Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Les EHB: Rol van de diabeteseducator in de eerste lijn

5 pijlers van het Huis voor Gezondheid: netwerking, samenwerking, toegang tot zorg, Zorgzoeker en talent in de zorg
by

Huis voor Gezondheid vzw

on 7 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Les EHB: Rol van de diabeteseducator in de eerste lijn

Netwerk
Netwerk
Huis voor Gezondheid
Samenwerking
Talent
Zorgzoeker
Brussel
metropool
taal
mobiliteit
armoede
cultuur
huisvesting
Rand
talent
scholieren
studenten id zorg
startende professionals
verkennen
kwalitatieve stages
persoonlijke contacten
Lakensestraat 76 Bus 7 - 1000 Brussel - 02 412 31 65 - info@huisvoorgezondheid.be

Professionals ondersteunen via persoonlijke contacten en adviezen

Huis voor Gezondheid vzw
Lakensestraat 76 bus 7
1000 Brussel

02/412.31.65
info@huisvoorgezondheid.be
www.huisvoorgezondheid.be
Opleiding
Acties
stagetas
informatie
netwerkstage
studenten
stageplaatsen
logies
Brussel
cultuur
netwerk
vervoer
metro - tram - bus - villo!
musea
zakboekje
toekomstige HAIO
kringwerking
welzijn
Kind & Gezin
apotheker
verpleegkundige
thuiszorg
geestelijke zorg
preventie
intramurale zorg
dagziekenhuis
CLB
CGGZ
kine
Toegang tot ziekenhuizen en eerste lijn
Motiveren stagiairs en stagebegeleiders
Kwaliteit van de opleiding
Vlaanderen nauwer bij Brussel betrekken
win-win voor student en Brusselse zorg
Doel stagewerking in de zorg
startersservice
persoonlijke kennismaking
omgevingsanalyse
vacatures
steekkaarten
stad
zorg
doorverwijzing naar beroepsorganisaties ea
(masterproef, stagebemiddeling, ...)
doel werking talent
instroom, doorstroom naar zorgopleidingen
Brusselse zorg kenbaar maken
Brussel als stad leren kennen
uitstroom naar tewerkstelling in de zorg
Toegang
mobiliteit
•Het belang van stage in het kader van recrutering
•Puzzelen met talent
•Werknemer en werkgever: de ideale match via dialoog
•Omgaan met stress, burn-out, uitdagingen… bij jezelf en je cliënten
toegang
gezondheidsfiches
vormingen
stageplaatsen bij diabeteseducatoren
congres arts worden in Brussel
informatie verschaffen
patiënt betrekken in zijn zorg
uitstroom naar Brussels werkveld
docenten
'Brussellessen'
@huisvoorgezondheid.be
Ons team
Caroline
Daan
Evelyn
Ulrike
Nina
Trees
Frie
Harm
Hanne
Eva
Maurice
Melissa
Myriam
Gert
Soumia
Raphaëla
op maat
Beleidsadviezen top-down en bottom-up
Doel:

