Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Örgütlerde Güç ve Politika

No description
by

pelin yılmaz

on 29 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Örgütlerde Güç ve Politika

Örgütlerde Güç ve Politika

Güç Nedir?
"Davranışları ve olayların akışını değiştirebilme, direnmelerin üstesinden gelebilme ve insanları normalde yapmayacakları hareketleri yapmaya ikna etme yeteneği" (Jeffrey Pfeffer)

Yani güç; insanları etkileyebilme yeteneğidir.
Güç ile Otorite Arasında Fark Var Mıdır?
Otorite, diğer insanların davranışlarını değiştirme hakkıdır.

Kişiye işletme tarafından verilir.

Kişinin otorite sahibi olması, diğer insanları etkileyebileceği anlamına gelmemektedir.
Konular
Güç Kavramı
Gücün Kaynakları
Güç Kullanımında Durumsallık Yaklaşımı
Gücün Etkili Kullanımı
Politika
Örgütsel Politika
Politik Taktikler
Güç Kullanımında Durumsallık Yaklaşımı
Hangi güç kaynağının kullanılmasının hangi şartlar altında etkili olacağının belirlenmesi önemlidir.
Güç Kaynakları
Kişilerarası Güç Kaynakları
Ödüllendirme gücü
Cezalandırma gücü
Yasal güç
Uzmanlık gücü
Benzeşim gücü
Yapısal Güç Kaynakları
Bilgi
Kaynaklar
Örgütsel Önemlilik
Stratejik Faaliyet Kontrolü
Karşılıklı Bağımlılık
Kişilik özellikleri

Kişilerarası ilişkinin niteliği

Elindeki güç kaynaklarının sınırlılıklarının bilinmesi

Karşı güç kaynaklarının bilinmesi
POLİTİKA
İşletmelerde meydana gelen güç kazanma, geliştirme ve kullanma amacı taşıyan, sonuçları üzerinde belirsizlik ve anlaşmazlık olan durumlarda kişinin kendisi için olumlu sonuçlar meydana getirmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlere örgütsel politika adı verilir.
Politika, gücün eyleme dönüştürülmesidir.
Politika Ne Zaman Ortaya Çıkar?
Tarafların çelişen fikirlerinde

Kaynakların dağıtımında

Objektif kesinliği olan durumlarda ortaya çıkmaz.
Politik Taktikler
G. Yukle ve C. Falbe
Baskı Uygulama
Bir kişi veya grubun, diğer kişi veya grupları tehdit etmesi ve bu kişilere zorlayıcı güç kullanmasıdır.

Çevredeki rakipleri suçlamak veya onlara saldırmak olabilir.

Bir Üst Makama Başvurma
Kişinin kendi isteğini yaptırmak isterken, bu isteğin daha üst bir makam tarafından da onaylandığını belirtmesidir.
İzlenim Yönetimi
Algı
Davranış
İkna
Kişinin mantıklı konuşmak ve kanıtlar sunmak yoluyla, kendi istediği seçeneğin en doğrusu olduğuna karşısındakileri ikna etmesidir.
Andrew DuBrin
Güçlü İnsanlarla Koalisyon Kurmak
Güç sahibi kişilerle yakın ilişkiler kurmak ve bundan faydalanmak.
Oldukça sık kullanılır.
Parçala ve Ele Geçir
Kendi aralarında koalisyon kurmuş olan bu şekilde birbirlerinden güç alan kişilerin küçük gruplara bölünmesini, zayıflatılmasını içerir.
Hızlı Bir Gösteri Yapmak
Belli bir konu tartışılırken, kişinin o konu hakkındaki bilgisini göstererek çevresindekileri etkilemesidir.
İyilik Yapıp İyilik Beklemek
Kişinin çevresindekileri, zamanla kendine bağımlı hale getirmesidir.
Daha önce kendisine borçlu bıraktığı kişilerden destek isteyebilecektir.
Teşekkürler...
Full transcript