Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TALLER D'ACTUALITZACIO POTESTAT D'INSPECCIO

No description
by

Cristina Fes López

on 25 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TALLER D'ACTUALITZACIO POTESTAT D'INSPECCIO

OBJECTIUS SESSIÓ 3 i 4 FINALITATS FUNCIÓ INSPECTORA FINALITAT DE LES MESURES CAUTELARS.EXEMPLES DE MESURES CAUTELARS
ÒRGANS COMPETENTS PER ADOPTAR-LES
INCOMPLIMENT MESURES CAUTELARS.
EXECUCIÓ FORÇOSA. MESURES CAUTELARS Identificació dels subjectes
Circumstàncies de temps i lloc
Fets i circumstàncies observades
Mitjans de prova utilitzats
Al·legacions
Signatura Introducció
Finalitats de la funció d'inspecció
Especial referència a les mesures cautelars
Acta d'inspecció. Valor probatori del l'acta d'inspecció
Col·laboració privada en l'activitat d'inspecció. Finalitat preventiva Assesorament
Informació Finalitat correctora Requeriment mesures correctores
Mesures cautelars ACTA D'INSPECCIÓ CONTINGUT DE L'ACTA Fonamentació del valor probatori de les actes d'inspecció

Art 137.3 Llei 30/92
Art 90 Llei 26/2010LRJPCat VALOR PROBATORI ACTES D'INSPECCIÓ REQUISITS VALOR PROBATORI DE LES ACTES

REQUISITS SUBJECTIUS

Condició funcionari públic
Que tinguin condició d'autoritat
Que actui dins del seu àmbit competencial REQUISITS MATERIALS
Fets que per la seva objectivitat son susceptibles d'observació directa. Fets immediatament deduibles
Fets acreditats mitjançants proves REQUISITS FORMALS L'article 137.3 Llei 30/92 exigeix que els fets es formalitzin en document públic amb els requisits legals pertinents.

Art 1216 Codi Civil, les actes d'inspecció són documents públics que estan autoritzats per un empleat públic competent amb les solemnitats requerides per la llei. LES ENTITATS COL·LABORADORES REGULACIÓ LLei 26/2010
Lleis sectorials prèvies
Règim jurídic complet i exhaustiu
Transferència al sector privat de l'exercici funcions públiques
Requisit: prèvia habilitació legal en la legislació sectorial
Registres oficials d'entitats
Obligacions entitats col·laboradores
Sotmeses a supervisió administrativa Es reconeix a les actes, els informes i les certificacions emesos pel personal tècnic habilitat de les entitats col·laborades, la mateixa validesa jurídica que als emesos pel personal de l'Adminsitració encarregat d'aquestes funcions!!! VALOR PROBATORI Art 95.3 Llei 26/2010 GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
Full transcript