Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IMPRESIONIZMAS

No description
by

Greta Vasiliauskaitė

on 1 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IMPRESIONIZMAS

Impresionizmas dailėje
Impresionistai stengėsi atspindėti drobėje įspūdžių, kuriuos patirdavo stebėdami gamtą, realų gyvenimą, akimirkas. Jie tvirtino, kad joks dailininkas iki šiol nevaizdavo gamtos taip, kaip ją iš tikrųjų mato. Žmogaus akis aiškiai pamatyti tegali tik nedidelę dalį daiktų, patekusių į regos lauką. Visa kita pranyksta nenusakomam šviesų ir spalvų žaisme. Todėl impresionistai
atsisakė ryškių kontūrų ir tamsių šešėlių
. Jie vaizdavo ne tiek pačius daiktus, kiek juos supančią šviesą ir atmosferą. Noras “pagauti šviesą teptuko galiuku” privertė juos dirbti gamtoje, po atviru dangumi, tapyti iš natūros.
Jie naudojo šviesias grynas spalvas
, dažus ant drobės tepdavo lengvai, mažais į kablelius panašiais potėpiais. Į paveikslą žiūrint iš toliau, tokios šviesos dėmelės susiliedavo į reikiamą toną, sukurdavo šiltą vasaros dieną virpančio oro įspūdį.
Impresionizmo pagrindas -
įsitikinimas, kad viskas pasaulyje nuolat kinta ir tikra yra tik tai, ką atskiras žmogus mato ir jaučia konkrečią akimirką. Impresionistų kūrybai būdinga trumpalaikių pojūčių, unikalių įspūdžių, intymių pergyvenimų perteikimas. Vaizdus detales kūrinyje sieja ne mintis, o nuotaika.
Impresionizmas muzikoje
Impresionizmas literatūroje
Impresionizmo literatūrai būdinga:
- Ypatinga, paslaptinga veiksmo vieta.
- Pirmo įspūdžio svarba.
- Praeities vaizdavimas, prisiminimai.
- Pagrindinė MEILĖS tema.
- Gamta - žmogaus atrama. Gamtos grožis keičiasi. Ji smulkiai aprašoma.
- Veikėjo elgesys nemotyvuotas. Veikėjai dinamiški.
- Labai svarbu spalva ir jausmai.
IMPRESIONIZMAS LIETUVOJE
Impresionizmas lietuvių literatūroje
Impresionizmas lietuvių literatūroje pasireiškė XX a.
Bendri impresionizmo bruožai:
-atsisakymas klasikinių, realistinių tradicijų,
-ieškojimas kitokių vertybių, raiškos būdų,
-kintančios šiuolaikinės tikrovės, suskilusio žmogaus vidaus pasaulio vaizdavimas.
IMPRESIONIZMAS

- XIX a. antros pusės ir XX a. pradžios meno srovė. Susiformavo prancūzų tapyboje, vėliau reiškėsi literatūroje, muzikoje, teatre. Plito įvairiose Europos šalyse.

Impresionizmas lietuvių dailėje
Tarp lietuvių dailininkų nebuvo nuoseklių impresionizmo sekėjų. Impresionizmo įtakos paveikti tapytojai stengėsi išreikšti ne vien trumpalaikius optinius įspūdžius, o giliau skverbėsi į tikrovę, ryškino pastovesnius aplinkos bruožus, pabrėždavo vaizduojamųjų daiktų bei figūrų apimtį, siekė vaizdų formos konkretumo.


IMPRESIONIZMAS
Parengė: Greta Vasiliauskaitė, 2b klasė

Pavadinimas kilo iš prancūzų dailininko Klodo Monė paveikslo “Įspūdis, saulėtekis “

Impresionistams prireikė primygtinai ginti savojo meno principus. Kadangi jų darbai
nebuvo priimami į oficialias parodas
, kelias parodas surengė jie patys. Kritika ir publika sutiko jas labai priešiškai, negilėjo įžeidimų ir patyčių. Impresionistų paveikslų novatoriškumas ir ypatingas žavesys susilaukė įvertinimo tik po kelių dešimtmečių, kai patys dailininkai jau buvo pasenę. Dabar jų paveikslai labai vertinami ir priskiriami geriausiems pasaulio meno kūriniams.
Žymiausi impresionizmo dailininkai
Pats nuosekliausias impresionistas buvo
Klodas Monė
, sukūręs šviesos užlietus tarsi vibruojančius peizažus.
"Įspūdis, saulėtekis"
"Vandens lelijų baseinas"
Kamilio Pisaro
kūryboje, nutapytuose miesto vaizduose matome pilnus ekipažų Paryžiaus bulvarus, tamsiomis dėmelėmis perteiktas pėsčiųjų figūrėles.
,,Monmarte lyja"
Ogiustas Renuaras.
Ypač minkštai nutapyti jo paveikslai, vaizduojantys nuostabias moteris švelniais, šiek tiek vaikiškais veidais arba besiilsinčius ar besilinksminančius užmiesčio pokylyje miestiečius.

