Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RIBA' DAN PINJAMAN AH LONG MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

No description
by

azah hanizah

on 25 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RIBA' DAN PINJAMAN AH LONG MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

PENGERTIAN
PINJAMAN
AH LONG
IMPLIKASI RIBA'
Implikasi pada masyarakat
Masalah sosial dan budaya
PENGERTIAN RIBA'
PENGHARAMAN RIBA'
Firman Allah yang bermaksud:
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'.
Hadis Rasulullah S.A.W yang bermaksud:
Apabila zina dan riba' telah tersebar luas dalam suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan diri mereka (untuk menerima) seksaan Allah.


PENCEGAHAN RIBA' MELALUI SISTEM SEWAAN (IJARAH)
Dari sudut syariah, pembayaran sewa tidak bercanggah dengan etika ekonomi islam kerana terdapat berbezaan yang jelas antara sewa dan bunga, meskipun secara kasar bunga dan sewa seolah-olah kelihatan sama. Ini kerana sewa adalah daripada tanah atau faktor-faktor lain sementara bunga adalah daripada modal wang yang boleh diubah kepada sebarang bentuk aset. Walaupun secara kasarnya nampak ada persamaan tetapi urusniaga dan pulangan kedua-dua perkara ini terdapat perbezaan.
PENGENALAN

Ah Long ataupun ceti haram adalah merupakan satu kumpulan pemberi pinjaman haram. Ia juga lebih dikenali dalam masyarakat India sebagai Chettiar,manakala mereka ini dikenali sebagai Tai Ee Long dan Ah Long dalam masyarakat Cina dan masyarakat Melayu masing-masing.PERBEZAAN UNTUNG DAN RIBA'
Penentuan untung

dibuat semasa perniagaan dalam keadaan untung atau rugi tetapi penentuan bunga pula dibuat tanpa berasaskan untung atau rugi yang diperolehi. Peratus kadar bunga pula dikira berdasarkan jumlah modal wang yang dipinjam tetapi peratus kadar keuntungan pula dikira berdasarkan jumlah untung yang telah diperoleh.
RIBA' DAN PINJAMAN AH LONG
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

-SEGI BAHASA

-SEGI EKONOMI KONVENSIONAL

Implikasi pada ekonomi
ekonomi negara akan merundum
Penindasan kepada golongan bawahan semakin meruncing
Kewujudan kasta dalam masyarakat semakin ketara kerana pengagihan pendapatan yang berbeza-beza. Jika amalan riba' ini dipraktikkan secara berleluasa di sesebuah negara, ia akan menghasilkan jurang perbezaan pendapatan yang besar antara golongan kaya dan miskin. Golongan yang kaya semakin kaya dan golongan yang miskin semakin tertindas.
Kegiatan riba' secara beransur-ansur boleh menghalang perkembangan ekonomi negara. Mengenakan riba' ke atas pinjaman pengguna daripada golongan miskin dan pertengahan akan menjadi semakin melemahkan taraf hidup mereka.
Bagi pinjaman yang produktif riba' boleh membawa kesan yang negatif. Golongan kapitalis biasanya lebih cenderung memberi pinjaman modal kepada industri yang membayar bunga yang lebih tinggi walaupun industri tersebut tidak begitu bermanfaat bagi masyarakat.
Sikap tamak ini boleh menyekat pengaliran masuk modal ke industri-industri yang menguntungkan dan berfaedah bagi masyarakat. Ini akan menghalang pembangunan industri tertentu dalam sesebuah negara.
Riba' boleh membawa kepada perpecahan masyarakat kerana terdapat rasa tidak puashati di kalangan masyarakat oleh sebab institusi riba' yang diamalkan hanya memberi peluang kepada sesetengah golongan untuk mengaut keuntungan daripada keperluan golongan lain.

Ini sudah tentu melemahkan semangat untuk berbuat kebajikan malah sebaliknya boleh membawa kepada permusuhan dalam masyarakat.
Pembayaran bunga

masih tetap dikenakan sama ada terdapat untung atau rugi tetapi berbeza dengan pembahagian untung yang mana dikira melalui keuntungan yang diterima. Sekiranya kerugian maka risiko akan ditanggung bersama. Jumlah bunga yang dikenakan tetap tidak berubah walaupun keuntungan yang diterima berlipat ganda.
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

PINJAMAN AH LONG

MENURUT Kamus Bahasa Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), ah long bermaksud orang yang memberikan pinjaman wang secara haram dan mengenakan kadar faedah sangat tinggi serta biasanya bertindak ganas sekiranya si peminjam gagal membayar pinjaman yang telah dibuat.TUNTUTAN HIDUP DAN KOS SARA HIDUP YAN TINGGI MENYEBABKAN MASALAH PINJAMAN AH LONG INI SUKAR DIBANTERAS

KURANGNYA DIDIKAN AGAMA DARI DALAM DIRI DAN JUGA GENRASI MEMBUATKAN MANUSIA MUDAH MENGAMBIL JALAN MUDAH TANPA MEMIKIRKAN KESAN AKAN DATANG

FAKTOR – FAKTOR AH LONG BERLELUASA
SELAIN ITU HARGA BARANGAN KEPERLUAN JUGA MENINGKAT

INI MENYEBABKAN KEPERLUAN DAN HUTANG SEISI RUMAH MENINGKAT

PERTUMBUHAN SYARIKAT AH LONG YANG BAGAI CENDAWAN TUMBUH ADALAH JALAN PENYELESAIAN PENDEK UNTUK MENGATASI MASALAH INI

MAKA, CARA HIDUP TANPA BERLANDASKAN ISLAM AKAN MEMBUATKAN BEBAN HUTANG BERTAMBAH
PERTALIAN RIBA' DAN PINJAMAN AH LONG
Persamaan Ah Long dan Riba' Bank Konvensional

Perbezaan Ah Long dan Riba' Bank Konvensional

KUMPULAN 1

-NOOR HANIZAH BINTI HASSAN
-
NOORASYIKIN BINTI MOHD ANUAR
TERIMA KASIH
sejarah riba'
JENIS RIBA'
Riba Nasi’ah
Riba Fadhal
HUKUM RIBA' DALAM ISLAM
Larangan Riba' Dalam Al-Quran
Larangan Riba' Dalam Hadis
Larangan Riba' Menurut Ijma'Ulamak
KESIMPULAN
Full transcript