Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Költségvetési tervezés

No description
by

Orsolya Hrubi

on 21 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Költségvetési tervezés

Költségvetési tervezés
Szerkezete:
Költségvetési alapelvek
Költségvetés-készítési kötelezettség: AT 36. cikke

Valódiság, megalapozottság: bevételek megalapozottak , kiadások csak a szükséges mértékben

Részletesség: A költségvetésben részletesen meg kell határozni (tagolás!) a kiadási előirányzatok jellegét és rendeltetését.
A kiadások jellege szerint lehet pl. személyi, dologi, beruházási, felújítási, stb.
A kiadások rendeltetése során konkrét célt kell megjelölni.

Egységesség: az jelenti, hogy az állam valamennyi pénzügyi műveletét egyetlen dokumentumba kell foglalni. Ebben együtt szerepelnek a kiadások, a bevételek és a garanciavállalások, egységes áttekintést biztosítva a részletekről és az egészről egyaránt.

Bruttó elszámolás: minden bevétel miden kiadás forrásául szolgál, illetve a kiadásokat és a bevételeket önmagukban beszámítás nélkül kell feltüntetni.
éves költségvetés: mindig egy naptári évre szól.
átláthatóság: közpénzek felhasználásával szembeni követelmény

Éves költségvetés: mindig egy naptári évre szól.

Átláthatóság: közpénzek felhasználásával szembeni követelmény.

Tervezési módszerek
Finanszírozás tárgya szerint (vagyis mire irányul a finanszírozás):

Intézmény-finanszírozás, feladatfinanszírozás, költség-finanszírozás

A tervezés technikája szerint: bázisalapú tervezés, nullabázisú tervezés, programtervezés, normatív tervezésKEK KH feladat alapú tervezés a keretgazdálkodás módszertana alapján, finanszírozása bázis alapon

Fajtái:
A költségvetés fogalma:
Olyan pénzügyi terv, amely a
költségvetési évre vonatkozóan
a közfeladatok ellátásához szükséges teljesítendő bevételeket és a teljesíthető kiadásokat
előirányzatonként teljes körűen tartalmazza.

Központi és önkormányzati
FEJEZETEK
Szervezeti fejezetek
(államhatalmi szervek, minisztériumok, kivételesen központi államigazgatási szervek, testületek)
Funkcionális fejezetek
pl. a helyi önkormányzatok támogatásai

CÍMEK
Szervezeti címek
(egy-egy költségvetési szerv, további bontásaként esetenként alcím)
Funkcionális címek
(további bontásuk: alcím, azon belül jogcímcsoportok, esetenként további tagolásként jogcímek)

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK
1. Működési költségvetés,
2. Felhalmozási költségvetés,
3. Kölcsönök,
4. Egyéb speciális célú előirányzatok
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
Működési költségvetésen belül pl. személyi juttatások, dologi kiadások.
Felhalmozási költségvetésen belül: pl. felújítások

KEKKH X. fejezet 5. cím
Tervezés folyamata
Döntés előkészítés
április-szeptember

1. államháztartásért felelős miniszter 03.31.-ig meghatározza a célokat, irányokat

2. fejezetet irányító szerv 05.31.
-ig elkészíti a fejezetre vonatkozó költségvetést

3. 07.31.-ig egyezteti az áht-i miniszterrel

4. Kormány egyeztet a KT-val és 09.30-ig benyújtja az OGY elé.


Döntés
október-december
1. Az OGY az ÁSZ és a KT-vel együtt megtárgyalja és 11.30-ig egyedi határozatban meghatározza a ktsgvetési fejezetek bevételi és kiadási főösszegeit és egyenlegét.

2. tv.javaslat vitája, módosító indítványok, de a fő számok már nem változhatnak

3. Tv. alkotás 12.31-ig


Végrehajtás
ktsgvetési év
1. Kormány, fejezetek, ktsgvetési szervek elemi ktsgvetésének elkészítése

2. Előirányzatok felhasználása
Ellenőrzés
ktsgvetési évet követő év
1. KEHI, ÁSZ, OGY ellenőrzi a végrehajtást

2. Zárszámadási tv. előkészítése, elfogadása
Full transcript