Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEST HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

No description
by

on 16 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEST HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

TEST HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
SORULARIN YAZIMINA BAŞLAMADAN ÖNCE
Test maddelerinin kapsamı ve her bir kapsama alanından kaç soru sorulacagı belirlenmelidir.


Bütün bunları
"Belirtke Tablosu"
adı verilen bir şemada daha net görebiliriz
"ÇOKTAN SEÇMELI TESTLERIN HAZIRLANMASI"
TESTİN PLANLANMASI
Madde kökü yazarken..
Madde kökünde seçeneklerden herhangi birine yönlendiren ifade
Her test maddesinin, diger madde veya maddelerden bagımsız yanıtlanması
Noktalama ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir.
Maddeler veya maddelerdeki ifadeler, ders kitabı ya da kaynaktan oldugu gibi alınmamalıdır.
SEÇENEKLERİN YAZILMASI
Seçenekler arasında büyüklük sırası varsa bunların sıralı olarak verilmesı
Seçeneklerin birbirinden bagımsız olması, birbirlerine ipucu olmaması
Seçenekler, kısalık-uzunluk ve ifade ediliş bıçimı bakımından birbirine paralel olmalıdır.

Birbirinin zıttı olan seçeneklerin kullanımından kaçınılmalıdır.
"Hepsi" veya "Hiçbiri" seçeneginin kullanımına dikkat edilmelidir.
Kökte ve seçeneklerde sözcük benzerligi, uzunluk gibi bazı yanıtlayıcıların dogru cevabı bulmakta kullanabilecekleri ipuçları varsa bunlar çeldiricilerde olmalı, dogru yanıtta bulunmamalıdır.
Çeldiricilerle kök arasındaki kapsam ayrılıkları, bazı çeldiricilerin kolayca elenmesine neden olur.
Çeldiriciler, bilgisiz veya yanlış bilgili cevaplayıcıları yanıltmalı; ancak bilgileri yeterli olanları yanıltmamalıdır.
ÇELDİRİCİLER!!!
SORU SAYISI
GÜÇLÜK/ZORLUK
SÜRE
KULLANIM AMACI
iYi MADDE
Olabildigince açık, yalın ve anlaşılır bir dil
Madde kökünde gereksiz açıklama ve ifadelerden kaçınılması
"Çogunlukla, nadiren, bazen" gibi netlik içermeyen ve farklı yorumlara yol açabilecek sözcükler

Kan yerine kan plazması

A) kanda mikrop bulunabilecegi için kullanılır.
B) kan grubunun tayini gerekmediginden tercih edilir.
C) plazmada sentetik olarak hazırlanabildigi için tercih edilir.
D) plazmada daha çok akyuvar bulundugu için kullanılır.

Kan vermede tam kan yerine kan plazması niçin tercih edilir?

A) Kanda mikrop bulunabileceginden
B) Plazmada kan grubunun tayini gerekmediginden*
C) Plazmada sentetik olarak hazırlanabildiginden
D) Plazmada daha çok akyuvar bulundugundan
Örnek:
1) Ögretim Birligi (Tevhid-i Tedrisat) Yasası hangi yılda çıkarılmıştır?

A) 1921
B) 1922
C) 1923
D) 1924


2) 1924 yılında çıkarılan Ögretim Birligi (Tevhid-i Tedrisat) Yasası'nın amacı nedir?
Örnek:
Ders dışı, becerilerin ölçülmesi ve geliştirilmesi için tercih edilen ölçme teknigi aşagıdakilerden hangisidir?

A) Ödev ve proje
B) Sözlü sınav
C) Görüşme
D) Çoktan seçmeli
Örnek:
"Test" sözcügü çogunlukla hangi anlamlarda kullanılır?

A) Çoktan seçmeli soru
B) Deneme amacıyla kullanılması
C) Istatistikte hipotezin sınanması
D) Egitimde ölçme aracı
Örnek:
Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bunun gibi, Ingiltere'nin başkenti aşagıdakilerden hangisidir?

A) Paris
B) Londra
C) Berlin
D) Roma
Ögretmenin sevdigi ögrencilere taraflı olarak 10'ar puan fazla vermesi, ölçme sonuçlarına hangi tür hatanın karışmasına neden olur?

A) Sabit
B) Tesadüfi
C) Yanlı*
D) Bireysel
E) Kısmi
Örnek:
Malezya'nın başkenti ...............' dur.

Yukarıda verilen cümledeki boşluga aşagıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A) Hanoi
B) Manila
C) Kuala Lumpur
D) Cakarta


Örnek:
-3, ?, 7, 12 dizisinde ? yerine hangi sayı yazılmalıdır?

