Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tworzenie Biznesplanu

No description
by

Tadeusz Czubowski

on 26 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tworzenie Biznesplanu

Doradztwo w zakresie opracowywania Biznesplanów i grantów
Autor: Karolina Liberadzka Czubowska
Przykładowy schemat biznesplanu

I. Pismo przewodnie
II. Strona tytułowa
III. Streszczenie projektu,
IV. Spis treści
V. Rozwinięcie punktów wskazanych w spisie treści.

PISMO
PRZEWODNIE:
prezentuje biznesplan,
wyjaśnia jego cel,
podaje tytuł planu,
opisuje główne dziedziny, na których skoncentrował się autor planu.
Dodatkowo może zawierać takie elementy jak: geneza projektu (pomysł, historia, badania), zakres opracowania, źródła informacji, zakres odpowiedzialności autorów.

tytuł planu,
nazwę, adres, numer telefonu firmy oraz twój,
datę ukończenia planu.

powinno skrótowo zapoznać potencjalnych inwestorów z zawartością biznesplanu, zainteresować ich i zachęcić do zapoznania się z całością dokumentu. W streszczeniu powinny być zawarte informacje o bieżącym stanie firmy oraz o jej zamierzeniach na przyszłość.
STRESZCZENIE obejmuje:
cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści,
wysokość środków finansowych potrzebnych do osiągnięcia celu,
krótki opis produktu i rynku,
najważniejsze dane (projekcje) finansowe na 3-5 lat naprzód,
opis kadry menedżerskiej.

pozwala czytającemu na szybkie zorientowanie się w zakresie i układzie prezentowanego materiału.
Przykładowe rozdziały składające się na biznesplan:
A) Firma i branża
B) Inwestycja
C) Plan sprzedaży i marketingu
D) Plan zarządzania i działania
E) Plan finansowy
F) Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia
G) Załączniki
Ad A) W rozdziale dotyczącym firmy należy wskazać:
historię firmy oraz jej sytuację obecną,
misję firmy i cele do osiągnięcia,
charakterystykę branży,
analizę strategiczną SWOT.
Ad B) Pisząc o inwestycji wskazujemy:
zakres inwestycji, źródło finansowania.
Ad C) Plan sprzedaży i marketingu zawiera informacje o:
oferowanym produkcie lub usłudze, analizę rynku,
strategię marketingową ( cena, promocja, dystrybucja ).
Ad D) Plan zarządzania i działania
działalność produkcyjna lub usługowa,
zarządzanie firmą, harmonogram działań.
Ad E) Plan finansowy:
nakłady inwestycyjne i źródła, finansowania,
aktualne dane finansowe, prognozy finansowe, rachunek zysków i strat,
przepływy pieniężne - cash flow,
bilans, punkt rentowności (BEP),
analiza wskaźnikowa, ocena efektywności.
Ad F) Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia
W podsumowaniu biznesplanu należy skoncentrować się na tych zagrożeniach, które mogą spowodować załamanie się całego przedsięwzięcia i doprowadzić tym samym do dotkliwych strat finansowych. Należy oszacować skalę tych zagrożeń i zaproponować „plan awaryjny” łagodzący niepożądane skutki.
Ad G) W ZAŁĄCZNIKACH umieszcza się najczęściej:
słownik używanych terminów,
harmonogram realizacji planu,
dane techniczne produktu,
badania rynku,
stan zapytań na oferowane wyroby oraz stan już złożonych zamówień,
Informacje o osobach zarządzających.

To element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych. Przedstawia analizę stanu obecnego firmy, a także może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców. Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej.
Biznesplan
1. Celowy – trafne ocenianie celu działania i środków
2. Wykonalny – realistycznie zakładający osiągnięcia celów w przewidywalnym terminie
3. Zgodny wewnętrznie (konsekwentny) tzn., że w planie nie mogą zamierzenia wzajemnie się wykluczać
4. Operacyjny – łatwy do zastosowania w konkretnym działaniu
5. Elastyczny – uwzględniający dodatkowe rozwiązania
6. Dostatecznie szczegółowy tzn. zawierający zadania zrozumiałe dla realizującego
7. Długodystansowy – wybiegający w przyszłość
8. Terminowy – granice czasowe
9. Kompletny – uwzględniający całokształt działań związanych z realizacją celów
10. Racjonalny – uwzględniający aktualne potrzeby, warunki i możliwości realizacji przyjętych zadań
11. Odpowiednio zaadresowany.
Cechy dobrego biznesplanu
STRONA TYTUŁOWA ZAWIERA:
STRESZCZENIE PROJEKTU
SPIS TREŚCI
Dziękuję za uwagę.
•pierwsza szansa aby przedstawić ogólny zarys projektu i zbudować fundamenty
•koncentracja na najbardziej istotnych elementach projektu

esencja
biznesplanu zawierającą wszystkie zalety operacji
•zachęta do dalszej lektury

Przeciętny decydent poświęca na zapoznanie się z biznesplanem maksymalnie 10 – 15 minut
•W tym czasie
czyta wyłącznie streszczenie
opracowania mającego czasem kilkadziesiąt stron
•Na tej podstawie
podejmuje decyzję
, czy projekt wart jest dalszej nad nim pracy
Streszczenie (podsumowanie)
to najważniejszy element
Full transcript