Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KÜRESEL VE BÖLGESEL DAĞILIMI

No description
by

Ece Bahceci

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KÜRESEL VE BÖLGESEL DAĞILIMI

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KÜRESEL VE BÖLGESEL DAĞILIMI
Kadına yönelik siddet
Bütün Ülkelere kültürlere ve toplumlara uygulanabilir tek bir gerçek vardır: kadına karsı şiddet kabul edilemez hoş görülemez affedilemez.
Kadına karşı şiddet, kadın haklarının temelinden ihlal edilmesi kadar önemli bir halk sağlığı problemidir

PREVALANS
Bu veriler 79 ülke ve 2 bölgenin verilerine dayanmaktadır.
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN CEVABI
SAĞLIK ÇALISANININ MÜDAHALESI
Dünya çapındaki kadınların % 35 eşleri ve yabancı kişiler tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor kadınların bunlardan farklı şiddetlere de maruz kalıyorlar
Bu rapor,
ilk küresel sistematik araştırma ve bilimsel verilerin tamamının kadına karşı şiddetin iki formu olduğunu gösteriyor;
eşinin şiddeti ve eş olmayanın cinsel şiddet. Bu iki türlü şiddetin Küresel ve bölgesel tahminleri sistematik bir yolla derlenen nüfus verileri kullanılarak oluşturulmuştur

PEKI SIDDETI UYGULAYAN KIM?
Bu şiddetin çoğu partnerleri tarafından uygulanıyor. Dünyada ilişkisi olan her üç kadından biri partnerleri tarafından fiziksel ve cinsel şiddete uğruyor. Bu oran bazı bölgelerde % 38e çıkıyor
Eşleri tarafından fiziksel veya cinsel istismara uğrayan kadınlar daha yüksek oranda sağlık sorunu yaşıyor.

Örneğin düşük doğum ağırlıklı olma ihtimali % 16 daha fazla.
Şiddete maruz kalmayanlara göre 2 kat daha fazla kürtaj oluyorlar. Neredeyse 2 kat fazla depresyona uğruyorlar.
HİV bulaşma olasılığı 1.5 kat daha fazla oluyor
Genel olarak kadınların %7si partneri olmayan bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğruyor.


Var olan kanıtlar bu cinsel saldırıya uğrayan kadınların 2.3 kat daha fazla alkol bağımlısı ve 2.6 kat depresyona eğilimli olduğunu gösteriyor.
Ülkeler topluluklar ve bölgeler arasında görülen şiddet yaygınlığının değişimi gösteriyor ki şiddet kaçınılmaz değil, önlenebilir.

Gelecek vaat eden önleme programlarının test edilip geliştirilmesi gerekiyor.
Yakın partneri olan kadınlarda da cinsel ve/veya fiziksel şiddete maruz kalmasının global prevelansı %30

Hayatının herhangi bir zamanında
yakın partnerinin
fiziksel ve/veya cinsel olarak şiddetine maruz kaldığını rapor eden kadınlar;
En yüksek %37 oranla WHO Afrikası’nda, Doğu Akdeniz’de ve Güneydoğu Asya’dadır.

İkinci en yüksek oran %30 ile Amerika bölgesindedir. Prevalans yüksek gelirli bölgede azalmaktadır.(%23)

Avrupa’da ve Doğu Pasifik bölgesinde ise bu oran %25’tir
PARTNERSIZ CINSEL SIDDETE MARUZ KALAN KADINLARIN GLOBAL VE BÖLGESEL PREVALANS DEĞERLERI
Bu veriler 56 ülke ve 2 bölgeden elde edilmiştir
. Burada öne çıkan prevalans 15-19 yaş grubunda oldukça yüksektir ve gösteriyor ki kadınlar ilişkilerinde şiddete maruz kalmaya erken yaşlarda başlıyor ve prevalans gittikçe yükseliyor
YASA GÖRE PREVALANS;
YAŞ
PREVALANS
15–19
29.4

20–24
31.6

25–29
32.3
30–34
31.1
35–39
36.6

40–44
37.8
45–49
29.2

50–54
25.5

55–59
15.1

60–64
19.6

65–69
22.2


En yüksek oran yüksek gelirli bölgede %12.6 ve Afrika bölgesinde iken

En düşük prevalans Güneydoğu Asya bölgesinde bulunmuştur.
Genel olarak kadınların
%35.6’
sı hayatında en az bir defa partnersiz cinsel şiddet ve partneri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddet ya da her ikisine maruz kalmaktadır.

