Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Michiel van Aller

on 7 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

1568
Begin van de Nederlandse Opstand
1568
1588
1602
1621
1619
1648
1672
1585
1585
De val van Antwerpen
1588
Oprichting van de
Republiek der Verenigde Nederlanden
1602
Oprichting VOC
1619
Executie van Johan van Oldenbarnevelt
1621
Oprichting WIC
1648
Vrede van Munster
1672
Het Rampjaar
1600
1700
'Gouden Eeuw'
Opstand geleid door Stadhouder Willem van Oranje
Antwerpen in Spaanse handen
Hollanders blokkeren de Schelde (toegang tot Antwerpse haven)
Antwerpse handelaren en ambachtslieden vluchten naar noordelijke Nederlanden
1595
1595
Willem Barentsz strandt bij zoektocht naar noordelijke route richting Indië op Nova Zembla
Het politieke stelsel van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Staten-Generaal
Provinciale Staten (7x)
Stedelijke vroedschappen
Wie?
Regenten uit de gewesten (met name Holland!!)
Raadpensionaris (uit Holland)
Juridisch adviseur & voorzitter

Wie?
Afgevaardigde regenten uit de steden
Eventueel leden van de adel
1689
1688-1689
'The Glorious revolution'
Wie?
Regenten uit rijke burgerij (handelsfamilies)
De Stadhouder
Wie?
Erfopvolging uit oranjefamilie
Benoemen
1596:
Cornelis de Houtman vindt route naar Indië om Afrika heen
Oprichting op initiatief van raadpensionaris van Oldebarneveldt
Wegnemen van onderlinge concurrentie door handelsmonopolie
Bestuur:
in NL: Heeren XVII
in Azië: Gouverneur-Generaal
Specerijenhandel in Oost-Indië
Extreme bevoegdheden: VOC als staat?
Handelskapitalisme:
winst en herinvestering
aandelenhandel
Handel in de Gouden Eeuw
Basis van de handel = moedernegotie
Oostzeehandel
Graan + hout doorvoeren

Amsterdam wordt na val v. Antwerpen dé stapelmarkt van Europa

VOC versterkt wereldwijde positie van de Nederlandse handelaren (ten koste van Portugezen en Spanjaarden)
Wereldeconomie
Toenemende Europese invloed in Amerika en Oost-Indië verbindt de wereld
Europese staten gaan actieve handelspolitiek voeren (ter bescherming van eigen staat): Mercantilisme
Republiek
Engeland
Frankrijk
Eind Twaalfjarig bestand

West-Indische Compagnie

Kaapvaart tegen Spaanse schepen
(Piet Hein, 1628)

Trans-atlantische driehoekshandel
Vrede: Spanje erkent onafhankelijkheid Nederlandse Republiek
Republiek aangevallen van 4 kanten (incl. Engeland & Frankrijk)
Moord op Johan en Cornelis de Witt
Willem III tot stadhouder benoemd
Michiel de Ruyter verslaat Frans-Engelse vloot

Gevolgen:
aantasting internationale positie van de Republiek
einde eerste stadhouderloze tijdperk
Engelse (katholieke) koning Jacobus II niet geliefd bij Engelse parlement:
Uitnodiging aan Willem III en Mary om troon over te nemen
Willem tekent in ruil de 'Bill of Rights'
Intern godsdienstconflict in Nederlanden:
Arminianen
'Rekkelijken'
Remonstranten
Gomaristen
'Preciezen'
Contra-remonstranten
VS.
Raadpensionaris
Johan van Oldebarneveldt
Stadhouder, prins Maurits
1618: Synode van Dordrecht
Bevestiging leer Contra-remonstranten
Onrust in steden
Staten v. Holland staan steden toe huurlegers in dienst te nemen (aantasting gezag van Maurits)
Johan v. Oldebarnevelt onthoofd vanwege hoogverraad
Republiek gaat zich mengen in de Europese strijd om de handel op Indië
80-jarige oorlog
1609
1621
1588
Vernietiging van de Spaanse Armada
Engelse vloot (met Nederlandse hulpschepen) verslaat enorme Spaanse vloot voor de Engelse kust
Voorkomen katholiek-Spaanse invasie in protestants Engeland & Nederlanden
1609-1621: Twaalfjarig bestand
Tegen de wil van stadhouder (legeraanvoerder) Maurits
Interne conflicten in de Republiek (religieus & politiek)
Verhoging export, verlaging import
Frankrijk
Habsburgse Oostenrijk
Rusland
Verscheidene Duitse staatjes (binnen het HRR), in 18e eeuw met name Pruisen