,,Sėdinti mergina"
,,Terasoje"
Muzikoje kompozitoriai stengėsi perteikti regimųjų ar girdimųjų įspūdžių, antikinio meno kūrinių, tolimųjų kraštų egzotikos sukeltas nuotaikas. Daug dėmesio skyrė muzikinio skambesio spalvingumui, orkestre gausiai naudojo instrumentų solo, atsisakė griežtos ritmikos, mėgo smulkiuosius žanrus.
Muzikoje impresionizmas susiformavo XIX a. paskutiniame dešimtmetyje Prancūzijoje.
Žymiausi kompozitoriai
– K. A. Debiusi, M. Ravelis, A. Ruselis, M. de Falija, O. Respigis, N. Čerepnikas, S. Vasilenka, A. Sriabinas.
Stilius ir sintaksė:
-mėgsta pastraipas. Vienas sakinys - viena pastraipa.
-būdingi nutylėjimai (...).
-sakiniai nėra laiko atžvilgiu nuosekliai susieti.
Žymiausi rašytojai

Rainer Maria Rilke (poezija)

Knutas Hamsonas (drama, proza)
Impresionizmas Lietuvoje pasireiškė tik trumpalaikiais epizodais. Impresionizmo apraiškos Lietuvoje
nevirto srove
, todėl jas galima apibrėžti tik meno tendencijos terminu .Impresionizmo tendencijos Lietuvoje buvo ,,negryno’’ pavidalo, nes impresionizmas atėjo ne iš savo pirminio šaltinio, ne iš prancūzų dailės, o iš vėlesnių jo atmainų , būtent iš latvių ir vokiečių.
Žymiausi lietuvių dailininkai
Petras Kalpokas
,,Laiptai Tivolyje"
,,Pavasario pradžia"
Kejetonas Sklėrius
,,Bažnyčioje"
Prozai būdinga
metaforiška forma
, reikalaujanti įsiskaitymo į kiekvieną kūrinį kaip į uždarą sistemą. Į tikrovę gilinamasi apmąstymais.
Atsisakoma nuoseklaus siužeto
, pereinama prie daugiaperspektyvės, fragmentiškos raiškos.

Poezija pasižymi tam tikros prasmės perteikimu per detales, kalbos normų nepaisymu, kultūrinių asociacijų gausumu. Lyrinis aš nėra vientisas, jis linkęs keistis.
Erdvė kintanti, laiko tėkmė atmetama
arba neturi prasmės.

IGNAS ŠEINIUS
Ignas Šeinius - pirmas nuoseklus impresionistas lietuvių
literatūroje. Šis rašytojas vienas pirmųjų prozininkų atsisakė
buitiškumo, etnografiškumo, susitelkė ties žmogaus
psichologija.

Šeiniaus romane ,,Kuprelis", apysakoje ,,Vasaros vaišės" gamta suvokiama kaip vientisas vyksmas, o žmogus – tik jo dalelė. Dėl to perėjimai nuo aplinkos prie vidinės būsenos darėsi nepastebimi. Šeinius įteisino greitą situacijų kaitą, ritmiškai pulsuojantį sakinį, muzikinę epizodų slinktį kaip naują pasakojimo būdą. Inteligentas klajūnas, bėgąs nuo pastovių buities formų į gamtą,
ŠATRIJOS RAGANA
Šatrijos Ragana – lietuvių prozininkė, neoromantizmo atstovė.
Kūrybai būdingi sudėtingi veikėjų charakteriai, atskiro žmogaus,
būties poetiškumo akcentavimas. Rašytojos stilius įvairus:
pakilus, romantinis, lyrinis-impresinis, apibendrintas simbolistinis,
vaizduojamasis realistinis.
Šatrijos Raganos apysakoje ,,Viktutė" vaizduojama judri, pagal savo pačios vidinius impulsus besikaitaliojanti žmogaus psichika, charakteringa impresionistiniam menui.
Išvados: į Lietuvą impresionizmas atėjo šiek tiek pavėlavęs, tapyboje impresionizmas nebuvo tikrasis, tik kai kurie darbai atspindi tikrąją jo dvasią, tačiau literatūroje rašytojai puikiai perteikia šį stilių, jų kūriniai yra pripažinti ir noriai skaitomi.
Full transcript