Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Escola Rural i ZER

No description
by

anna fontanet

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Escola Rural i ZER

CEIP El Roser
Conclusions:
CEIP Blanca de Villalonga

Nom del centre:
CEIP Vilanova de Segrià (Seu de la ZER)
Tipus d’escola:
Cíclica
Titularitat:
Pública
Ubicació geogràfica:
Vilanova de Segrià
Context sociocultural i econòmic:
870 habitants i 112, tenen edats compreses entre 0 i 14 anys. Població catalano-parlant.
Economia basada principalment en l’agricultura i la ramaderia (Idescat, 2011).
Número d'alumnes que té l'escola en relació als habitants del municipi
Alumnes d'origen immigrant
Mestres que formen part del claustre
Número de classes i/o nivells de cada escola
Projecte Educatiu de Centre (PEC) --> Context
Metodologia utilitzada (depenent de la situació)
Horari (8:50 - 12:00/13:00; 15:00 - 17:00)
Organització dels mestres (claustres/coordinacions) i els centres (activitats conjuntes)

Nom del centre:

CEIP El Roser
Tipus d’escola:

Multinivell
(2 aules)
Titularitat:

Pública
Ubicació geogràfica:

Torre-serona
Context sociocultural i econòmic:

348 habitants i 39, tenen edats compreses entre 0 i 14 anys (meitat no escolaritzats al municipi).
Població catalano-parlant.
Economia basada principalment en l’agricultura i sector de serveis. (Idescat, 2009).
Importància de les Jornades d'escola rural, Secretariat i Observatori d'Escola Rural de Catalunya.
El projecte ZER ha cobert moltes necessitats de les ER.
La implicació i la formació del mestre, pel que fa a les Escoles Rurals, és molt important.
En els últims anys ha millorat molt l'ER, però ara amb la política de retallades hi ha una davallada.
El mètode constructivista el trobem molt efectiu per treballar en ER. En les escoles que hem pogut visitar, els alumnes més grans ajuden als més petits i els més petits aprenen dels més grans.
Millor atenció a la diversitat.
Hi ha menys alumnes a l'ER que a l'escola urbana o ordinària, per tant, els mestres treballen sense cap pressió, però en contrapartida tenen més feina en programar.
Els mestres tenen una relació més propera amb els alumnes i també entre els alumnes.
L'escola rural moltes vegades s'utilitza com a motor social del poble i per altra banda, les escoles utilitzen espais del poble en cas necessari (pavelló...).
Nom del centre:
CEIP Blanca de Villalonga
Tipus d’escola:
Cíclica
Titularitat:
Pública
Ubicació geogràfica:
La Portella
Context sociocultural i econòmic:

754 habitants i 77, tenen edats compreses entre 0 i 14 anys.
Un terç de la població és d'origen immigrant i per tant, no catalano-parlant.
Economia basada en l’agricultura, ramaderia i sector de serveis. (Idescat, 2009).
Què volíem saber?
Moltes gràcies
Junts
construirem
l'escola del futur!!!
CEIP Vilanova de Segrià
Anna Fontanet
Clara Huguet
Núria Miró

[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
Drets d'autor
Imatges extretes de la web de la ZER:
http://blocs.xtec.cat/zeraltsegria/?page_id=42

Graella elaborada a partir de la web del Secretariat d'Escola Rural de Catalunya:
http://erural.pangea.org/
[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
[Imatge extreta del Bloc de la ZER]
[Imatge extreta del Google]
Entrevistes a la gent del poble
- Quina relació mantenen amb l’escola?

- Participen en les activitats de l’escola?

- Senten l’ escola propera a vostès?

- Actua l’escola com a motor social del poble?

- Creu que tots els nens/es del poble van a aquesta escola?
Full transcript