Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Modelo ng Pagsulong at Pag-unlad

No description
by

charity reyes

on 14 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Modelo ng Pagsulong at Pag-unlad


Pag-unlad at Pag-usbong

Daloy ng Talakayan
Pangganyak : Like o Unlike!
Pagpapayaman ng Talasalitaan

Pag-unlad
Pagsulong
Malayang Talakayan

Epekto ng Pagsulong at Pag-unlad
Mga Teorya at Kaisipan
Mga Modelo
Paglalagom : Eh ano ngayon?
Komunismo
Diminishing Returns at Comparative Advantage
Nakasentro ang kanyang teorya sa kapakinabangan na nagbibigay ng mga
likas na yaman
lalo na ang lupa
Comparative Advantage
– nagdidiin sa pag-unlad, sa kahalagahan ng pagluluwas ng produkto
Diminishing Returns
– habang palawak nang palawak ang lupang binubungkal, paliit nang paliit ang kapakinabangan nito dahil hindi na ito mataba.
Myrdal Model
Physiocracy
Mga Modelo ng
ng Ekonomiya
Sa pamamagitan ng resitasyon, tukuyin ang mga sumusunod na pahayag kung ito ba ay pagsulong o pag-unlad.
Sa hudyat ng guro, gamitin ang...
Kung ito ay
PAG-UNLAD
Kung ito ay
PAGSULONG
Sentralisado na ang air-conditioning sa kabuuang LSQC
Mayroong libreng edukasyon para sa kabataan.
Nagpagawa ng panibagong underpass sa E. Rodriguez Ave.
Bumili ng tig-isang School Bus para sa bawat seksyon ang LSQC.
Binigyan ng malaking badyet ng pamahalaan ang sandatahang lakas at edukasyon.
Pagsulong (Growth)
Madaling masukat at makita. (observable, measurable)
Bunga ng isang prosesong nagpapakita ng pagbabago sa isang ekonomiya
Halimbawa: pagkakaroon ng magagandang sasakyan, bahay, modernong gusali o kasangkapan at paglago ng GNP

Pag-unlad (Development)
Ito ay sumasaklaw sa dignidad, seguridad, katarungan at pagkakapantay-pantay ng mga tao.
Ang kabuuang proseso na kinabibilangan ng iba’t ibang aspeto ng lipunan, ekonomiya, pulitika at kultura.

Manggagawa
Kapitalista
TUNGGALI

KOMUNISMO BILANG
BAGONG SISTEMA
isang
tunggalian
sa pagitan ng mga manggagawa (hindi nabibigyan ng karampatang benepisyo ) at mga kapitalista (mapang-abuso) ang nagaganap.
Komunismo - dahil sa tunggaling ito, isang bagong sistemang pantay-pantay at walang pagsasamantala
Ang pag-unlad ng isang ekonomiya ay bunsod ng isang
kumulatibong proseso
.
Ibinatay ito sa kanyang pag-aaral sa mga bansang Asyano
Ayon sa kanya, ang
pag-unlad
at
industriyalisasyon
ay matatamo ng mga bansang papaunlad (Third World) kung kanilang maisagawa ang sama-samang prosesong ito:

Malaking pagkakataon na mag-impok.
Magbubunga ng malaking puhunan.
Magbubunga ng malaking produksyon
Pagkakaroon ng malaking kita ng tao
Modelo sa Pag-unlad
Kailangan ring pag-ibayuhin ang
dayuhang pamumuhunan
upang pasiglahin ang produksyon sa loob ng bansa.
Kailangan ding bigyang-pansin ng pamahalaan ang
edukasyon
ng mga mamamayan, mga programang
pangkalusugan
at pagpapaunlad ng ibang sektor ng ekonomiya tulad ng
agrikultura at serbisyo
.
Physiocrats
Laissez-Faire
Agrikultura
naniniwala sa tinatawag na Rule of Nature.
Para sa kanila, ang mga magsasaka ang tunay na prodyuser.
Kailangan rin ng kalayaan ng mga negosyante na palawakin ang mga industriya
Innovation Theory
Ang teoryang ito ay buhat kay Joseph Schumpeter na nagbigay-pansin sa bahaging ginagampanan ng isang
innovator
sa pag-unlad ng ekonomiya.
Sino ba ang Innovator?
Innovator – isang taong nagpapasimula sa pagkakaroon ng pagbabago ang isang negosyo o industriya
Inobasyon – isang pagbabago na nagpapabilis at nagpapaunlad sa produksyon.
Para sa kanila...
kailangan na madagdagan ang bilang ng mga
entreprenyur
at
economic leader
na magsisilbing
innovator
na nagtataglay ng sapat na kaalaman at kakayahan sa pagpaplano, pag-oorganisa, pag-uugnay at pagpapatupad ng mga patakaran at Gawain sa ekonomiya.
Ito ang pangkat ng mga ekonomista na sinundan ang kaisipan ng mga classicists, na naniniwala sa pagkakaroon ng sumusunod na salik upang makamit ang pagsulong at pag-unlad ng bansa:
Kumpetisyon
Walang Monopolyo
Malayang Kalakalan
Tulong ng Pamahalaan
Mga Salik ayon sa mga Neoclassicists
Teorya ng mga Neoclassicists
Modelo ukol sa Teknolohiya
Isinulong ni Nicholas Kaldor
Ayon sa kanya, ang pangunahing salik sa pag-unlad ay
teknolohiya
(paggamit ng kapital)
Kapag ang teknolohiyang pag-unlad ay mas mabilis lumago kumpara sa istak ng kapital, magkakaroon ng karagdagang produktibidad at ito ay higit na rarami.

Halimbawa
Ang bansang Japan ay naglalaan ng malaking badyet para sa pagsasaliksik at teknolohiya.
Modelo ukol sa Kapital at Pag-iimpok
Roy Harrod (Briton) at Evsey Domar (Amerikano)
Binigyang-diin ang kahalagahan ng paggamit ng saganang kapital sa pagsulong ng ekonomiya – nagpapakita ng relasyon ng input at output.
INPUT
Pag-usbong
OUTPUT
Makinarya
Gusali
Kagamitang pamproduksyon
Kasanayan ng manggagawa
Mga Yaring Produkto at Serbisyo
PAGPAPALALIM
Sa kabuuan, ang dalawang katangian ay
halos magkatulad
kaya masasabi na ang pagsulong ang unang hakbang upang magkaroon ng pagbabago sa lipunan na siyang magiging dahilan upang ang pag-unlad ng bansa ay matamo.
Samakatuwid, ang pagsulong ay
laging
bahagi ng pag-unlad ng bansa.
Sa kabilang banda,
masalimuot
ang pagsukat at pagtiyak sa pag-unlad ng isang tao, ekonomiya at bansa.
HUMAN DEVELOPMENT INDEX
Ang HDI ay isang batayan ng antas ng pamumuhay na ginagamit ng
United Nations Development Program
. Tinitingnan nito ang
katamtamang katuparan
ng mga bansa ng maayos na kaunlarang pantao o human development ayon sa tatlong sukatan:
Life expectancy at Birth
tumutukoy sa uri ng pamumuhay batay sa inaasahang haba ng buhay.
Adult Literacy Rate
Maayos o disenteng antas ng pamumuhay batay sa Gross Domestic Product (GDP) per capita
Kaalaman na batay sa antas ng kamuwangan ng mga may sapat na gulang.

kabuuan o pangkalahatang halaga ng mga produkto at serbisyo ng isang partikular na bansa sa loob ng isang taon
3 Salik ng HDI
TAKDA
Sa isang pirasong short bond paper...
isaliksik ang HDI level ng Pilipinas para sa taong 2014
maghanap ng HDI level ng isang bansang papaunlad pa lamang (developing country)
Gamit ang Venn Diagram, ikumpara ang mga datos ng 2 bansa upang matukoy kung tunay nga ba silang maunlad o hindi. Gumamit rin ng tig-tatlong pangungusap bilang paliwanag para sa magkabilang bahagi ng Venn Diagram Worksheet.
Full transcript