Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Önszabályozó tanulás

No description
by

F Zsu

on 6 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Önszabályozó tanulás

Önszabályozó tanulás
FONTS
kognitív stratégia és metakognició
A kognitív stratégia körébe mindaz a tudás tartozik, mely lehetővé teszi az elsajátított ismeretek hatékony adaptálását új szituációkban.
motivációs önszabályozó statégia
A tanulási motiváció az egyén önszabályozó folyamatainak részeként értelmezendő, amennyiben a tanuló aktív részese saját tanulási folyamatainak.
motiváció stratégia


Tevékenységorienctációs stratégia
: tanuló jellemzője: erőfeszítés, kezdeményezés, kitartás, motiváltság. Offenzív tanulási magatartás.

Helyzetorientáció:
tétovázás, változékonyság, bizonytalanság jellemzi a tanulót, hiányzik az önregulációs kontrollja. Defenzív tanulási magatartás jellemzi.

kognitiv önszabályozó stratégia
Az önszabályozás lényege az a mód, ahogy a tanulók a célokat keretezik, függetlenül attól, hogy azok személyesek vagy feladatcélok, hatással vannak a tanulók gondolatira, tetteire.
tantárgyi tartalom
tanulni tudás és tanulási motiváció
alkalmazni tudás
tantárgyi tudás
cél
oktatási folyamat:
tanítás
tanulás
önszabályozás
önszabályozó tanulás
~
ról akkor beszélünk, ha egy személy saját maga állít fel tanulási célokat, önmagát motiválja és a tanulási tevékenységet önállóan, önmagáért felelősen tervezi, strukturálja, vezérli, kontrollálja és értékeli
az önszabályozásra képes tanuló:
kialakult érdeklődés
belső célok állítása
saját képességek reális ismerete
tanulás szeretete
megkonstruált tudás
pedagógus szerepe
külső szabályozás
belső szabályozás
Új
ismeretek hatékony
közvetítése
új
fogalmak
beépítése
alkalmazás
értékelés
Az önálló tanulás eredményessége összefügg a tanulási folyamat során alkalmazott eljárásokkal, a különböző tanulási módokkal, stratégiákkal, tanulási orientációkkal, amelyek a tanulók mindennapi tevékenységének részét képezik, s melyek tudatosan vagy spontán módon formálódnak.
A tanulási motiváció
szintjei
1. Beépült (internalizált)
2. Belső (intrinzik)
3. Külső (extrinzik)
4. Presztizsmotiváció
Metagkognició értelmezése – tudás a tudásról. Az egyén önmagára vonatkoztatott tudását jelenti. Csak megfelelően szervezett tanulási-tanítási folyamat eredménye lehet.
hatékony tanulási környezet
önállóság
önkontroll
önellenörzés
Egy tanulási feladat megoldását elemezve figyelembe kell venni az egyén aktuális motivációs érzelmi állapotát és az adott szituációt együttesen.
Célorientáció
önszabályozás
Forrás: Falusi Iván: Didaktika
Full transcript