Financiële toegankelijkheid verbeteren
culturele drempels tot zorg detecteren en wegwerken
= pt kan regie opnemen
= geïnformeerde keuzes
universiteiten
stagairs
stageplaatsen
studenten geneeskunde
HAIO's
Doelgroep
ziekenhuizen
huisarts
Europaziekenhuizen
UZ Brussel
Kliniek Sint Jan
Brugmann
Sint Pieter
UCL - Saint Luc
Sint Anna - Sint Remi
stagecoördinator
praktijkopleider
stageleider
ASO's
zaterdag 23/11/2013
huisartsen en specialisten
Data-uitwisseling
ontstaan in 2007
Huis voor Gezondheid + Brusselse WelzijnsRaad
databank, informatie- en communicatieplatform
Nederlandskundige zorgverleners in Brussel & Rand
zorgverleners & organisaties uit welzijn & gezondheid
ook nieuws, activiteiten, jobs en nieuwsbrieven
gebruikers = zorgprofessionals en burgers
uitwisseling met de Sociale Kaart voor Brussel en Vlaams Brabant
ook op papier 'Brussels zakboekje' en telefonisch 1700
Platform Welzijn en Gezondheid
1 geïntegreerd platform voor welzijn én gezondheid
organisaties en personen
voor Vlaanderen én Brussel
voor burgers en professionals
hoogkwalitatieve gegevens & diensten
decentrale sturing
rechten en rollen ifv gebruiker
flexibele en gerichte communicatie
sinds 2001
5 Vlaamse Provincies en Vlaamse Gemeenschapscommissie
centraliseren van gegevens in 1 databank
vooral organisaties en vooral 'brede welzijn'
gebruikers = zorgprofessionals
Huidige website online sinds november 2009
Toekomst:
Doel =
25% armoede
150 + culturen
huisarts
kinesitherapeut
thuiszorg
ziekenhuis
i
verpleegkundige
apotheker
rusthuis
jeugd
ouderen
maaltijd
psychiater
wonen
preventie
ocmw
welzijn + gezondheid
alle
nederlandskundige
Brussel + Rand
zorgverleners + organisaties
+
contactgegevens
consultatie - uren
nieuws & activiteiten
wachtdiensten
kraamzorg
vroedvrouw
op Zorgzoeker
bel
op papier
www.zorgzoeker.be
info@zorgzoeker.be - 02 412 31 66
jobs & vacatures
Brussel
de Rand
Zorgzoeker
10.000 zorgverleners
20.000 e-mails
300.000 bezoekers
225 infopagina's
250 nieuws, jobs &
cijfers
activiteiten
thematische nieuwsbrieven
+
=
+
www.artswordeninbrussel.be
Kringwerking
Brussel
vertegenwoordiging
informatie
permanente vorming
bzorgt@huisvoorgezondheid.be
Thuisverpleegkundigen
Huisartsen
De Neckstraat 22 Bus 31 - 1081 Koekelberg - BKK@skynet.be
tarificatie
beroepsverdediging
agenda
wachtdienst
Kolonel Bourgstraat 127-129 b4 - 1140 Brussel - www.fpb.be - info@fpb.be
Apothekers
Kinesitherapeuten
vanderlindenstraat 46 - 1030 Brussel - 02 216 79 44 - www.bhak.be - bhak@skynet.be
wachtdienst
vertegenwoordinging
secretariaat
opleiding
wetenschappelijke ondersteuning
Welkom in BRUSSEL!
Kwaliteit
veilig
patiëntgestuurd
efficiënt
effectief
tijdig
billijk
geïntegreerd
continu
Chronische zorg
gemeenschap
beleid
middelen
gezondheidzorg-
systeem
zelfzorgondersteuning
zorgaanbod
beslisondersteuning
klinische informatiesystemen
patiënt
professional
team
voorbereid
proactief
geïnformeerd
actief
alle
procesmanagement
zorgplanning
e-Health
opleiding
www.zorgtrajectbrussel.be - info@zorgtrajectbrussel.be
Samenwerking
intervisie
verwijzing
levenslang leren
onderzoek
informatie
netwerk
Wijkgerichte zorg
informatie
infosessies
sociale oriëntatie
educator
diëtist
podoloog
consultatie
20
informatiepunten
zorgpaden
ondersteuning
implementatie
't Laken Huis
Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Brusselse ziekenhuizen
specialisten
directies
diensten
welzijnszorg
K&G
thuiszorg
geestelijke
ouderen
Centra algemeen welzijnswerk
Lokale dienstencentra
samenlevingsopbouw
...
...
individuele zorgverstrekkers en hun beroepsverenigingen
Tewerkstelling
eerstelijns zorg
Tweede carrière in de zorg
2025
1.000.000 DMII
500.000 prediabetes
kost
€5.000
€1.500
12 min 1 CVA
19 min 1 AMI
19 min 1 amputatie
60 min 1 dialyse
90 min 1 blindheid
prevalentie
complicaties
diabetes.be
educatoren
podologen
endocrinologen
diëtisten
oftalomologen
huisartsen
pedicures
nieuwsbrieven
thema-pagina's
documenten
Regiohuis
informatie
infosessie
sociale oriëntatie
planning
educator
diëtist
podoloog
consultatie
ICT
registratie
evaluatie
support
intervisie
verwijsdocumenten
permanente vorming
doorverwijzing
onderzoek
Huis voor Gezondheid
informatie
netwerk
advies
zorgtraject
www.zorgtrajectbrussel.be - info@zorgtrajectbrussel.be
zelfzorg
levenslang
planbaar
Brussel is anders
opleidings niveau
armoede
cultuur
specialistisch
tekorten
netwerk
chronische zorg
veroudering
medische vooruitgang
levensstijl
oorzaken
problemen
suboptimale overdracht
aanbodgestuurd
kost
opportuniteiten
ICT
planbaar
structuur 1ste lijn
schaarste
toegang
financiering
doelstellingen
multiborbiditeit
Het leven zoals het is: Romeo & Julia
Romeo
°1921
1943: gevlucht voor mussolini
1948: trouwt met Julia
1951: cinema Napolitano start
1993: cinema Napolitano stopt
2009: CVA

Julia
°1923
1943: Ontvoerd door Romeo
1948: Zwanger van Isabella
1951: Receptie, kassa, kuisen, kinderen
1993: Diabetes Mellitus
2004: Dementie
Huisarts, diabetoloog, neuroloog, thuisverpleegkundige, diëtiste, podoloog
Thuiszorg: maaltijd aan huis, strijk & poetsdienst, gezinshulp, vrijwilligersvervoer
Ziekenfonds, sociale dienst ziekenhuis, OCMW Sint Gillis, Brussels Overleg Thuiszorg
De dochter, de buren

Uitdagingen in kwalitatieve zorg:
Continuïteit & Coördinatie

Continuïteit is hoe de patiënt zijn zorg als coherent en verbonden ervaart.

Continuïteit is het resultaat van informatiestromen, interpersoonlijke vaardigheden en coördinatie van zorg

De bewuste organisatie van patiëntenzorg tussen twee of meer deelnemers (inclusief de patiënt) aan het zorgproces om het verlenen van de meest geschikte zorg mogelijk te maken.

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren … in het voordeel van de patiënt (betere zorgresultaten) en het gezondheidszorgsysteem (verminderde kosten

Continuïteit
Coördinatie
Julia

Heeft een zorgtraject Diabetes
Gaat naar het LDC om de hoek
Spreekt over dementie bij BROES
Werd lid van de Vlaamse Diabetes Vereniging
VPK & diabeteseducator volgen diabetes op
2013: woont nog steeds thuis
Romeo & Julia
Romeo
Volgt zorgpad totale heupprothese
Dagelijks warm eten thuis
1 praline per dag/ verpleegkundige
Maandelijks naar ziekenfonds
Traplift werd geïnstalleerd
Spreekt voor OVALLO

Diabetesdatabank
www.zorgtrajectbrussel.be
Steekkaarten
registratie als
diabeteseducator
Full transcript