Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Patologie życia publicznego

No description
by

Wojciech Fabiszewski

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Patologie życia publicznego

Wyróżnia się 4 podejścia teoretyczne do zagadnień patologii życia publicznego:
- dewiacja kulturowa - tworzą się nisze i podkultury, które różnie definiują normy
- konflikt wartości preindustrialnych i współczesnych
- dezintegracja i obniżenie wartości grup
- zakłócenia kontroli społecznej
Teoretyczne rozważania
Dobro publiczne
Patologia życia publicznego to patologia odnosząca się do części patologii społecznych, którą można obserwować w przestrzeni życia publicnzego - cywilnej, politycznej lub gospodarczej

Socjopatologia - odnosi się do zachowań szkodliwych dla jednostki lub mikrostruktury, do której należy

Patologia życia publicznego to zatem jawne lub ukryte odstępstwo od reguł gry ogólnie obowiązujących aktorów funkcjonujących w życiu publicznym
Patologia życia publicznego, a socjopatologia
Dobro publiczne - dobro niewyłączne co oznacza, że każdy członek zbiorowości może z niego korzystać i nikt nie ma większego prawa do korzystania z tego dobra niż ktokolwiek inny należący do tej samej zbiorowości
Wykorzystywanie zajmowanej w przestrzeni publicznej pozycji społecznej niezgodnie z formalnymi normami do tej pozycji przypisanymi w celu osiągnięcia prywatnych korzyści.
Bank Światowy wróżnia korupcję administracyjną oraz zawłaszczanie państwa
Korupcja
Kapitalizmem politycznym nazywamy transfer zasobów publicznych w prywatne ręce dzięki uprzywilejowanej pozycji.
Kapitalizm polityczny
Głownymi przyczynami występowania patalogii życia społecznego są wadliwe funkcjonowanie instytucji oraz reguł gry, a także koncesjonowanie działalności i tolerancja dla konfliktu interesów.
Przyczyny
Patologie życia publicznego
Relacje patologiczne są:
dysfunkcjonalne wobec celów formalnych
są lokowane po stronie zła społecznego
stanowią odstępstwo od norm społecznych, które mimo, że dziają się w przestrzeni publicznej są ukrywane
Full transcript