Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1ME108U Värnamo

Presentation vid uppstart för kursen 1ME108u i Värnamo den 7 januari 2013
by

Mattias Davidsson

on 6 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1ME108U Värnamo

Datorstött lärande Varför Hur Vad Metoder Praktikaliteter Definitioner Verktyg Forskning Styrdokument 12 taggar för #1ME108 EUs nyckelkompetenser Multimodalitet Kollaboration Visualisering https://www.biodigitalhuman.com/home/ Mutlipla representationer Lärarrollen Platser Motivation Förståelse Demokrati Skolan Förändring Dela Google apps Resurser #1ME108 Rösta på www.vot.rs med id: 146461 Nutid Framtid CC etc http://montessoriskolancc.wordpress.com/ Länkskafferiet http://www.lankskafferiet.org/ RUC IT http://www.rucit.net "Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty- five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things."

D. Adams Gör QR-koder:
http://qrcode.kaywa.com/ QR-läsare
Android: Tex. QR BARCODE SCANNER
https://play.google.com/store iPhone: i-nigma på itunes QR Formativ bedömning
och planering QR-koder
Anonymt
Busenkelt #formativbedömning #forskning #godaexempel "Förändra skolsverige" https://www.facebook.com/groups/forandraskolssverige/ http://prezi.com #kollaborativtlärande #förståelse #mobiltlärande #flipclass #visualisering #motivation #gbl "Game Based Learning" Didaktikens verktyg http://www.ur.se/Tema/Didaktikens-verktyg UR.se #entillen #entillen Politik Lagar #storytelling Algodoo Simulering Spel Storytelling Tex: http://korta.nu/urmagy iTunes University Youtube-Edu Storlek http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/ http://htwins.net/scale2/ IKT Datorstött Lärande Rörelse Velocity Finger application Rörelse #flipclass? Inspiration TED.com Gapminder http://www.gapminder.org/ http://www.ted.com/talks/theo_jansen_creates_new_creatures.html http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html Lärplattor 2.50 #förståelse Finns i google drive... http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms.html #visualisering Ur Lgr11, övergripande mål och riktinjer:
"Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för: kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande."
http://korta.nu/skolinspektionen sept2012 #embodiedlearning http://popcorn.webmaker.org Digitala läromedel Digitala läromedel Diskussioner "appar" iPads, telefoner, Nexus, appar. "Digital storytelling" http://twitter.com Formativ bedömning och feedback Polls/matriser Google formulär "Hangouts" https://www.facebook.com/groups/flippa/ #flipclass http://barkersthlm.blogspot.se/2012/01/darfor-borjar-jag-med-flipped-classroom.html?spref=tw Problemlösning http://mentimeter.com INFORMATION Samarbeta kring Sammanställa Hitta Värdera Presentera Producera Visualisera Filtrera Inspirera Underhålla http://goo.gl/maps/pHhv #visualisering LGy 11

Mål:
Det är skolans ansvar att varje elev...

• kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Flippa Klassrummet http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/it-i-skolan/rapporter/it-i-skolan-kraver-kritisk-analys-1.186902?l=sv_SE Geogebra Bambuser Educreations "The Big Five" http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5 Skype http://bambuser.com/v/2588129 3.30 "Lusten att förstå" Begrepp ni undrar över? En kurs i och med samarbete Augmentering Omvärldsbloggen http://omvarld.blogg.skolverket.se/ G+ Communities https://plus.google.com/u/0/communities Vi tar de flesta på vägen... Testa själv på http://mentimeter.com Över 220 av sveriges kommuner
satsar på en-till-en en-till-en Klassrummet Vad säger forskningen? Motiverade val - medvetenhet. Vad välja (bort)? Debatt Arbetsbelastning Formellt/informellt lärande - demokrati Skapa... http://www.apple.com/ibooks-author/ VÅGA TESTA Google Sketchup 09-09.15 Intro

09.15-10.30 Prezentation

10.30-12.00 Smörgåsbord

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.15 Laboration
Sites / Docs. Arbeta på uppgift 2.
15.30-16.00 Avslutning
Harvardsystemet och referenser.
Timfördelningen
Hangouts/tider-handledning
Uppgifterna
http://korta.nu/1ME108u Uppg1 0.5h
uppg2 16h
uppg3 32h
uppg4 8h
uppg5 6h
uppg6 60h
uppg7 16h
uppg8 8h
träffar: 20h
handledning+diskussion 10h
läsning 15h
€192h http://www.hb.se/wps/portal/blr/harvard Målsättning Samhället iBooks Author http://www.educreations.com/ Khan Academy Kollega/stativ med kamera eller... Träff --> Hangout --> Träff -->
Hangout --> Träff --> Hangout OBS! Aktivera Google+ http://www.datorniskolan.se 22 feb
Full transcript