Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pozytywizm - wiek pary i elektryczności

No description
by

Monika Taciak

on 6 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pozytywizm - wiek pary i elektryczności

Nazwa epoki
Termin ,,pozytywizm"
został zaczerpnięty
z dzieła Augusta Comte'a
,,Kurs filozofii pozytywnej"
Literatura postyczniowa
Wiek pary i elektryczności
Tło historyczne
Ramy czasowe
Twórczość polską drugiej połowy XIX wieku określa się często ,,literaturą postyczniową", aby podkreślić, że jest ona związana z wydarzeniem otwierającym nową epokę - upadkiem powstania styczniowego.
Pozytywizm - wiek pary i elektryczności
Filozofia pozytywna bada
przedmioty rzeczywiste, o których można uzyskać pewną i ścisłą wiedzę.
Dynamiczny rozwój przemysłu
Powstawanie miast
Intensywny postęp technologiczny
Przemiany społeczne
1863 - upadek powstania styczniowgo
Rzeczypospolita znajduje się pod zaborami
Sztuka rozwija się na obszarach: pruskim, austriackim i rosyjskim.
Marzenia o zjednoczeniu narodu.
Polska (pozytywizm)
Europa (realizm)
1850 - 1890
1864 - 1895
Druga rewolucja przemysłowa
Wynalazki
silnik gazowy
dynamit
karabin maszynowy
żarówka
odkurzacz
telefon
tramwaj
rower
maszyna do szycia
maszyna do pisania
lampa naftowa
Najważniejsze wydarzenia
1864 - upadek powstania styczniowego
1871 - opublikowanie ,,O pochodzeniu człowieka" Darwina
1872 - początek publicystycznej działalności Bolesława Prusa
1878 - namalowanie ,Bitwy pod Grunwaldem" przez Jana Matejkę
1881 - ukazanie się pierwszego tomu poezji Marii Konopnickiej
1884 - wydanie ,,Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza

1895 - umowny koniec epoki pozytywizmu
W poszukiwaniu mądrości
racjonalizm
scjentyzm
OŚWIECENIE
POZYTYWIZM
Pełnej wiedzy o świecie dostarcza rozum
Pełnej wiedzy o świecie dostarcza nauka
Najważniejsi filozofowie
Karol Darwin
Jego teoria ewolucji głosiła, że każdy organizm pochodzi od innego organizmu, a rozwój gatunków odbywa się poprzez eliminowanie słabszych osobników.
Najważniejsi filozofowie
Herbert Spencer
Uważał, że wytwarzenie przez człowieka kultury i moralności ma służyć przetrwaniu gatunku.
Najważniejsi filozofowie
John Stuart Mill
Stworzył termin,,utylitaryzm", czyli użyteczność. Zakładał on, że wszystkim ludziom powinno zależeć na szczęściu całego społeczeństwa.
Kult pracy
Praca organiczna
- postrzeganie społeczeństwa jako jednego organizmu. Wszyscy obywatele powinni pracować dla dobra ogółu.
Praca u podstaw
- niesienie pomocy najbiedniejszym, będących podstawą narodu.
Główne hasła pozytywistów
Praca organiczna
Praca u podstaw
Emancypacja kobiet
Asymilacja Żydów
Literatura pozytywizmu
Literatura była komentarzem do rzeczywistości, służyła wymianie poglądów i wychowaniu społeczeństwa.
Realizm - odwzorowanie rzeczywistości
Józef Chełmoński
Realizm - odwzorowanie rzeczywistości
Jan Matejko
Gustav Coubert
Naturalizm - ciemna strona życia, bieda, brzydota i choroba
Eklektyzm - styl w architekturze polegający, na łączeniu w jednej budowli elementów różnych stylów
Full transcript