Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Summer Camp 2014 –

No description
by

Sylwia Golas

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Summer Camp 2014 –

Summer Camp 2014 –
10 years of Visegrad
Group countries
together in European Union

Koszty operacyjne projektu
Program
Dzień 1
8.00 -14.00
- przyjazd
i zakwaterowanie uczestników
14.00 - 16.00
- posiłek
17.00 - 22.00
- integracyjna wycieczka krajoznawcza po Wrocławiu

BUDŻET
Środki do realizacji projektu
kurs EUR- 4,17
= 43,076,10 zł
= 43,076,10 zł
Dzień 2
9.30 - 14.00
- warsztaty pt."Strategiczne Zarządzanie Rozwojem Regionu z dr Wojciechem Kazanieckim" (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Team Europe)

15.00 – 18.00
- podział uczestników na 4 grupy
spotkania z koordynatorami z danych grup – zapoznanie się
z programem pracy, rozpoczęcie pracy na tematy przydzielone – burza mógów itp.
PROGRAM I HARMONOGRAM
do 15.03.2014
- złożenie projektu do International Visegrad Found
15.03 -15.05
- oczekiwanie na decyzje o przyznaniu grantu
15.05 - 15.06
- czas rekrutacji uczestników
15.06 - 30.06
- sprawdzanie prac i ogłoszenie listy uczestników

Maj
- promocja campu
- pozyskanie wolontariuszy
- wysyłanie zaproszeń do panelistów


Lipiec
- wynajem sal
- zorganizowanie zakwaterowania
- przygotowanie materiałów
-potwierdzenie uczestnictwa
Każdą grupę koordynować będzie inny specjalista:


bezpieczeństwo energetyczne w ramach Grupy -
dr Marcin Sienkiewicz

wspólpraca edukacyjna -
dr Moroń Dorota

współpraca gospodarcza -
dr Justyna Bokajło

współpraca w zakresie obronności -
dr Tomasz Szyszlak

Dzień 3
8.00 -14.00
- praca w grupach - etap pierwszy – przygotowanie opisu projektu, grupy docelowej, partnerów, cele

15.00 -18.00
-

spotkanie z posłanką do PE – Lidią Geringer de Oedenberg; temat: „Nasz głos
w Europie” – inicjatywa obywatelska
- symulacja obrad RUE

Dzień 5
8.00 -12.00
- praca w grupach - etap drugi - przygotowanie programu, harmonogramu,
14.00 - 17.00
- wykład: Jak zostać urzędnikiem UE? Prowadzacy:
Natalia Szczucka
-Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej
Dzień 4
Dzień 7
9.00 -13.00
- praca w grupach - etap trzeci – kosztorys, budżet
15.00 -18.00
- wykład + ćwiczenia pt. „największe rozszerzenie w historii UE” –
dr M. Sus i dr. E. Opiłowska

9.00 -13.00
– praca w grupach - etap czwarty – promocja i zakończenie projektu

15.00 -19.00
– prezentacja końcowych projektów

Dzień 6
1. Podsumowanie i ewaluacja wyników.
2. Rozdanie certyfikatów.
3. Zakończenie.

Kampania promocyjna
ZAŁOŻENIE

/ minimalizacja kosztów
/ odpowiednia komunikacja zespołu projektowego – opinia publiczna


1. Rozpoczęcie kampanii
/ zachęcenie do współpracy wolontariackiej
/ wstępna promocja wydarzenia


2. Narzędzia
/ wykorzystanie
social media
/
newsletter, mailing
/
infopress
/ plakaty
/ torby tematyczne

3. Patroni medialni
/ telewizja oraz prasa uniwersytecka
/ portale ogłoszeniowe

4. Promocja wydarzenia
/ portale społecznościowe
/ bieżąca informacja grup docelowych (kół naukowych, uczestników)

5. Zakończenie kampanii promocyjnej

/ podsumowanie raportów grupowych
/ ewaluacja projektu
/ ocena skuteczności kampanii promocyjnej

Opis projektu
Cele
1.
Spojrzenie na problematykę europejską
z perspektywy obywateli innych państw „rozszerzenia wschodniego”.
2.
Wymiana doświadczeń.
3.
Nawiązanie i rozwój kontaktów
ze studentami krajów sąsiadujących.
4.
Poszerzenie wiedzy na temat
Unii Europejskiej.
5.
Trwała współpraca między
uniwersytetami, kołami naukowymi.
6.
Promocja dialogu międzynarodowego.
7.
Zapoznanie z kulturą i specyfiką
regionu dolnośląskiego.

Miejsce
i termin
Wrocław,
15.08 - 22.08.2014r.
Dofinansowanie
Ramy czasowe projektu
marzec - wrzesień 2014r.
Grupa docelowa
32 studentów studiów licencjackich
i magisterskich 4 uczelni (polskiej, czeskiej, słowackiej
i węgierskiej)

Wydział Nauk Społecznych

kierunki: stosunki międzynarodowe, europeistyka, dyplomacja europejska oraz politologia
Uniwersytet
Wrocławski
Univerzita Karlova
v Praze
Instytut Studiów Międzynarodowych
kierunek: studia zachodnioeuropejskie

Instytut Nauk Politycznych
kierunki: politologia oraz stosunki międzynarodowe
Univerzita Komenskeho
v Bratislave
Instytut Studiów Europejskich
i Stosunków Międzynarodowych

kierunek: europeistyka
Eotvos Lorand Tudomanyegyetem
Wydział Nauk Humanistycznych

kierunki: politologia, EU information
Rekrutacja
1. list motywacyjny + CV
2. analiza SWOT
Zakwaterowanie
Hostel Absynt
Partnerzy
Patroni
1. Gazeta Wrocławska

2. Radio Luz
1. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich
im. Willy'ego Brandta

2. Koło Naukowe Studentów Dyplomacji Europejskiej
3. Europe Direct Wrocław
Opracowali:
Sylwia Golas
Klaudia Janiak
Maja Jędrasiak
Daria Sala
Damian Tarasek
Partnerzy z uczelni biorących udział w projekcie:
1. Charles University International Club (Uniwersytet Karola w Pradze)

2. Hynek University Club (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)

3. Uni - Kunyhokutya Club (Uniwersytet im. Loranda Eotvosa w Budapeszcie)
Full transcript