Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marginalizacja osób starszych

No description
by

Kamil Ceglarek

on 27 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marginalizacja osób starszych
Wykluczenie z życia społecznego jednostki lub określonej grupy społecznej
Marginalizacja
Marginalizacja osób starszych spowodowana jest tym, że grupa ta postrzegana jest przez społeczeństwo za niepełnowartościową. Główne powody takiego wizerunku to zmniejszone umiejętności przystosowania się do szybkiego tempa życia i zmieniającego się otoczenia, idące za tym zmiany mentalne i obyczajowe czy zmiana języka.
Marginalizacjahttp://aktywnysenior.glogow.pl/kampania-spoleczna/

Kampania społeczna AKTYWNY SENIOR promująca aktywność osób w wieku 60+ – jako burzenie stereotypu “nieprzydatnych staruszków”.


"Aktywny Senior"
Osoba starsza wg GUS'u to osoba w wieku 60 lub 65 lat i więcej.

W definicji słownikowej starość oznacza stan będący efektem starzenia się, ostatni okres życia u ludzi. Starość ma przede wszystkim wymiar biologiczny (fizjologiczny), lecz także poznawczy, emocjonalny i społeczny.


Kto to jest osoba starsza?
Kampanie społeczne
Kampanie na rzecz osób starszych
Celem kampanii jest przełamywanie stereotypów dotyczących starości i ukazanie ludzi starszych jako osób ciekawych, pełnych pasji, które potrafią zainspirować młodsze pokolenia.
Kampania składa się z dwóch akcji:
• akcji bilboardowej "Kiedy ostatnio słuchałeś babci?"
• akcji artystycznej "Babcia-aktorka", w której udział biorą autentyczne starsze osoby, skupione w amatorskiej grupie teatralno-kabaretowej, koordynowane przez wolontariuszy. Celem grupy jest przygotowanie przedstawień i wystawienie ich w przedszkolach oraz domach opieki.

"Spoko senior"
Przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych
Przykłady osób starszych

Stereotyp
"Ogólnopolska Kampania Społeczna na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych"
http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/kampanie-spoleczne/

W grudniu 2009 r. rozpoczęta została „Ogólnopolska Kampania Społeczna na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych”.

Celem tej Kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, a także dotarcie do osób będących ofiarami i świadkami przemocy w rodzinie.http://www.kampania60plus.pl/

Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz osób 60+ to inicjatywa, która dąży do poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób starszych w Polsce.
Celem działań jest edukowanie seniorów na temat ich praw i dostępu do wiedzy, a w dłuższej perspektywie - zainicjowanie powszechnej debaty nad sytuacją seniorów w Polsce.


"Kampania 60 plus"
Przez dzieci :)
Postrzeganie osób starszych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej założyło, że optymalnym sposobem przekazu skierowanego do szerokiego kręgu odbiorców będą ulotki i plakaty.

W związku wyprodukowano 6 100 plakatów i 61 000 ulotek, a następnie przekazano powyższe materiały informacyjne do Urzędów Marszałkowskich.


"Ogólnopolska Kampania Społeczna na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych"
Celem kampanii jest przełamywanie stereotypów dotyczących starości i ukazanie ludzi starszych jako osób ciekawych, pełnych pasji, które potrafią zainspirować młodsze pokolenia.
Kampania składa się z dwóch akcji:
• akcji bilboardowej "Kiedy ostatnio słuchałeś babci?"
• akcji artystycznej "Babcia-aktorka", w której udział biorą autentyczne starsze osoby, skupione w amatorskiej grupie teatralno-kabaretowej, koordynowane przez wolontariuszy. Celem grupy jest przygotowanie przedstawień i wystawienie ich w przedszkolach oraz domach opieki.

"Spoko senior"
Reklamy z osobami starszymi
Przez osoby starsze:
Czy czuje się Pani marginalizowana?
- Tak.
Co to według Pani oznacza? Jak się to objawia i dlaczego?
- Że jestem pomijana. Moje zdanie wśród rodziny jest niezbyt często brane pod uwagę bo mówią, że jestem chora. I wnuczki nie przychodzą na obiad do mnie.
Czy uważa Pani, że pozostali seniorzy są marginalizowani?
- Nie bo wnuczki częściej przychodzą na obiad do innych babć niż do mnie
Co można zrobić, żeby to zmienić?
- Nie wiem.


Postrzeganie osób starszych
Reklamy z osobami starszymi
Stereotyp
Reklamy z osobami starszymi
Uproszczony obraz kogoś lub czegoś, zwykle oparty na częściowo fałszywych sądach, funkcjonujący w świadomości społecznej i niełatwo zmieniający się
Osoba starsza przedstawiana jest w stereotypach jako:

• człowiek bezbronny
• człowiek osamotniony
• człowiek niezaangażowany społecznie
• nieznośny sąsiad
• żebrak i włóczęga
• złośnik i sknera
Full transcript