Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IKEA- kultura pracy i organizacji firmy

No description
by

Ewelina Ev

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IKEA- kultura pracy i organizacji firmy

I. Normy i wartości

II. Założenia

III. Artefakty

IKEA czerpie wzorce osobowościowe ze szwedzkiej kultury, a Szwedzi uważani są za pokornych, skromnych, każdy czuje się równy wobec drugiego człowieka i wie, że ma wpływ na sukces ogółu. Szwedzi znani są
z liberalnego podejścia oraz otwartości na różnorodność.
Analiza systemu kulturowego organizacji
w nawiązaniu do modelu
E. Scheina


normy społeczne i systemy wartości stymulujące pracowników,
właściwy klimat organizacyjny,
sposób zarządzania,
podzielane znaczenia i symbole,
schematy poznawcze,
wymogi zachowania

Deshapande i Parasurman piszą, iż polega ona na niepisanych, często podświadomych, zasadach które wypełniają przestrzeń między pisanymi regułami a rzeczywistością.
Natomiast C. Sikorski określa ją jako system wzorów myślenia
i działania, które są utrwalone w środowisku społecznym organizacji i mają znaczenie dla realizacji jej formalnych celów.
1. Stosunek do otoczenia

Kultura pracy
i organizacji firmy

System pewnych norm, wartości, przekonań, które każdy podziela i akceptuje i które mogą być przedstawiane i przekazywane w różny sposób. Te normy i wartości są fundamentem postępowania członków organizacji, stymulują do działania i nadają mu kierunek. Kultura organizacyjna jest czynnikiem niezbędnym, by odnieść sukces. W firmach, w których taka kultura nie występuje, pracownicy są zagubieni
i często nie widzą celu w swoich działaniach. Kultura pomaga taki cel odnaleźć i daję siłę potrzebną, by go osiągnąć.
„Zbiory podstawowych wzorców orientacji i wyobrażenia (światopoglądy), kierujące postrzeganiem i działaniem […] Założenia podstawowe są niewidoczne i najczęściej nieświadome oraz opierają się pięciu podstawowych problemach ludzkiej egzystencji. Podstawowe założenia kultury organizacyjnej są więc uporządkowane w pięciu grupach”
IKEA zachowuje się w stosunku do otoczenia wyjątkowo przyjaźnie. Podstawową zasadą firmy jest dbałość
o środowisko i potrzebujących. IKEA pomogła już ponad 100 mln potrzebujących dzieci oraz osiągnęła znaczne sukcesy w kwestiach dbałości
o środowisko. W firmie każdy powinien mieć poczucie misji i czuć dumę
z podejmowanych przez firmę działań. IKEA stara się być również dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności oraz utrzymuje mocne i długoterminowe relacje z dostawcami.
2. Pojmowanie prawdy
Maksyma IKEA głosi:
„Nasze dziedzictwo wywodzi się ze szwedzkości”. Dla firmy IKEA bardzo ważna jest szwedzka kultura i tradycja, która opiera się na równości, prostocie i otwarciu na nowe doświadczenia. Tradycyjna etyka pracy oraz powyższe wartości ukształtowały organizację i nadały jej pożądany charakter. Firma szczyci się bogatą historią i chce, by jej pracownicy czerpali z niej siłę
i energię do działania.
Firma promuje podejście „złotego środka”.
Zanim zostanie podjęta jakakolwiek decyzja, należy wysłuchać argumentów wszystkich stron.
IKEA ceni pracowników kreatywnych, wykazujących inicjatywę, chętnych do nauki, elastycznych i pozytywnie nastawionych do stawianych im celów.
Ważna jest determinacja i chęci.
Wartości i normy IKEA

Podstawową wartością dla firmy są
ludzie i praca

zespołowa
. Odzwierciedleniem tego jest wspieranie pracowników w łączeniu życia zawodowego
z prywatnym. Firma wspiera rodziców, ponieważ rozumie, jak ważna jest rodzina i domowe życie. Wprowadza wiele
udogodnień
np. dla kobiet w ciąży, matek i ojców
W IKEA bardzo ważna jest
atmosfera pracy
.
W firmie stawia się na wzajemną pomoc i zaufanie, co jest podstawą osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Firma wymienia również inne kluczowe wartości, takie jak:

poczucie wspólnoty,
prostota,
entuzjazm,
świadomość kosztów,
przewodnictwo przez przykład,
odwaga bycia innym,
siła woli,
skromność,
niezłomne dążenie do zmian,
odpowiedzialność
dążenie do poznania rzeczywistości.
Różnorodność
i wsparcie


„Celem wprowadzania polityki przyjaznej pracownikom w wieku powyżej 50 lat […] jest przede wszystkim realizacja wizji IKEA, w której sukces mogą odnieść nie tylko ludzie młodzi, rodzice, którzy chcą połączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową, ale również osoby, które choć zbliżają się do wieku emerytalnego, nadal chcą być aktywne zawodowo i czuć satysfakcję z pracy. Nie chodzi tylko o zatrudnianie osób starszych, ale również o zatrzymanie tych osób w firmie. Dzięki temu kapitał wiedzy i doświadczeń latami zdobywany w IKEA może być ogromną korzyścią także dla firmy. Takie działania sprzyjają również dobrej atmosferze pracy, która jest podstawą satysfakcji pracowników i wzmacnia ich motywację i lojalność wobec firmy”.


