Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kunstbalie

gemaakt door ShareAll
by

PreziAll

on 4 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kunstbalie

Als
alle Brabanders
zich kunstzinnig zouden kunnen ontplooien,

Hoe zou Brabant er dan in de
toekomst
uit kunnen zien?

Wat... als je gelooft in kunst?
Dan.. is kunst op school net zo belangrijk als taal en rekenen
kunsteducatie een
vast onderdeel
van het lesprogramma
doorlopende leerlijn primair naar voortgezet onderwijs
onderwijs, overheid en culturele instellingen zijn
samen
verantwoordelijk
alle gemeenten nemen deel aan landelijke regeling CmK en hebben cultuurbeleid ontwikkeld
professionele kunsten en onderwijs sterk verbonden
lokale intermediairs hebben sterke positieAlle Brabantse leerlingen hebben culturele competenties ontwikkeld.
Als maker, deelnemer en publiek

Dan.. kan iedereen vrijetijds-kunstenaar zijn
volop amateurkunst beschikbaar voor iedereen
meerjarige financieringsregelingen zorgen voor continuïteit en doorontwikkeling:
vernieuwende projecten die aansluiten bij behoefte
kleinschalig en pluriform
sterke onderlinge netwerken
verbinding met onderwijs, zorg, sport en bedrijfsleven
meerwaarde van amateurkunst staat vast
amateurkunst is zichtbaar in de samenleving


Meer dan 1 miljoen Brabanders zijn in hun vrije tijd actief met kunstbeoefening en ervaren hoe dit bijdraagt aan welvaart en welzijn

Dan.. is kunst de manier om met elkaar de ideale samenleving vorm te geven
gemeenten, zorg & welzijn, woningcorporaties, natuurorganisaties, cultuuraanbieders én burgers gebruiken kunst structureel bij maatschappelijke thema’s
cultuuraanbieders zijn professioneel in het werken met community art projecten
waarde van community art is aangetoond

Cultuur verbetert de leefbaarheid in wijken en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare burgers

De Brabantse aanpak is een voorbeeld voor heel Nederland!
Het hele cultuursysteem is met elkaar verbonden: amateur en professional, lokaal en regionaal

De bedrijfstak van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie is gezond

Kunst is verbonden met het onderwijs, de zorg, sport en het bedrijfsleven

Gemeenten kunnen hun eigen cultuurbeleid treffend formuleren en uitvoeren

Iedereen kan meedoen: ook kinderen in achterstandsposities

Er is een herkenbare Brabantse
aanpak: divers en kleinschalig
Traditie & innovatie gaan hand in hand


Wat gaat Kunstbalie doen 2017-2020?
Inzet op ontwikkeling en activering gemeentelijk beleid
Waarde van cultuur in Brabant uitdragen met partners en provincie
vernieuwing in de amateurkunst en cultuureducatie aanjagen en ondersteunen door impulsgelden
eigenaarschap tav cultuureducatie en community art bij partijen in het veld activeren

...en wat ga jij doen?
Cultuureducatie met Kwaliteit uitbreiden naar 48 gemeenten, gericht op verdieping en verbreding
Platform ontwikkeling in het voortgezet onderwijs
Verdere rolverandering met betrekking tot KunstSelect, kunstinstellingen verbinden aan onderwijs


...en wat ga jij doen?
Versterken van provinciale partijen amateurkunst (meerjarensubsidie in relatie tot inhoudelijke samenwerking)
Het Jeugdcultuurfonds Brabant verder uitrollen > 20 gemeenten

...en wat ga jij doen?
Betere en meer buurtcultuurprojecten
...en wat ga jij doen?
En hoe ontwikkelt Kunstbalie zich?
coachende houding, geven van advies
eigenaarschap in het veld activeren
meer focus op gemeentelijk beleid
inzet op lerende netwerken, platforms en community’s waarin dialoog met de doelgroep kan plaatsvinden
opgavegestuurd vanuit de provincie
Met bkkc
Full transcript