Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mellanplats – medborgardialog och professionella roller

Presentation 25 april 2013 i Floda
by

Jenny Stenberg

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mellanplats – medborgardialog och professionella roller

Mötesplatsen Foto: Jenny Stenberg Mellanplats Presentation 25 april 2013 i Floda Jenny Stenberg Docent
Chalmers Arkitektur Foto: Albin Holmgren Uteplatsen Mellanplats Profession och roller Foto: Jenny Stenberg Foto: Jenny Stenberg Foto: Jenny Stenberg – ett initiativ från medborgare – inbjudet deltagande från kommunen Biskopsgården 2002
Foto: J Stenberg
Hur kan vi hitta nya former för att stötta invånarinitiativ ekonomiskt, mänskligt och tekniskt?
Hur kan vi underlätta för efterfrågestyrda satsningar eller modeller där invånarna själva gör prioriteringarna?
Hur kan vi stödja att invånargrupper utvecklar externa band med gräsrotsorganisationer, kommuner, lärare, studenter och politiker?
Hur kan vi bidra till att ’kreativ spänning’ uppstår när vi samverkar med invånarinitiativ? Fyra kriterier för framgång: William Peterman (2000). Neighborhood Planning and Community-Based Development: The Potential and Limits of Grassroots Action. Thousand Oaks, Sage. anställd fick tvådelat uppdrag:

mötesplats under flyttbart tak/tält utomhus på torget
föra in kunskap om medborgardeltagande i lokal förvaltning

alltså: genom att 'medskapa' mötesplats på torget utveckla sådan kunskap i förvaltning

–torget ändrades till parken
–tak/tält ändrades till uteplats/scen två arkitekter kunniga i medskapande design engagerades
en lång rad möten med invånare formade designen av en scen i parken Uteplatsen beroende av Mötesplatsen [inbjudet deltagande] [medborgarinitiativ] medskapande design av scenen förde med sig en diskussion om att den också behöver BYGGAS medskapande, annars faller platsen i händer som gör parken otrygg
utveckla social upphandling så att MÅNGA av de goda krafterna lokalt engageras i byggandet: ungdomar, konstnärer, mfl – om dialogens platser och former hur ser det mötet ut? hur samspelar den fysiska miljön med den sociala? – om ansvar för dialog Foto: Henric Benesch hur agerar vi i rummet
hur formar vi en process där alla kommer till tals, om det är tanken
där de tysta lyfts fram
de frånvarande får en röst vem tar ansvar för att så sker, samhällsbyggaransvar advocacy planning rötter i 60-talets USA
planerare är inte neutrala
det finns inget 'allmännas bästa'
ge röst åt invånare
särskilt fokus på utsatta grupper
argumentativ planering utvecklas 'Davidoff, som initierade begreppet, avfärdar att planerare skulle kunna agera som neutrala tekniker i en planeringsprocess eftersom planeringens mål aldrig kan vara värdeneutralt – planering är en politisk process i sig själv' (Peterman 2000: 26; Davidoff 1965) Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Foto: J Stenberg Advocacy planning Mellanplats Forskningsprojekt
2011-2013
Formas Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: ett interaktionsforskningsprojekt selection process of activities caricatures of all participants The strength of visualization
The strength of codesign
The strength of coproduction citizens become community builders jenny.stenberg@chalmers.se May-June:
changed the use of EU-funding
switched place to the park
employed two skilled architects, former Suburbs students May-June:
interviews local actors
information and invitation
interviews with municipal actors THE PROCESS:
15 deep interviews in March-April 2012 answers:
the proposal had not been anchored enough
don't build the tent – be burnt
avoid jumping to solutions The square in Hammarkullen has the only tram stop and thus serves 8,000 inhabitants and the idea of a covered meeting place was to:
increase the feeling of safety and security by inviting more people to use the square, especially females, and make it populated more hours of the day
increase integration and democracy by giving the square a free outdoor meeting place for inhabitants, pupils/students, teachers, researchers, social workers, youth workers, etc, to meet and reach out An idea of a covered meeting place Aug 19: Public ‘idea party’ tools:
music • refreshments •‘story telling tent’ •‘your say map’ •‘story telling tent’ •‘your say map’ •‘idea wall’ • ‘idea wall’ •roundtable conversations •‘treasure hunting’ •‘treasure hunting’ The 'idea party':
around 200 inhabitants involved
whereof 50 were children
quite a few passed and took a quick look 9 tools Park and nature administration taking over a developed form of social tenure is one of the answers? Oct 5: Exhibition How can built environment facilitate for a desired social development in a community? This is what transdisciplinary work has been about for us: a knowledge view implying that all actors, also inhabitants, are:
knowledge producers
knowledge bearers
knowledge users
a strategy in which citizens together with the other actors build society and community as part of their ordinary life.

