Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psyk. 2: Gruppepsykologi

No description
by

glenn thore helgø

on 5 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psyk. 2: Gruppepsykologi

Grupper & gruppedannelser
Mål fra læreplanen:

"Forklare
hvorfor
og
hvordan
grupper oppstår,
vedlikeholdes
og
oppløses"
Hva er en gruppe?
2 eller flere som har dette til felles:
- Mål
- Avhengighet
- Samhandling
Hva menes med sosial fasilitering?
Når 1+1= 3
"Gruppen oppnår mer enn summen av enkeltindividene"
"Vi yter bedre; når andre er tilstede"
Publikumseffekten:
Hva er forskjellen på en primærgruppe og en sekundærgruppe?
Primærgruppe = relativt få deltakere. Står i nært og direkte forhold til hverandre. Eks: Familie eller dine nærmeste venner.
Sekundær = Gruppe med utgangspunkt i felles interesse eller felles mål. Eks: en sjakk-klubb, idrettslag, politisk parti, gruppe i klassen.
Hva er forskjellen på en formell og en uformell gruppe?
Uformell = Oppstår ofte spontant, gjerne utfra felles interesser eller ønske om å være sammen. Ofte stor grad av frivillighet.
Formell = Satt sammen fordi de er valgt eller bestemt til å fungere sammen. Eks?
Hva menes med en "referansegruppe"?
Bevisst modellæring: "Slik vil jeg være!"
Fasinasjon eller fan-forhold. F.eks. til et fotballag eller popstjerne/gruppe
Hvilke referansegrupper har du eller hadde du når du var yngre?
Forming
Storming
Norming
Performing

The Millgram experience
Prosesstap:
Motivasjonstap
Koordiasjontap
Gruppekohejson
= "lim"
- ved å styrke gruppekohesjon vil en øke betydningen av å være i gruppa. Det kan igjen øke individuell innsats og bedre prestasjon.
Felles
mål!
En gruppe vil gå igjennom 4 stadier:
(Tuchman, 1965)
Fase 1:
"Bli kjent"
Fase 2:
Meninger, ønsker og motiver fremmkommer. Spenninger og konfliker. Roller og sosiale posisjoner.
Fase 3:
Avklaring og orden. Enighet om hva som er akseptert. Felles holdninger, verdier og normer. Økt samarbeid og kohesjon.
Fase 4:
Gruppen fungerer som enhet. Personlige relasjoner er stabilisert. Målrettet arbeid & konsentrasjon.
Tilfredsstille
behov
Hvilke behov det er snakk om varierer fra person til person:
trygghetsbehov
annerkjennelses behov
Autoritet:
1) Tenk på din venn/venninne, vennegjeng eller lag:
Hvordan
vedlikeholdes

(*læreplanmål)
gruppen?

2: Tenk på en tidligere venn/venninne, vennegjeng eller lag du hadde/var medlem av da du var ynge:
Hvordan ble gruppen
oppløst (*læreplanmål)
?

Obs! Bruk både egen erfaringer og FAGLITTERATUR!
Hva menes med sosial loffing?
Læreplanmål:
Hvorfor
oppstår en gruppe?
Fagbegreper:
Gruppe?
Sosial fasilitering?
Sosial loffing?
Gruppekohesjon?
Primær/sekundærgruppe?
Formell/uformell gruppe?
Referansegruppe?
Hva menes med gruppekohesjon?
Har du noen gang deltatt i gruppearbeid og ikke bidratt så mye du kunne fordi du tenkte de andre heller ikke kom til å bidra så mye de kunne... Evt. tenkt at her var det en mulighet for å "surfe på de flinke" uten å gjøre så mye egeninnsats...??
Utfall:
dårligere resultat.
Hvilke behov tror du det kan være snakk om??
Full transcript