Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ZVEZDE KOT DRUŽBENI FENOMEN

Zvezde ... so neposredno ali posredno odsev potreb, pogonov in sanj o ameriški družbi. - Alexander Walker
by

Eva Panjan

on 19 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ZVEZDE KOT DRUŽBENI FENOMEN

ZVEZDE KOT DRUŽBENI FENOMEN
Zvezde ... so neposredno ali posredno odsev potreb, pogonov in sanj o ameriški družbi (Alexander Walker)
POGOJI ZA SLAVO
F. Alberoni & Barry King: Obstajati morajo razlicne druzbene strutkture, da zvezdnistvo sploh obstaja
Ti sistemi ne producirajo zvezd avtomatsko, temvec le ponudijo kandidata, ki ga potem ljudje sami izberejo za zvezdo.
Alberoni: Zvezde so elita brez moci
Skupina ljudi z omejeno institucionalno mocjo, ali pa te sploh nimajo, njihova dejanja kljub temu vzbujajo izjemno zanimanje
Osnovni pogoji za zvezdnistvo:
Stanje zakona
Ucinkovita birokracija
Strukturirana druzbena ureditev
Obsezna druzba
Ekonomski napredek pomembnejsi od samega prezivetja
Mobilnost druzbe - v osnovi lahko vsak postane zvezda
Barry King: Poudarja ekonomsko razseznost sirsega druzbeno-politicnega sistema
Proizvodnja presezkov
Razvoj tehnologij mnozicnega komuniciranja
Esktenzivna industrializacija kulturnih sfer
Stroga locitev dela in pocitka
Upadanje lokalnih kultur in vzpon mnoziocne kulture
Organizacija filmske industrije okrog proizviodnje dobrin
Relativno povecanje druzbene mobilnosti med ekspresivnimi vlogami
PRODUKCIJA IN POTROSNJA
Zvezde producirajo filmski in glasbeni ustvarjalci
Zvezde producira obcinstvo oziroma potrosniki
EKONOMIJA - Zvezde predstavljajo dobicek - KAPITAL, VLAGANJE, IZDATKI in TRG
Ekonomski pomen ima estetske posledice
ZVEZDE KOT FENOMEN PRODUKCIJE
MANIPULACIJA - uspeh zvezd lahko pripisujemo manipuliranju pri oglasevanje
Zvezdniska promocija v rumenem tisku - Thomas Harris: Odkritje zvezde, posiljanje glamuroznih slik medijem, sirjenje razlicnih govoric
Urska Cepin - poroka in pevska kariera;
govorice - knjiga, eroticna masaza ipd.
Znana zaradi slave, ne pa zaradi talenta ali kaksne
posebne kvalitete - PSEVDODOGODEK (D. Boorstin)
Moda - variacija manipulacijske teorije - Jarvie: norma privlacnosti
ZVEZDE KOT FENOMEN POTROŠNJE
Obcinstvo -produciranje zvezd
Tudorov model (Dyer) - Razmerje med zvezdo in obcinstvom
4 kategorije:
Emocionalna privlacnost - "Im in love with Harry Potter!"
Identifikacija - "I AM Harry Potter"
Imitacija - "I will have the exact same glasses as Harry!"
Projekcija - "I will start to move the exact same way as Harry!"
Zvezde vs. vloge/liki - zvezde reprezentirajo ljudi.
Ideologija - skupek vrednot in prepricanj druzbe
Life as theatre - posamezniki vedo, da si lahko sami oblikujejo svoj lik, na podlagi lastnosti in razmer (Dyer).
Od bogov do navadnih smrtnikov - Briggite Bardot in Lindsay Lohan
Zvezde in status quo - ojacanje,
zapeljevanje, transcendencni odnos
Nadomestilo - predstava o zvezdah pri ljudeh sluzi kot nekaksno nadomestilo pri njihovih pomanjkljivih vrednotah.
KARIZMA predstavlja kvalitete posameznikove osebnosti, ki jo razlikujejo od drugih.
Full transcript