Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Suriye ve Eğitim Sistemi

Mustafa Burkay ERDOĞAN- Müjde DURSUN
by

Mustafa Burkay Erdoğan

on 9 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Suriye ve Eğitim Sistemi

Suriye Eğitim Sistemi
Mustafa Burkay ERDOĞAN- Müjde DURSUN

Suriye Genel Bakiş
Başkent: Şam
Resmi Dil: Arapça
Para Birimi: Suriye poundu(lirası)
Nüfus: 22.157.800 (2014)
Yüzölçümü: 186.475 km²
Yönetim Biçimi: Çok partili cumhuriyet
Ortalama Yaşam Süresi: 74 (2011)
Etnik Yapısı: % 77-83 Arap ,% 7-8 Kürt ,% 5-6 Türk ,% 2 Ermeni,% 1 Çerkes,% 1 diğer, ayrica Filistinli ve Irakli mülteciler.
Suriye’de şu andaki okul sistemi 1967’de, Suriye’nin Ürdün ve Mısır’la birlikte Arap Kültürel Birliği Sözleşmesi’ni imzaladığında kurulmuştur.
Okul Öncesi: 3 yıl- Zorunlu değil / 3-5 yaş
İlkokul: 6 yıl- Zorunlu / 6-11 yaş
Ortaokul: 3 yıl- Zorunlu / 12-14 yaş
Ortaöğretim: 3 yıl / 15-17 yaş
Yükseköğretim: 2 yıl / 18-19 yaş, 3 yıl / 18-20 yaş, 4 yıl / 18-21 yaş, 5 yıl 18-22 yaş, 6 yıl 18/23 yaş.
Lisansüstü: 1 ya da 2 yıl süren programlar.


İngilizce ve Fransızca, birinci ve ikinci yabancı dil olarak öğretilirken,
resmi eğitim dili Arapça.
2007 nüfus sayımına göre, Suriye'deki okulların yüzde 98,2'i devlet tarafından, yüzde 1,8’i de özel olarak işletilen okullardır.  
2007 yılında, Suriye eğitim sisteminde 8 milyon öğrenci vardı (ilköğretimde 4,3 milyon, ortaöğretim 1,4 milyon ve üzeri 2,3 milyon). 

Okul Öncesi Eğitim
3-5 yaşındaki çocuklara yönelik, zorunlu olmayan,
isteğe bağlı ve ücretli olarak gidilebilen bir süreçtir.
UNESCO verilerine göre, 1998 itibariyle okul öncesine kayıt oranı %8.87, 2002’de %10, 2009’da %9.
Okul öncesinden zorunlu eğitime geçiş oranı % 100.
Bayan öğretmen oranı %95 ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 23’tür.

Zorunlu Eğitim
İlköğretim 9 yıllık zorunlu ve ücretsiz bir
eğitimdir.
9 yılın sonunda Genel Hazırlık Eğitim Sınavı’na girerler ve başarılarına göre genel, teknik ya da mesleki dallarda ortaöğretim kurumlarına kayıt olabilirler. Bu sınavı kazanamayan öğrenciler sistemden çıkartılırlar. Sınavı geçenler ise Temel Eğitim Sertifikası almaya hak kazanırlar.
Ortaöğretim
İsteğe bağlı, 3 yıl ve ücretsizdir.
İlk yıl tanıtıcı genel bir eğitim verilir ve sonrasında öğrenciler edebiyat ya da fen alanlarından birine geçer. Her iki kolda da Arapça ve bir yabancı dil eğitimi verilir.
3 yılın sonunda diploma almak için Genel Ortaöğretim Sınavı’na girerler.

Yükseköğretim
Yükseköğretim, girdiği yıl içinde genel
ortaöğretim sınavını kazanan herkese açıktır. Her yıl başbakanın liderliğindeki Yükseköğretim Konsey’i, fakültelere kabul edilecek öğrenci sayılarını belirler. Öğrencilerin yaptıkları tercihe, aldıkları puana ve kontenjana göre bir sıralama yapılır ve bilgisayar sistemi ile öğrenciler yerleştirilir.
Yükseköğretim Bakanlığı bulunmaktadır.
Her üniversitenin açık üniversite bölümü vardır.

192 tane mesleki ve teknik enstitü bulunmaktadır. 35’i Yükseköğretim Bakanlığı’na bağlı iken diğerleri 17 başka bakanlığa bağlıdır.
Eğitim dili Arapça olmakla birlikte İngilizce ve Fransızca da kullanılabilmektedir.
Eğitimden bilimsel araştırmalarla ilgili tüm politikalardan asıl sorumlu olan Yükseköğretim Kurulu’dur. Bu kurul, üniversitelerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, Eğitim Bakanlığı’nın, Devlet Planlama Bakanlığı’nın, Yükseköğretim Bakanlığı’nın temsilcilerinden oluşur.

Öğretmen Yetiştirme
Öğretmenlik eğitimi yükseköğretim seviyesindedir.
İlkokul ve ortaokul öğretmenleri en az iki yıllık öğretmen yüksek okulundan mezun olmaları gerekmektedir. Lise öğretmenlerinin ise dört yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
Fakülte ve yüksek okul mezunları öğretmenliğe atanmadan önce isterlerse bir yıllık öğretmenliğe hazırlık eğitimi alabilmektedirler. Bu eğitim zorunlu değil ancak öğretmenlik alımında tercih sebebidir.

Benzerlikler
Fırsat eşitliği
Demokrasi eğitimi
Laik ve bilimsel eğitim
Kültürü koruma
Milliyetçilik
Toplumsal yaşama hazırlama

Farklılıklar- Suriye
Ortak girişimciliği teşvik ve
bunu engelleyen etkenlere karşı olma
Bölgelere göre belirlenen amaçlar ve bu doğrultuda hazırlanan programlar (Taşra okullarında tarım dersleri)
Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırması-
Yapı Boyutu
Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırması-
Amaç Boyutu
Benzerlikler
Okul öncesi eğitimin zorunlu olması
İlkokul, ortaokul ve lisenin zorunlu ve ücretsiz olması
Genel liselerde ilk yıllardan sonra öğrencilerin branşlara ayrılması
Yükseköğretimin iki dille yapılabilmesi
Karma eğitimin olması
Özel okulların olması
Farklılıklar- Suriye
Zorunlu eğitimin 9 yıl olması
Hem diploma almak hem de üst kademeye
geçmek için olgunluk sınavının olması
Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırması-
Süreç Boyutu
Benzerlikler
Karar sürecinde merkezi örgütlerin ağır rol oynaması
Kararların merkezden alınması
Öğretmen atanmasının bakanlık düzeyinde depo atama, il düzeyinde nokta atama yöntemi ile yapılması
Eğitim döneminin eylülde başlayıp haziranda bitmesi
Farklılıklar- Suriye
Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin karar süreçlerine katılmaları
Rektör ve dekanların üniversite ve fakülte konseyi tarafından önerilip yükseköğretim bakanı tarafından atanması
Full transcript