artefakty językowe (język, mity, legendy)

artefakty behawioralne (ceremonie, rytuały)

artefakty fizyczne (sztuka, technologia, przedmioty materialne).Typologia kulturkultura indywidualistów

kultura zrównoważona

kultura analityczna

kultura procesu
1. Kultura indywidualistów
dla ludzi z wielkimi ambicjami
postawa agresywna w stosunku do otoczenia
działania szybkie, zdecydowane
i niekonwencjonalne
"bojowość"
postawa bierna, spokojna i radosna -nieodpowiednia, mało interesująca
język niekonwencjonalny
nagroda - szacunek, poważanie, wyższe dochody
i władza
możliwe szybkie i wysokie wspinanie się, ale również szybki upadek
duże osiągnięcia - entuzjastyczne świętowanie
kobiety i mężczyźni traktowani w sposób równy
źle widziane okazywanie niezadowolenia
z powodu porażki
2. Kultura zrównoważona
w otoczeniu drzemie wiele możliwości, tylko trzeba umieć po nie sięgnąć i je wykorzystać
postawa otwarta
współpraca, przyjazne zachowanie wobec innych, tolerancja i wzajemna pomoc
aktywność i małe ryzyko działania
źle widziani ludzie zamknięci w sobie, ponurzy i leniwi
energia i determinacja w działaniu oraz osiąganie celów
święta i ceremonie, nagrody i odznaczenia
zwięzły i zagadkowy język
elementy zabawy
3. Kultura analityczna
właściwa decyzja
otoczenie jako zagrożenie
racjonalizm i twarde stąpanie po ziemi
narady i posiedzenia
emocje źle widziane
lude dojrzali i poważni

kariera powolna
bardzo duże ryzyko podejmowanych decyzji
sukces odnosi tylko osoba zdeterminowana i z uporem dążąca do wytyczonych celów
skromny, elegancki ubiór oraz kulturalny język
koneksje
4.Kultura procesu
procesie pracy
niechęć do innowacji
perfekcjonizm
błędy karygodne
ryzyko działań małe
postawa ostrożna, nieufna
nagradzane osoby potrafiące pracować bez pomyłek
hierarchia - przywileje
status wyżej ceniony niż korzyści finansowe
emocje niemile widziane
język poprawny.

normy i wartości deklarowane
– łatwo
dostępne dla innych i oficjalnie głoszone

normy i wartości przestrzegane
– trudno je uchwycić, są kręgosłupem życia społecznego
w danej kulturze.

Strony internetowe:

http://www.najlepszemiejscapracy
www.ikea.com
www.warszawa.targi.eco.pl
www.mfiles.pl
http://mfiles.pl/pl/index.phpKultura_organizacyjna
IKEA cechuje się
kulturą zrównoważoną
, ceni bowiem otwartość na otoczenie, którego nie traktuje jako zagrożenia, a jako całe spektrum możliwości, z których warto czerpać.

W IKEA szanowana jest
postawa przyjazna
, otwarta na innych. Najwyżej cenionymi wartościami są
współpraca, wzajemna pomoc
i zrozumienie.

IKEA lubi i wspiera pracowników
pełnych pomysłów, energii, aktywnych w działaniu, zdeterminowanych we wspólnym osiąganiu celów organizacji.

W firmie obchodzonych jest wiele świąt i ceremonii, a pracownicy za swoje osiągnięcia zawsze są
nagradzan
i.

Radość, entuzjazm, serdeczność
– tego się oczekuje, ponieważ wysoko cenione jest budowanie trwałych więzi międzyludzkich.

Normy i wartości
KULTURA ORGANIZACYJNA
3. Natura człowieka
4. Ludzka aktywność
5. Stosunki międzyludzkie
IKEA stawia na współpracę i wspólne osiąganie celów. Każdy pracuje na sukces ogółu.
Firma stawia na różnorodność zatrudnionych osób. Za­tru­d­nia­ne są osoby w różnym wieku, obu płci, odmiennej narodowości. Pro­pa­go­wa­na jest pełna tolerancja i otwartość na innych. Firma popiera two­rze­nie więzi między pracownikami: między współpracownikami oraz pod­wład­ny­mi
i przełożonymi. Ważne jest również to, aby pracownicy mogli za­cho­wać równowagę między życiem osobistym a zawodowym. Ci, którzy zma­ga­ją się z osobistymi problemami, mogą liczyć na wsparcie i troskę za­rów­no współpracowników, jak
i przełożonych.
Artefakty
System kulturowy firmy IKEA

w typologii Deala-Kennedy’ego
Prywatna, międzynarodowa firma zajmująca się głównie sprzedażą detaliczną oraz produkcją mebli, a także artykułów dekoracyjnych.
Została założona przez Ingvara Kamprada w 1943 r. Jej nazwa powstała jako akronim od wyrazów: Ingvar Kamprad (imię i nazwisko założyciela) oraz Elmtaryd i Agunnaryd (farma i miejscowość (parafia), w której się wychował).
"Jesteśmy różnorodną grupą zwykłych, szczerych, bezpośrednich ludzi, którzy pasjonują się wyposażeniem domu. Pochodzimy z różnych zakątków świata, ale łączy nas inspirująca wizja: "tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi". Sposób w jaki realizujemy tę wizję opiera się na wspólnych, humanistycznych wartościach. Wartości te stanowią podstawę naszej pracy i naszej kultury - otwartej, uczciwej, pełnej empatii i wzajemnego szacunku.
Praca z nami przypomina pracę w gronie przyjaciół. Nasza kultura jest oparta na poczuciu wspólnoty, entuzjazmu i radości. A my zawsze szukamy ludzi, którzy podzielają nasze pozytywne nastawienie i wartości."
Literatura:
1.Polish Open University, Zarządzanie zasobami ludzkimi I, Wyd. PRET S.A., Warszawa 2008

2.Polish Open University, Zarządzanie zasobami ludzkimi II, Wyd. PRET S.A., Warszawa 2008

3. Mary Jo Hatch, Teoria organizacji, Wyd. PWN, 2002
Full transcript