Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sakprosa

No description
by

Odd Einar Holten

on 28 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sakprosa

Sakprosa
Sakprosa er fellesnemninga for ulike typar tekst som på ulike vis handlar om fakta.
Artikkel 1
Det finst mange typar artiklar, men felles for dei alle er at dei handlar om eitt emne.
Artikkel 2
Innleiing
Intervju
Intervju 2
Det finst mange ulike typar sjangrar
innanfor det vi kallar sakprosa.

Døme på ulike sakprosasjangrar:
- Artikkel; subjektiv eller objektiv
- Lesarinnlegg
- Essay; kort og underhaldande tekst
om eitt bestemt emne.
- Kåseri; lett og ofte svært artig, ironisk
og sarkastisk tekst om eitt emne
- Intervju; ein eller fleire svarar på og
greier ut om seg sjølv og/eller ein sak
- Kjenner du fleire typar tekst som handlar om sak/fakta?

Slik skriv du ein artikkel.
1. Overskrift; den skal gi lesaren lyst til å lese vidare.

Døme: "Klassesett med norskbøker borte."
2. Innleiande kort tekst om saka.

Døme: "Da elevane i 9A ved ein ungdomsskole i Ålesund skulle hente årets norskbøker måte dei gå frå boklageret tomhendt."
3. Hovuddel der saka blir belyst frå fleire hold. Hugs: Her skal du alltid skrive sakleg og objektivt.

Døme: "Politiet er set på saka og etter det EllingsøyTidene kjenner til er det ikkje spor etter bøkene på skulen. I følgje rektor er "dei rett og slett borte". Det var ved 09:30 tida to elevar i 9B vart ståande mållause på boklageret. "Kva som har hendt her er eit mysterium", seier ein fortvila norsklærar. "Skulle det vise seg at det er noko kriminelt, er det vanskeleg å tenkje seg kva som kan vere motivet for å stele norskbøker", seier ein av elevane i klassa. Saka etterforskast med alt tilgjengeleg mannskap frå Ålesund politikammer. Er det nokon som har tips, så ring 911.
Her skal du presentere det du skal skrive om. Hugs at det er her du skal fange interessa til lesaren.

Hovuddel
Her skal du ta for deg fleire sider ved saka. Hovuddelen deler du inn i avsnitt og spør:
- kven
- kva
- kvifor
Igjen; hugs sakleg og objektivt språk.
Avslutning
Her skal du trekke trådane saman. Innleiing og hovuddel skal gje ein samanheng.
Ikkje kom med nye argument og/eller sider ved saka i avslutninga!
Konklusjonen skal vere objektiv og tufta på det du har skrive i innleiinga og hovuddelen.
Saksintervjuet
Den som vert intervjua,
blir spurt om ei bestemt sak.
Portrettintervju
Ofte inngåande personlege spørsmål til den som vert intervjua. Vi skal, som lesarar, bli betre kjent med den intervjuet handlar om.
Du må vere godt førebudd.
Unngå spørsmål som kan svarast med på med "ja" eller "nei".
Oppfølgingsspørsmåla må ha god samanheng med det som allereie er sagt. Det er gjerne desse spørsmåla som gjer intervjuet interessant. Einig?
Avbryt den du intervjuer om det han eller ho seier er "heilt på jordet", eller om intervjuobjektet prøver å "ro seg unna".
Tenk godt over rekkefølga på spørsmåla. Ofte lurt å gjøyme "krutet" til slutt.
Her skal du presentere emnet du skal skrive om, men du skal ikkje gå i detalj; det gjer du i hovuddelen.
Du skal også forklare kva du meiner med ulike omgrep du skal bruke sidan i artikkelen. Døme: "Med mobbing meiner eg her ... ."
Artikkel 3
Innleiinga
Artikkelfisken
Sakleg!
Når du drøftar eit emne eller ei sak, er det viktig at du ikkje berre trekker fram dine synspunkt. Det gir artikkelen djupn om du óg tek med sider ved saka du ikkje er samd med.

Men... . Gjer det alltid på ein sakleg måte!
Ironi
I ein sakprega tekst som til dømes ein artikkel, kan du nytte ulike verkemiddel. Ironi er eit av desse. Ironi er; du seier noko, men meiner det motsette. "Det er alltid heilt stille hos 8B".
Retoriske spørsmål
Du stiller spørsmål som du eller lesaren allereie vet svaret på. Man gjør dette for å få fram åpenbare poeng.
Døme: "Er det mogleg" "Jo, det er det!"
Det er óg smart å seie noko om kronologien. Det vil seie korleis du har organisert stoffet du skal skrive om.
Ei grov inndeling av skrivesjangrar
Skjønnlitterære sjangrar
- lyrikk (dikt)
- songtekstar
- roman
- novelle
- skodespel
- ...

Felles for desse tekstane er at
dei er oppdikta.
Saktekstar
- artikkel
- lesarbrev
- referat
- utgreiing
- intervju
- ...
Felles for desse tekstane er at dei handlar om fakta.
Full transcript