The question about domination of space is in this view a question about who has the right to put knowledge on the table in a design/planning process.

Including inhabitants in the knowledge production process imply planning for their participation – it's a process: CAD drawings Architects: Mia Börjesson & Frida Skarp An interplace was formed as a result of the codesigning process and the place for presenting it, resulting in discussing the themes of:
budgeting some more money for refurbishing the park
artists would like to design a statue at the square
worsening situation for the youth with a significant increase locally of drug dealers
the need for extended ‘social tenure’ How can social tenure be done to involve people more?

many of the youth?
all ten local artists?
entire school class?
music college students?

Include them as community builders,
make use of their knowledge,
when changing public open space.

What would such a tool in social tenure look like?
How can it be scaled up?Developing this kind of knowledge would be the start of answering the question ‘what is the strength of coproduction in urban empowerment processes’. startade 2011
sprunget ur protestgrupp
konstruktiv dialog
stötte på motstånd
fick också stöd
befolkade torget
integration
kunskapsproducenter
samhällsbyggare
initiativet passade inte in
stor press, utbrändhet
lade ner efter 2 år
större stöd hade behövts Mötesplatsen Foto: J Stenberg Aug 28: Workshop on activities focus group of 13 inhabitants
volunteered Aug 29:
Open discussion at the youth centre inspirational photos
electronic equipment
places for barbeque
sketches at post it notes Sep 2: Workshop 11 inhabitants
inspirational photos
what feelings be expressed
swop analysis of places a proposal designed Sep 15: ‘Test party’ full scale model at place in the park
chicken wire and corrugated cardboard form of the curvy sitting place had been inspired by the Gaudian sofa in Parc Guell in Barcelona circle where the stage should be bypassing people also got informed about the ‘patio’ sketches Afterwards 13 inhabitants, both adults and children and quite a lot of them new in the process, sat down indoor for a discussion of the proposal:
lightning
trees
water Sep 19: Workshop 21 inhabitants
Carin Smuts from Cape Town visiting
sketch ‘dream place’
pattern and colors pattern and colors suggested by the group of artists the 'dream' of the youth group The perhaps most interesting outcome of this workshop was that it was obvious to all participants – including the project leader and the employee from the park and nature administration – that many of the inhabitants would like to be part of the actual building process of the ‘patio’. pattern and colors The strong focus on citizen participation in urban design and planning:
in the city's budget
in the districts' regulation
facilitate for further development of what social tenure may be in the future. fysisk miljö som hjul för sociala processer,
och vice versa MELLANPLATS rum är formade för olika typer av utbyte hur ser rum ut för utbyte mellan invånariniativ och inbjudet deltagande? Arkitekter: Mia Börjesson & Frida Skarp Arkitekter: Mia Börjesson & Frida Skarp Pål Castell PhD
Centrum för
Urbana Studier Stegen och trappan ”The Ladder of Citizen Participation” Sherry Arnstein, 1969 ”Delaktighetstrappan” SKL, 2009 medborgardialog och professionella roller Organisk samhällsplanering www.mellanplats.se www.mellanplats.se organismen maskinen
Full transcript