Europa in 1700
Belangrijkste landen met Absolutistisch regime:
De Nederlandse Republiek
Engeland (vanaf 1689)

Belangrijkste uitzonderingen:
Kernbegrippen absolutisme:
Droit Divin
Absolute macht
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht
= 1!
l'état, c'est moi
Godsdienstconflicten in politiek veroorzaken tweestrijd

Koning & parlement in conflict

1649:
Koning Karel I onthoofd na veroordeling door parlement 
Oliver Cromwell grijpt de macht

1660: Herstel koningschap

Engeland
1677
Huwelijk tussen stadhouder Willem III en kroonprinses Mary van Engeland
Willem III wordt koning van Engeland en grootste rivaal van Lodewijk XIV
Beperking macht van de vorst ten gunste van parlement
Engeland wordt constitutionele monarchie
Wat is de Gouden Eeuw?
Politieke, economische & culturele bloeitijd in de Nederlanden
Culturele uitingen:
(Relatieve) Tolerantie van denken
gewetensvrijheid (vs. godsdienstvrijheid)
Hollandse meesters
Wetenschappelijke ontwikkelingen
Literatuur
Rembrandt
Vermeer
Hals
e.a.
v. Leeuwenhoek
Huygens
Spinoza
Hugo de Groot
vd Vondel
P.C. Hooft
1638-1715:
Werd koning in 1643 (5 jaar oud)
Trok in 1661 alle macht naar zich toe:
Adel en burgers moesten voortaan alleen hém gehoorzamen
Haalde de adel naar zijn paleis in Versailles
Beëindigde godsdienstvrijheid voor protestanten

De Zonnekoning: Lodewijk XIV
Voerde tussen 1661 en 1715 vrijwel continu oorlog
Investeerde veel in cultuur en wetenschap
Frankrijk was bij zijn dood in 1715 vrijwel failliet
Economie
Politiek
Amsterdam krijgt rol als de belangrijkste Europese handelsstad en stapelmarkt

Opperbevelhebber leger en vloot
Invloed stadhouder afhankelijk van politieke steun (prinsgezinden vs. staatsgezinden)
Verantwoordelijkheden:
Administratie leger en vloot
Bestuur generaliteitslanden
Diplomatieke contacten met buitenland (raadpensionaris)

Verantwoordelijkheden:
Zelfstandigheid gewest waarborgen
Wetgevende & uitvoerende taken binnen het gewest
Staten-Generaal
Provinciale Staten (7x)

Verantwoordelijkheden:
Dagelijks bestuur
Rechtspraak
Veiligheid (schutterijen)
Stedelijke vroedschappen
1650
1650
Mislukte staatsgreep Willem II
1651:
Overlijden Willem II
Begin eerste stadhouderloze tijdperk
1667:
Eeuwig edict: nooit meer een stadhouder (?)
1653:
Johan de Witt wordt raadpensionaris
Johan de Witt
Raadpensionaris 1653-1672
Zeer invloedrijke diplomaat
Streven naar versterking handelspositie vd Republiek
drie zeeoorlogen met Engeland
18 Het begin van de Europese overzeese expansie.

19 Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling.

20 De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid.

21 De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.

22 Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.
23 Het streven van vorsten naar absolute macht.

24 De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.

25 Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.

26 De wetenschappelijke revolutie.

1651
Acte van Navigatie
Engels mercantilisme
Protectionistische maatregel:
Verbod op import door niet-Engelse schepen
Doelbewust anti-Republiek
Begin Engels-Nederlandse zeeoorlogen
Eind Nederlandse handelssuprematie
Full transcript