Kadınlar her ne kadar şiddetin birçok türlüsüne maruz kalsa da bu çalışmada iki tipinin beraber oranı çalışıldı.
Global sonuçlar gösteriyor ki fiziksel ve cinsel şiddet kadınların hayatında çok yaygındır.

Siddetin bir çok çesidi olabilir...
Fiziksel şiddet, can acıtabilecek birşeylerin fırlatılması,tokatlamak,yumruklamak,
tekmelemek,bıçak,tabanca gibi silahların kullanılması ...
Cinsel şiddet,kişinin istememesine karşın güç kullanarak cinsel ilişkiye zorlanması olarak tanımlanabilir.

KÜRTAJ
partner ve non-partner cinsel siddetinin sağlığa etkileri
HIV ve diğer cinsel yolla bulasan infeksiyonlar
Geçen on yılda, kadının HIV ve CYBİ’a yakalanmasında partner şiddetinin önemli bir katkısı olduğu anlaşılmıştır.

Kadının HIV ve CYBİ’a yakalanma artışındaki mekanizmaların zorunlu cinsel ilişkiyle doğrudan ilişkisi olduğu gibi uzamış strese mazur kalmanın etkileri de risk artışı için potansiyeldir.
Kürtaj
Bu tarz ilişkilerdeki kadınların daha fazla istek dışı hamilelik durumu olmaktadır.

Her yıl yaklaşık 80 milyon istek dışı gebeliğin en az yarısı kürtajla sonlandırılmakta, bunların da yaklaşık yarısı sağlıksız koşullarda olmaktadır.
Fatal ve Non-fatal yaralanmalar
Partner şiddeti pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendirilmekle birlikte en direkt sorun fatal ve non-fatal fiziksel yaralanmalardır.
Yeni sistematik araştırmalar partner ve non-partner cinsel şiddetin sağlığa etkilerini geniş bir yelpazede incelendi.

Kesitsel, vaka-kontrol ve kohort çalışmaları yapıldı.
Kötüye kullanılma ve tehlikeli çevrenin ortaya çıkardığı kronik stres, maternal sağlık ve doğum ağırlığı için önemli bir risk faktörüdür.
Düsük doğum ağırlığı ve prematürite
Zararlı alkol kullanımı ve partner şiddeti iç içe geçmiştir. Alkolün erkeğin şiddetinde önemli olmasıyla birlikte, kadınlar istismara karşı durabilmek için alkol alabilmektedir,
Zararlı alkol kullanımı
Travmatik olaylara maruz kalma stres, korku ve izolasyona yol açabilir, bunlar da depresyon ve intihara sebep olabilir.

Depresyon ve intihar

Sonuç olarak
kadına şiddetin %42 gibi bir oranla yaralanma sebebi olması gibi büyük bir sağlık yüküyle karşı karşıya olunduğu söylenebilir.
Cinayetler
....
• Partner cinayetlerinin medyan prevalansı %13, öldürülen kadınların %38i (erkeklerin %6sı) partneri tarafından öldürüldüğü tespit edildi

• Prevalans en yüksek %55le güneydoğ Asya bölgesindeydi. Ardından %41le Afrika ve sonra da %38le Amerika gelmektedir.

Topic 6
Melih Uçan

Zahide Varol

Ece BahçeciKaynakça

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/

http://www.haber365.com/Haber/Kadina_Siddet_Cinsel_Bozukluk_Sebebi/

http://web.deu.edu.tr/proje/?p=1870

http://www.gencbaro.org/gununhaberi/siddet-goren-kadina-primsiz-genel-saglik-sigortasi.html

http://www.baltaci.av.tr/kadina-yonelik-siddetin-onlenmesine-iliskin-kanun-tasarisi-meclisten-oy-birligiyle-gecti-08-03-2012/

http://sgk.org/depresyon-ve-tedavisi-2.html

http://www.bobiler.org/sey.asp?n=kadina_siddet
Full transcript