Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ALAPJOGOK (ZV előkészítő)

No description
by

Beatrix Vissy

on 4 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ALAPJOGOK (ZV előkészítő)

EMBERI JOGOK ALAPJOGOK
ZV tételek szerint
FOGALMA
alanyai
jog- és cselekvő-képesség
történeti
dimenzió
forrásai
korlátozása
morális
gyökerű
a személyek
jogi pozícióját
meghatározó
hatékony jogi garanciák révén ténylegesen
kikényszeríthető
ALAPJOGOK FOGALMA
emberi jogok
alapjogok
~
At. I. cikk (2)
TÖRTÉNETI
FEJLŐDÉS
Az alapjogok generációi
első
második
harmadik
relevancia
alapjogok karakterizálása
szabadság,
egyenlőség
szolidaritás
heterogén
alanyi
alapjogok
~
nem alanyi
alapjogok
ALANYAI
jogképesség
ember
jogi személy
At. XV. cikk (1)
At. I. cikk (4)
23/1990. AB hat.
állam Ø
kezdete / vége
KÖTELEZETTEK
közhatalom
? magánszemély ?
/horizontális hatály/
alapjogi
jogviszony
Befolyásolja
belátási (döntés-) képesség

állami paternalizmus alkotmányos határai
gyermekek spec. helyzete
kötelezettség mibenléte
cselekvőképesség
(önrendelkezési kép.)
tiszteletben
tartás
védelem
At. I. cikk (1)
! érvényesíthetőség !
54. tétel
KORLÁTOZÁS
Filozófia
"szabadságom határa a másik ember szabadsága"
Módszer
tesztek
alkalmazása a beavatkozás önkényességének vizsgálatára
Korlátozás formai és tartalmi követelményei
Általános követelményrendszer:
szükségességi-arányossági teszt
Alapjogspecifikus tesztek:
ésszerűségi teszt (EBM)
közérdekűségi teszt (TUL)
gyalázkodási teszt (VSZ)
FORRÁSAI
Alaptörvény
AB döntések
törvény
At. I. cikk (3)
rendelet?
nemzetközi szerződések
Forma: törvény
37.
38.
EJEB esetjog
JOG AZ ÉLETHEZ ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ
40.
méltóság és élet
az egyetemes emberi jogi értékrend alapjai
Az emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy van az egyén autonómiájának, önrendelkezésének egy olyan,
mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva – a klasszikus megfogalmazás szerint – az ember alany marad, s nem válhat eszközzé vagy tárggyá.
A méltósághoz való jognak ez a felfogása különbözteti meg az embert a jogi személyektől, amelyek teljesen szabályozás alá vonhatók, nincs »érinthetetlen« lényegük. Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, aki ember, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől, illetve állapotától, és attól is, hogy emberi lehetőségéből mennyit valósított meg, és miért annyit. [64/1991. (ÁII. 17.) AB határozat]
MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG
funkciói
személyiségvédelem
egyenlőség
- általános személyiség jog
- anyajog
- szubszidiárius alapjog
- a hátrányos megkülönböztetés megengedhetőségének mércéje
- az ember morális státusza
- feltétel nélkül mindenkit megillet
- sérthetetlen (At. II. cikk)
ÉLETHEZ VALÓ JOG
mint alanyi jog
mint intézményvéd.
életétől senkit nem lehet
(önkényesen) megfosztani
az egyes emberek életének + általánosan az emberi élet védelme
önrendelkezési jog
személyiség szabad kibont. való jog
általános cselekvési szab.
önrendelkezési képesség
= alapjogi cselekvőképesség
"önsorsrontó" döntések
„Önmagának mindenki árthat, s vállalhat kockázatot,
ha képes a szabad, tájékozott és felelős döntésre
” [21/1996. (V. 17.) AB hat.]
„Az emberi élet és az emberi méltóság
elválaszthatatlan egységet alkot
és
minden mást megelőző legnagyobb érték
. Az emberi élethez és méltósághoz való jog ugyancsak egységet alkotó olyan
oszthatatlan
és
korlátozhatatlan
alapjog, amely számos egyéb alapjognak forrása és feltétele.” [23/1990. (X. 31.) AB határozat]
Abszolút jog v. legitim korlát
"élet csak élettel lehet arányos"
abszolút tilalom:
halálbünt
.
Az élet elvétele tilos, de van, amikor
a jog eltűri az életek közötti választást
.
HATÁRESETEK
abortusz
eutanázia
Full transcript