- phüléket hoz létre (10)
- egy phülébe mind három rész képviselői megtalálhatók
- a phülékből 50-50 főt soroslnak a buléba
-cserépszavazás /osztrakiszmosz/
legfőbb hatalom a népgyűlésé /eklészia/:
- törvényket hoz
-dönt háború és béke kérdéséről
- további fontos ügyekben hoz döntést
- bulé szerepe /ötszázak tanácsa/:-javsalat tétel
-Areioszpagosz /volt arkhónok/:
tisztviselők ellenőrzése
-a tényleges vezető szerep a sztratégoszoké /10fő/
Kialakul a démosz uralma a
demokrácia
Földközi-t. legnagyobb szigete (8222 km2)
Lakói
– Neolit kultúrájú társadalom – nem görögök
– Bronzkori bevándorlók
Államok kialakulása (Kr.e.2000 k.)
– Városok (Kp.: Knósszosz)
– Palota (állami és gazdasági központ)
– Király= mínosz-isten: szervezte a hadsereget, közigazgatást, gazdaságot
Társadalom
– előkelők: hajótulajdonosok, kereskedők
– Közrendűek: termelőmunka
Kultúra
– Írás (hieroglif, lineáris A, lineáris B)
Akháj törzsek támadása el pusztította a szigetet. (Kr.e.1450 k.)
Knósszosz
Őslakók: pelaszgoszok
Görög betelepedés Kr.e.2. ée.
– Akhájok - Peloponnészoszra
– Iónok- Attika
A hódító akhájok központokat hoztak létre:
– Államok kialakulása
– Erődítmények (fellegvárak) építése
– Leghíresebb fellegvár Mükénében, innen kapta nevét a kor.
Társadalom:
– Király
– Katonai vezető réteg
– Nagybirtokos fegyveres arisztokrácia (bronzfegyver)
- Földet kapnak
ARISZTOKRCIA: Az állam kormányzásában vezető szerepet játszó, kiváltságos előjogokkal bíró legvagyonosabbak rétege.
– Közrendűek - Művelik a vezető réteg földjét
– Rabszolgák (kevés) Paloták kiszolgálása
Gazdaság:
– Uralkodói háztartás (=palotagazdaság)
– zsákmány- és földszerző hadjáratokat
Trója elleni háború
a Kr. e. V. sz. a demokrácia fénykora Athénban
az állam élén
Periklész
sztratégosz állt 15 évig
célja:
- a jogok szélesebb biztosítása
- az állami életben való gyakorlati részvétel. ezért:
- bevezeti a napidíjat
(állami munkáért való fizetés)
Full transcript