Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Технология на екскурзоводското обслужване.

No description
by

Radoslava Bocheva

on 28 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Технология на екскурзоводското обслужване.

Технология на екскурзоводското обслужване.
Методика на работа на екскурзовода. Екскурзионна беседа.
Отчетност.

1. Етапи в подготовката на екскурзията
а/ Определяне целите и задачите на екскурзията
-помага при подбора на материалите
б/ Избор на темата
-всяка екскурзия има точно определена тема
-,,темата"- е заложена в основата на екскурзията
-тя определя съдържанието на беседата и показваните обекти
в/ Избор на литература
-правя списък от книги, брошури, статии, филми...
-материали има и в музейте

г/ Запознаване с експозициите в музейте

д/ Подбор и изучаване на екскурзионните обекти
-важен е правилния избор на обектите
-класификация на екскурзионните обекти:
д.1. по съдържание: еднопланови и многопланови
д.2. по степен на съхранение: напълно запазени, преустроени и реконструирани
-подбор:
д.3. само най-интересните
д.4. показатели: познавателна ценност, известност, необичайност, изразителност, достъпност
-цел: да не се допуска пренатоварване с обекти!
е/ Съставяне на маршрути на екскурзията
-маршрут-това е пътят, който следва екскурзионната група, свързана с процеса на показване на обектите
-изисквания при съставяне на маршрути:
е.1. показването на обектите трябва да е в логическа последователност
е.2. да се показват обектите, които най-пълно разкриват темата
ж/ обход на маршрута
-след съставяне трябва да обходите маршрута, за да доуточните:
ж.1. Трасето на движение
ж.2. разположение на обектите
ж.3. времето което е необходимо за показване на обектите и придвижване от обект до обект

з/ Подготовка на текста
-след като се утвърди маршрута се съставя текст на екскутзията
и/ Съставяне на методическа разработка
-това е основен документ на екскурзионното бюро
-дава права за провеждане на екскурзията
-представлява точно описание на маршрута
й/ Провеждне на пробна екскурзия
2. Екскурзионна беседа
2.1. Същност:
това е разказа на екскурзовода, който се съчетава с показване на обектите
2.2. Етапи при разработване на беседата
-
определяне на темата
-разработване на зели и задачи
-определяне на основните обекти
-проучване на литература
-разработване на съдържанието на беседата
-карта на обекта
-методически средства за показване на обектите
2.3. Изисквания към съдържанието на беседата
-интригуващ и образен език, за да поддържа непрекъснато интереса
-занимателен характер-постига се с любопитни факти, анегдоти
-информацията трябва да е достоверна и логически свързана
а/ Логически операзии за анализ на обектие
-описание /има доказателствен характер/
-коментар /при екскурзии при който обектите са в движение и промяна/
-цитиране /откъси от литератури произведения, исторически документ,статия.../
2.4. Изисквания към структурата на беседата
-да съдържа увод,изложение и заключение!
а/ Уводът съдържа:
-обръщение към групата
-поздрав
-представяне
-запознаване с темата, целта и маршрута
б/ Изложение
-представя се основната инфо. за отделните обекти
-съпровожда се от посочване на обектите, демонстрации
-да се предостави възможност за задаване на въпроси
в/Заключение
-общ характер за целия маршрут
-компенсиране с допълнителна инфо. ако има непосочен обект
2.5. Изисквания към начина на излагане на беседата
-реч-грамотно и богато
-логичност
-най-пълна представа за обектите
-реч-точна и образна
-да говори икономично
-чиста дикция
-без монотонност
-скоростта на речта зависи отсъдържанието и превозното стредство
-жестове-важна част, осигуряват нагледност
-жестът организира туристите, насочва вниманието им към обекта, предава емоция
3. Документи за отчетност
3.1. Документи за работа с туристи
-билет,ваучер, списък с туристи, график,нареждане и програма.
Full transcript