Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inbjudan till Iggesund Paperboard

by

Paul Bogatir

on 1 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inbjudan till Iggesund Paperboard

Vad vi har gjort
På gång:
Hydraulikens Dag 2.0 – en modulär workshop som når både skolbarn och universitet
Resurser
Fördjupat samarbete med Högskolan i Gävle 2016
På gång:
Tillsammans kan vi:
Locka kompetens
Skapa ett attraktivt traineeprogram
Öka möjligheterna för medflyttare
Inspirera till vidareutbildning
Stärka bilden av industrin i regionen
Stärka banden till universitet och högskolor
Öka andelen forskning och utveckling i vår region
Medlemmar
2016
2013-2015
Sponsrat Delsbo Electric med vinster, maskiner och föreläsare
Fördjupat samarbetet med ITH – renhet i hydraulik
Stöttat teknikutbildningen på Bromangymnasiet
Stöttat ingenjörsutbildningen på Högskolan i Gävle
Samarbete med Teknikcollege för att stärka kopplingen till industrin
Medlemmar i intresseföreningen för fluid systemteknik (IFS)
Samarbete med Linköpings universitet (simulering)
Deltagit i Boost innovation
Hydraulikens dag – employer branding
Hydraulikens dag 2014 på Bromangymnasiet expanderar och görs modulär för att kunna nå yngre och äldre elever
Traineeprogram
Initiativ just nu!
Bygga varumärke
Programmeringsutmaning i Norra Hälsingland öppen för barn 9-15 år tillsammans med
Fiber Optic Valley och Acreo
Iggesund Paperboard är ett av regionens viktigaste företag
De flesta av våra medlemmar gör affärer med Iggesund/Holmen – direkt eller indirekt
Iggesund attraherar kompetens och kunnande som höjer hela regionen
Iggesund Paperboard är viktigt!
Medlemmar satsar pengar och egen tid. HHK har kvalificerat sig för att få del av EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF)
Syfte: Klustret måste skapa mervärde för medlemmarna!
Medlemsavgift 1 000 kr
Serviceavgift 40 000 kr (>201 anställda)
Avgift ERUF 75 000–100 000
Tidslinje strategidokument 2014
MOT FRAMTIDEN
TILLSAMMANS
Fiber Optics Valley /
/ Hudiksvall
Sensorer – Internet of things – fiberoptik

ITH /
/ Örnsköldsvik
Hydraulik
Skogstekniska klustret /
/ Vindeln
Tillämpad Skogsteknik
FPX /
/ Gävle
GIS/Positionering
Triple Steelix /
/ Borlänge
Stål och metoder för stålproduktion
Gävleborg Plus (Made of Wood) /
/ Gävle
Skogsindustriellt kluster
Samarbeten med
andra kluster
Kostnad för medlemskap
Iggesund Paperboard
ERUF i korthet
Övergripande mål:

Hydraulikklustret är ett ledande kompetenscentra inom Tillämpad Hydraulik som attraherar företag och akademin i affärsutvecklande samverkan och stärker företagens konkurrenskraft och regionens internationella position inom hydraulik.

Projektmål:

Inom tre år ska klustret vara en stabil plattform för utveckling, etablerad för ökad samverkan mellan företagen och akademin kring f orskning samt teknik- och produktutveckling.
Delmål1:

Utveckla klusterinitiativet till ett riktigt kluster som bidrar till lokal- och regional tillväxt genom att deltagande företags stärks och utvecklas.

Delmål2:

Utveckla samarbetsformer mellan medlemsföretagen, andra kluster inom regionen och akademin för att attrahera kompetens till regionen.

Delmål3:

Ta fram ett underlag för att etablera ett gemensamt democenter där företagens produkter och tjänster kan provas och visas för intressenter. Investering för själva uppförandet av democentret finansieras av separat projekt.

Målgrupper:

En viktig del för klustrets utveckling handlar om att attrahera medlemmar, kompetens och resurser i regionen som helhet samt även nationellt och internationellt. Utöver typiska hydraulikföretag ska medlemmarna utgöras av företag, institutioner och offentliga aktörer utan branschbegränsning.
Omsättning medlemmar +20%
Anställda medlemmar +5%
1 pågående/avslutat FoU-projekt
8 pågående/avslutade exjobb
2018
MOT FRAMTIDEN
TILLSAMMANS
Full transcript