Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Natalia Mitura

on 3 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Ustrój polityczny Szwecji Szwecja jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Konstytucję państwa tworzą 4 akty prawne. Głową państwa jest król (królowa), który pełni funkcje reprezentacyjne; winien on być wyznania ewangelicko-augsburskiego. Obowiązuje parlamentarno-gabinetowy system rządów. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament, Riksdag, o kadencji 4-letniej, liczący 349 posłów. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele. Wymiar sprawiedliwości należy do niezawisłych sądów; najwyższymi instancjami sądownictwa są: Sąd Najwyższy i Najwyższy Sąd Administracyjny. Szwecja jako państwo unitarne Szwecja jest państwem unitarnym, charakteryzuje się wewnętrzną jednolitością. Ustrój jest zdecentralizowany, istnieje bardzo dobrze rozwinięty samorząd terytorialny.
Wszystkie jednostki administracyjne (21 regionów - län) wchodzące w skład państwa stosują jednolite
przepisy regulujące podstawowe sfery życia obywateli. Szwecja - kraj położony w Europie Północnej, we wschodniej części Półwyspu Skandynawskiego, nad Morzem Bałtyckim, obejmujące także wyspy: Gotlandię i Olandię oraz małe wyspy przybrzeżne. Szwecja jest krajem niepodległym od 6 czerwca 1523 roku.

Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Konstytucja Szwecji Administracja Publiczna Rzadowa System sadownictwa i urzad ombudsmana SZWECJA Oficjalna nazwa: Królestwo Szwecji

Obszar: 450 000 km²

Stolica: Sztokholm

Populacja: ok. 9,4 mln mieszkańców

Język urzędowy: szwedzki

Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna

Jednostka monetarna: korona szwedzka SEK (1SEK = 100 öre)

Religia dominująca: luteranizm Konstytucja nie jest jednolitym aktem prawnym, ale składa się z kilku aktów o randze konstytucyjnej:

 Akt o formie rządów z 1974 (jest to najważniejszy akt konstytucji)

 Akt o sukcesji tronu z 1810 (znowelizowany w 1979)

 Akt o wolności druku z 1949

 Akt o wolności wypowiedzi z 1991

Konstytucja Szwecji została uchwalona w 1974r, a weszła w życie 1.01.1975. Zgodnie z tymi postanowieniami Szwecja jest królestwem dziedzicznym o parlamentarno-gabinetowej formie rządów.

Podstawową zasadą ustrojową jest zasada suwerenności narodu- realizowana jest przede wszystkim przez wybory przedstawicieli Riksdagu i do lokalnych organów municypalnych.

Nietypowym elementem jest np. przejęcie przez talmana (w miejsce głowy państwa) uprawnień związanych z powoływaniem szefa rządu.

Znaczne poszerzenie obywatelskiego prawa do informacji, które gwarantuje obywatelom rozległy dostęp i wgląd do dokumentów państwowych łącznie z protokołami z posiedzeń rządu. Samorzadowa Monarcha (głowa państwa):
król Karol XVI Gustaw Bernadotte Szef rządu:
premier Fredrik Reinfeldt Szwecja jest podzielona na: 21 województw, 20 wojewódzkich samorządów terytorialnych i 290 gmin. System sądowniczy jest trójstopniowy. Najwyżej w tej drabinie jest Sąd Najwyższy (Högsta domstolen), nieco niżej sądy apelacyjne (Hovrätter), zaś podstawową komórkę stanowią sądy pierwszej instancji zwane Tingsrätter.
Trójinstancyjne jest też sądownictwo administracyjne. Pierwszą instancję stanowią sądy administracyjne hrabstw (Länsrätter), drugą - administracyjne sądy apelacyjne (Kammarrätter), ostateczną instancją zaś jest Najwyższy Sąd Administracyjny (Regeringsrätten). Ombudsman - samodzielny organ państwowy powiązany bezpośrednio z parlamentem, powołany do przyjmowania skarg od obywateli na bezprawne działania administracji, a w niektórych krajach też sądownictwa (Polska, państwa nordyckie).

Pierwszego Ombudsmana powołano w 1809 r. w Szwecji. Powołany został przez Parlament i przed nim ponosi odpowiedzialność.
Ombudsman w Szwecji powoływany jest na czas trwania kadencji Parlamentu. Wybory przeprowadza delegacja do spraw ombudsmanów, która przedstawia kandydatów Konferencji Przewodniczących Parlamentu. Ombudsman w Szwecji ma 3 zastępców. Służba cywilna Służba cywilna – zespół urzędników administracji rządowej. Służba cywilna działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej.

Urzędników służby cywilnej wsród krajów Europy Zachodniej w Szwecji jest najwięcej.

służbę cywilną wyróżnia wysoki stopień sprawności i skuteczności.

Urzędnicy podlegają ścisłej kontroli – możliwości nadużywania władzy są bardzo ograniczone.

Urzędnicy służby cywilnej mają zagwarantowany duży stopień niezawisłości i stabilności swoich działań – ich status był porównywalny z pozycją urzędu sędziowskiego. Cechy charakterystyczne administracji publicznej w Szwecji: -monarchia konstytucyjna
-państwo unitarne
-parlament jednoizbowy
-dualizm władzy; obok administracji samorządowej działają też organy administracji rządowej
-silny ruch związkowy
-jawność działań urzędów i dokumentów urzędowych
-urzędy centralne – obsadzone przez stałych urzędników niezależnych od zmian politycznych
-dostęp do prac urzędów przez Internet dla każdego obywatela,
-w samorządzie terytorialnym występują zastępcy radnych (prawo głosu w zastępstwie)
-brak jednolitej konstytucji – są 4 podstawowe dokumenty
-król nie może odpowiadać za przestępstwa
-może być mniejszościowy rząd (jak teraz)
-oddzielone miejsca decydowania (małe jednostki – ministerstwo, duże – agencje)
-traktowanie mianowanych urzędników na równi z sędziami (gwarant niezawisłości)
-poszczególne ministerstwa rządowe nie podlegają konkretnemu ministrowi ale całemu gabinetowi
-charakterystyczna instytucja rzecznika tzw. ombudsmana- ma on zadanie kontrolować administrację publiczną z wyłączeniem rządu. Prezentacje przygotowały:
Natalia Mitura
Iwona Nowak
Olga Migurska
Politologia, stacjonarne I stopnia. Bibliografia:

S. Rudolf, Szwedzka polityka dobrobytu, Warszawa 1978r.,
Konstytucja Szwecji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1991r.,

Internet:
http://www.szwecja.vel.pl/,
http://www.government.se
http://www.eduteka.pl
http://psz.pl/index.php?option=content&task=view&id=2330
http://pl.wikipedia.org
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/503738/Riksdaghttp://www.riksdagen.se/en/
Full transcript