A) -2 B) 0 C) -1 D) 5 E) 2
Örnek:

Örnek:
Aşagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kuşlar, omurgalı hayvanlar şubesindendir.
B) Solucanlar, omurgasızlar şubesindendir.
C) Serçe, omurgasız bir hayvandır.
D) Örümcekler, eklembacaklılar sınıfındandır.


Maddenin seçeneklerinde tekrar eden sözcüklerden kaçınılmalı, bu sözcükler madde köküne alınmalıdır.
Bir testteki maddelerin dogru yanıtları, belli bir örüntü ( B A C D B A C D gibi ) göstermemeli ve her seçenege dengeli dagılmalıdır.
Örnek:
Aşagıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?

A) Sahildeki kızgın kum taneleri ayagımı yakıyordu.
B) Gittigi tatil köyünde pek çok arkadaş edindi.
C) Çarşıyı, bütün şehri dolaştım, dünyayı alt üst ettim, gezmedigim yer kalmadı, aradıgımı bulamadım.
D) Anadolu türküleri kültür birikimimizin örnekleridir.
Örnek:
Çoktan seçmeli maddelerin seçenekleri yazılırken aşagıda verilen kurallardan hangisine uyulması gerekmez?

A) Seçenekler akla uygun ve mantıklı olmalıdır.
B) Ifadeler açık, kesin ve kısa olmalıdır.
C) Az bilinen sözcüklere yer verilmemelidir.
D) Çelişkili sözcükler kullanılmamalıdır.
E) Çelişkili sözcükler kullanılmalıdır.
Örnek:
"Kokusu çıkmak" deyimi, aşagıdaki eylemlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Pişirmek
B) Koklamak
C) Duyulmak
D) Işitmek
Örnek:
"Kokusu çıkmak" deyimiyle anlatılmak istenen aşagıdakilerden hangisidir?

A) Artan bir yemegin bozulması
B) Gizli yapılan bir işin duyulması
C) Bir şeyin işe yaramaz hale gelmesi
D) Bir çiçegin kokusunu kaybetmesi
Örnek:
Aşagıdaki cümlelerin hangisinde baglaç olan "de" yanlış kullanılmıştır?

A) Okudugum şiirler de kendimden bir şeyler bulurum.
B) Her zamanki gibi bu konuda da bildiginden şaşmadı.
C) Türkiye'de de öyle güzel yerler var ki gezmekle bitmez.
D) Yukarıdakilerin hepsinde
Örnek:
2, 4, 6 ve 8 rakamların her biri birer defa kullanılarak dört basamaklı kaç dogal sayı yazılabilir?

A) 20 B) 36 C) 48 D) 72 E) Hiçbiri
Örnek:
Aşagıdakilerden hangisi, her türlü test için geçerliligin en dogru tanımıdır?

A) Bir testin geçerliligi, o testin okutulanları örnekleme derecesidir.
B) Bir testin geçerliligi, o testin ögretim hedeflerini ölçebilme derecesidir.
C) Bir testin geçerliligi, o testin kullanılış amacına hizmet derecesidir.
D) Bir testin geçerliligi, o testin kişilerin gelecekteki başarılarını yordama derecesidir.

Örnek:
Genel anlamda geçerlilik, bir testin

A) okutulanları örnekleyebilme derecesidir.
B) ögretim hedeflerini ölçebilme derecesidir.
C) kullanılış amacına hizmet derecesidir.
D) kişilerin gelecekteki başarılarını yordama gücüdür.
Örnek:
Elektrik transformatörleri...

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan kısma aşagıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) alternatif akımı dogru akıma çevirir.
B) dogru akımı alternatif akıma çevirir.
C) elektrik enerjisini depolar.
D) elektrik enerjisini nakletmekte kullanılır.

Örnek:
Aşagıdaki yerlerden hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?

A) Kaliforniya kıyıları
B) Akdeniz kıyıları
C) Güney Afrika kıyıları
D) Arjantin'in kıyıları
E) Avustralya'nın güney-batı kıyıları
Aklın hataya düşmeksizin gerçege ulaşabileginin kabul eden görüşe ne ad verilir?

A) Dogmatizm

Dogru cevap
B) Pozitivizm
C) Rasyonalizm
Çeldiriciler
D) Septisizm
E) Sofizm
Madde kökü
TEŞEKKÜRLER!!!
%0 - %20 Çok zor

%20 - %40 Zor

%40 - %60 Orta güçlük

%60 - %80 Kolay

%80 - %100 Çok kolay
Örnek:
Örnek:
Full transcript