Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENGENALAN KEPADA FIQH MUAMALAT

No description
by

wilma ujin

on 24 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENGENALAN KEPADA FIQH MUAMALAT

KUK/TUK 1012/ ENTREPRENEURSHIP 1
PENGENALAN KEPADA FIQH MUAMALAT
FIQH
SISTEM PEMBIAYAAN ISLAM
PEMBIAYAAN KOMERSIL MENURUT ISLAM
GADAIAN MENURUT ISLAM
Daripada kalimah Bahasa Arab yang membawa maksud: kefahaman. Dari segi istilah pula, ia bermaksud: Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah (perundangan Islam).
MUAMALAT
Segala urusan hidup manusia yang berkaitan dengan kegiatan harian dalam semua bidang.
FIQH MUAMALAT
Mengurus suatu perkara yang berkaitan dengan hukum syarak dalam soal harta, jual-beli, dan perniagaan.
KONSEP DAN FALSAFAH MUAMALAT
Setiap urusan muamalat mestilah berdasarkan
akad atau perjanjian
, sama ada secara formal atau tidak, bertulis atau secara lisan, dan akad itu mestilah disaksikan
Akad yang dimeteraikan itu mestilah mendatangkan kesan dan
memberi manfaat dan keuntungan
atas dasar rela dan kepuasan
Keuntungan
yang diterima haruslah
selari dengan kehendak akidah, syariah dan akhlak serta perundangan Islam
supaya ia boleh diterima sebagai ibadah
Setiap kegiatan mestilah dilakukan dengan
jujur, ikhlas, amanah
dan saling meredai melalui akad
Harta yang dimiliki haruslah suci dan
bersih daripada unsur-unsur riba
dan apabila mencapai rukun dan syaratnya pemilik haruslah membayar zakat.
SIMPANAN MENURUT ISLAM
PEMBIAYAAN KEWANGAN MENURUT ISLAM
PEMBIAYAAN HARTA MENURUT ISLAM
AL WADIAH
Pendeposit mendepositkan dana ke dalam institusi perbankan yang dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana.
BAI' AL INAH
Penjualan aset kepada pelanggan secara bayaran tertangguh dan serterusnya aset berkenaan akan dibeli kembali oleh pembiaya secara tunai pada harga diskaun.
AL - MUDHARABAH
Suatu pengaturan atau perjanjian di antara pemberi modal dengan pengusaha projek di mana pengusaha projek menggunakan dana untuk menjalankan aktiviti perniagaan beliau.
AL MURABAHAH
Penjualan barangan adalah pada harga yang termasuk margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Harga belian dan jualan, kos-kos lain serta margin keuntungan hendaklah dinyatakan dengan jelas semasa perjanjian jualan dilaksanakan.
BAI' BITHAMAN AJIL
Penjualan barangan berdasarkan pembayaran tertangguh pada harga tertentu yang termasuk margin keuntungan yang telah dipersetujui.
IJARAH
Perjanjian Ijarah adalah perjanjian pertama di antara kedua-dua perjanjian ini di mana pelanggan akan memajak kereta tersebut daripada pemilik (institusi perbankan) pada kadar sewa yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk suatu tempoh tertentu.
Pada akhir tempoh pemajakan tersebut, perjanjian kedua atau perjanjian Bai’ akan dikuatkuasa untuk membolehkan pelanggan membeli kenderaan tersebut pada harga yang telah dipersetujui.
QARD HASSAN
Pinjaman ikhlas yang mewajibkan peminjam membayar kembali kepada pemberi pinjam jumlah modal asal yang di pinjam apabila pinjaman tersebut sudah cukup tempoh.
AR RAHN
Al-Rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang dan akan dijual apabila si pemilik tidak mampu untuk menebus hutangnya kembali.
AL MUSYARAKAH
Digunapakai bagi perniagaan perkongsian atau perniagaan usahasama untuk sesuatu perusahaan perniagaan. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi bersama berdasarkan

Nisbah yang dipersetujui manakala kerugiaan akan ditanggung berdasarkan nisbah sumbangan modal.

Full transcript