Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EUP2018_02 - Povijesni razvoj europskog ugovornog prava

Europsko ugovorno pravo, EFZG
by

Ivan Tot

on 10 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EUP2018_02 - Povijesni razvoj europskog ugovornog prava

dr. sc. Ivan Tot
Povijesni razvoj europskog ugovornog prava
u užem smislu
pojam
europskog ugovornog prava

u širem smislu
= ugovorno pravo Europske unije
„izolirani otoci u širokom moru nacionalnih prava država članica EU“
Pravne norme europskog ugovornog prava u užem smislu:
europsko poredbeno
ugovorno pravo
metoda usporedbe nacionalnih pravnih sustava europskih država (članica i ne-članica Europske unije) na općenitoj razini i posebno pravnih normi tih sustava koje ulaze u nacionalno ugovorno pravo tih država, s ciljem utvrđivanja zajedničke jezgre ugovornog prava na razini Europe
= pravna pravila ugovornog prava EU i pravna pravila nacionalnih prava europskih država koja tvore zajedničku jezgru ugovornog prava na razini Europe
pravo i pravna tradicija
pravo/pravni sustav
= skup pravnih pravila kojima se
uređuju društveni odnosi
pravna tradicija
nije skup pravnih pravila, već skup duboko ukorijenjenih i povijesno uvjetovanih stavova o naravi prava, ulozi prava u društvu, pravilnoj organizaciji i funkcioniranju pravnog sustava te o tome kako bi pravo trebalo stvarati, primjenjivati, proučavati, usavršavati i poučavati
tri pravne tradicije (Merryman):
1. građanskopravna tradicija
2. common law tradicija
3. socijalistička pravna tradicija
socijalistička pravna tradicija
- započela Oktobarskom revolucijom 1917. godine
- rasprostranjenost: Sovjetski Savez, socijalističke države Istočne Europe, Kuba
- u osnovi je hibridne naravi
- prestala sa slomom socijalističkih država - ali još vidljiva u postsocijalističkom razdoblju tranzicije
common law tradicija
- za početak se redovito uzima 1066. g., u vrijeme
bitke kod Hastingsa i normanskog osvajanja Engleske
- svoje širenje zahvaljuje britanskom kolonijalizmu
- danas je prevladavajuća pravna tradicija u Velikoj Britaniji, Irskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu te brojnim azijskim i afričkim državama
građanskopravna tradicija
- početak: 450. g. pr. Kr., u vrijeme objave
Zakonika XII ploča
- uz to što je najstarija, ona je i najutjecajnija među navedenima te je dominantna u Zapadnoj Europi, Središnjoj i Južnoj Americi, mnogim dijelovima Azije i Afrike, kao i u pojedinim enklavama common law svijeta, kao što su Louisiana, Quebec i Puerto Rico
pravne tradicije danas
građanskopravna tradicija
podtradicije (Merryman):
1. rimsko građansko pravo
2. kanonsko pravo
3. trgovačko pravo
4. revolucija
5. pravna znanost
6.st.pr.Kr.
2018
- Rim uspostavljen kao republika
- ius civile

451. pr. Kr.
- pretor
- edikt
- ius honorarium
Punski ratovi
krajem 1. st. pr. Kr.
- Rimsko Carstvo
- car August
- constitutiones principis
- ius respondendi
ex auctoritate principis
sredinom 2. st.
Hadrijan
Gaj: Institutiones
- personae, res, actiones
212.
Antonije Karakala
- Constitutio Antoniana
vrhunac klasične
jurisprudencije
- Papinijan
- Ulpijan
- Paulo
285.
Dioklecijan
4. st.
Konstantin
Zakonik XII ploča
367. pr. Kr.
242. pr. Kr.
- pretor za strance
- ius gentium
- Konstantinopol
- Milanski edikt (313.)
- lokalno običajno pravo
- edikt o običajima (319.)
Teodozije I. (395.)
5. st.
Teodozije II.
Valentin III.
426., Zakon o citiranju
- ius / lex
438., Codex Theodosianus
476.
kraj 5. st. / 6. st.
rimsko pravo živi:
1. kodifikacije plemenskog prava
2. kodifikacije specifično rimskog prava
3. kanonsko pravo
475. edikt vizitskog kralja Eurika
500. edikt ostrogotskog kralja Teodorika
500. Gundobad, Lex Romana Burgundionum
506. Alarik II., Lex Romana Visigothorum
papa Gelazije I., krajem 5. st.
6. st.
Justinijan (527.)
Corpus Iuris Civilis
1. Codex Justinianus (529., rev. 534.)
2. Digesta (533.)
3. Institutiones (533.)
4. Novelae Constitutiones (534. na dalje)
8. / 9. st.
bizantsko pravo
11. st.
6. - 11. st.
- germansko običajno pravo
- rimsko pravo u tragovima
- podiže se razina pravne kulture
- škola u Paviji
- langobardsko pravo
- rimsko pravo kao "općenito primjenjivo pravo"
12. st.
Škola u Bologni
- otkriće Digesta
- glose i glosatori
- brocardica
13. st.
- 1230., Accursius, Glossa ordinaria
- osnivanje sveučilišta diljem Europe
krajem 14. st.
Corpus Iuris Canonici
15. st.
ius commune
recepcija rimskog prava diljem Europe
11. st.
- Inns of Court
- common law
17. st.
- razvoj nacionalnog prava
- izučavanje lokalnog prava na sveučilištima
- rimsko-holandsko pravo, rimsko-njemačko pravo i sl.
18. st.
- odustanak od sinteze
- potraga za općim nacionalnim pravom
- jačaju kodifikacijske ideje
19. st.
kodifikacije nacionalnog prava
1804.
Code Civil
Institucijski sustav građanskog prava

1. Osobe - osobno i obiteljsko pravo
2. Stvari i oblici vlasništva - stvarno pravo
3. Načini stjecanja vlasništva - nasljedno pravo, obvezno pravo, hipoteka
1811.
Institucijski sustav građanskog prava

1. O pravu osoba - osobno i obiteljsko pravo
2. O pravu na stvarima - stvarno, nasljedno i obvezno pravo
3. O ustanovljenjima zajedničkim glede prava osoba i prava na stvarima - zastara, dosjelost i sl.
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
1896.
Bürgerliches Gesetzbuch
Pandektni sustav

1. opći dio
2. obvezno pravo
3. stvarno pravo
4. obiteljsko pravo
5. nasljedno pravo
19. st. / 1. pol. 20. st.
1865. - Codice Civile (CC+ABGB)
1889. - Codigo Civil (CC)
1907. - Zivilgesetzbuch (CC, ABGB + BGB)
1911. - Obligationenrect (CC, ABGB + BGB)
1926. - Turska (ZGB+OR)
1942. - Codice Civile (CC + BGB)
1946. - Grčka (BGB)
2. pol. 20. st.
totalitaristički režimi
kraj 20. st.
nove kodifikacije
- 1992., Nizozemska (BGB)
- tranzicijske države
- trendovi: rekodifikacija i dekodifikacija
- Turska, Mađarska, Češka, Poljska
Full transcript